Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

VCIS: Căn cứ phân loại và lựa chọn DN để kiểm tra

(HQ Online)-Hệ thống thông tin tình báo (VCIS) gồm 24 nghiệp vụ kết nối với các hệ thống công nghệ thông tin hiện có trong và ngoài ngành Hải quan để có được những thông tin tổng hợp, giúp cho các cán bộ Hải quan ở cửa khẩu có thông tin đầy đủ trước khi ra quyết định kiểm tra hay miễn kiểm tra. Không những thế, VCIS giữ vai trò quan trọng trong đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp, giúp cho quá trình thông quan được diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS) và Hệ thống thông tin tình báo (VCIS) sẽ được triển khai trong toàn ngành Hải quan từ giữa năm 2014 với đầy đủ các tính năng để đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan như: Phần mềm tiếp nhận và xử lý khai báo điện tử (E-Declaration), lược khai hàng hóa điện tử (E-Manifest), hóa đơn điện tử (E-Invoice), thanh toán điện tử (E- Payment), chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử (E- C/O), phiếu đóng gói điện tử (E- P/L), phân luồng lựa chọn kiểm tra (Selectivity), quản lý thông tin về hoạt động và quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như các đối tượng nằm trong danh sách đối tượng trọng điểm…

Bên cạnh Hệ thống VNACCS, Hệ thống VCIS là hệ thống thông tin nghiệp vụ, dành riêng cho nội bộ cơ quan Hải quan nhằm hỗ trợ công tác kiểm tra hải quan nói chung và công tác quản lý rủi ro của Hải quan nói riêng.

Hệ thống VCIS gồm 24 nghiệp vụ kết nối với các hệ thống công nghệ thông tin hiện có trong và ngoài ngành Hải quan để có được những thông tin tổng hợp, giúp cho các cán bộ Hải quan ở cửa khẩu có thông tin đầy đủ trước khi ra quyết định kiểm tra hay miễn kiểm tra. Không những thế, VCIS giữ vai trò quan trọng trong đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp, giúp cho quá trình thông quan được diễn ra nhanh chóng, chính xác. Khác với VNACCS, Hệ thống VCIS có tính bảo mật cao, được phân quyền cụ thể và chặt chẽ để chỉ những cán bộ có trách nhiệm xử lý công việc có liên quan mới có thể tiếp cận và khai thác thông tin.

Do hoạt động phân luồng kiểm tra ở cửa khẩu giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào thông tin và các tiêu chí lựa chọn đối tượng cần kiểm tra trên hệ thống VCIS. Do đó, khi triển khai hệ thống VCIS, ngành Hải quan sẽ có những thay đổi nhất định về cơ cấu tổ chức, nhằm tập trung nguồn nhân lực cho việc thu thập, xử lý thông tin và đánh giá quá trình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, cá nhân. Đây chính là nguồn thông tin giúp cho VCIS có căn cứ để phân loại và lựa chọn kiểm tra với xác suất phù hợp với mức độ tuân thủ của doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu.

Trên Hệ thống VCIS bao gồm các thông tin về tiêu chí, hồ sơ rủi ro, hồ sơ doanh nghiệp và hồ sơ vi phạm. Khi một doanh nghiệp thực hiện đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan bằng giao diện trên Hệ thống VNACCS, nghĩa là trên Hệ thống VNACCS có chứa thông tin về tờ khai mà doanh nghiệp đã khai báo trước đó. VNACCS sẽ có nhiệm vụ xử lý thông tin trên cơ sở thông tin tiêu chí mà VCIS gửi qua. Như vậy, thông tin trên Hệ thống VCIS đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý phân luồng tờ khai (xanh, vàng, đỏ) trên Hệ thống VNACCS.

Giờ đây, ở các chi cục hải quan cửa khẩu, mọi hoạt động kiểm tra đều xuất phát và dựa trên VCIS, việc tra cứu thông tin về doanh nghiệp xuất nhập khẩu để có thêm căn cứ cho việc kiểm tra như thông tin sơ lược tiểu sử pháp nhân, quá trình hoạt động xuất nhập khẩu, lịch sử chấp hành tốt pháp luật và doanh nghiệp có nằm trong diện nghi vấn, cần lưu ý kiểm tra hay không... Mọi thông tin được hiển thị trên hệ thống VCIS, trên cùng một giao diện song song với VNACCS, tiện lợi cho cán bộ hải quan trong quá trình kiểm tra.

Hệ thống thông tin tình báo (VCIS) là cốt lõi của dự án. Việc áp dụng Hệ thống VNACCS/VCIS vào hoạt động Hải quan của VN sẽ làm thay đổi căn bản phương thức quản lý của Hải quan Việt Nam từ thủ công, đơn lẻ sang việc dựa trên ứng dụng các hệ thống phần mềm tích hợp tự động để nâng cao hiệu quả quản lý và mang đến cho doanh nghiệp nhiều thuận lợi.

(nguồn: http://www.baohaiquan.vn )

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com