Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Sổ tay các nghiệp vụ trực tuyến trên hệ thống VNACCS (Phần 4)

(VNACCS.com) - Sổ tay các nghiệp vụ trực tuyến trên hệ thống VNACCS (Phần 4)

II. Khai báo điện tử (e-Declaration)
28. Nghiệp vụ đăng ký trước tờ khai nhập khẩu (IDA)
- Chức năng: Thay đổi thông tin trước khi đăng ký
- Nội dung: Nghiệp vụ này dùng để đăng ký thông tin khai báo nhập khẩu và xác định trị giá trước khi thực hiện nghiệp vụ “Khai báo nhập khẩu” (IDC). Khi thực hiện nghiệp vụ IDA, hệ thống tự động tính toán số thuế bao gồm cả phí hải quan.
29. Nghiệp vụ lấy thông tin đăng ký trước tờ khai nhập khẩu (IDB)
- Chức năng: Lấy thông tin
- Nội dung: Nghiệp vụ IDB dùng để lấy thông tin đã được đăng ký bởi nghiệp vụ “Đăng ký trước tờ khai nhập khẩu” (IDA) trước khi thay đổi thông tin bằng nghiệp vụ IDA. Nghiệp vụ này cũng dùng để lấy thông tin lược khai hàng hóa và/ hoặc thông tin hóa đơn (invoice)/ danh sách đóng hàng để khôi phục trước khi đăng ký thông tin bằng nghiệp vụ IDA.
30. Nghiệp vụ khai báo nhập khẩu (IDC)
- Chức năng: Đăng ký
- Nội dung: Nghiệp vụ IDC dùng để khai báo thông tin tờ khai nhập khẩu và tờ khai trị giá đã được đăng ký bởi nghiệp vụ “Đăng ký trước tờ khai nhập khẩu” (IDA).
31. Nghiệp vụ sửa thông tin đăng ký trước tờ khai nhập khẩu (IDA01)
- Chức năng: Sửa chữa
- Nội dung: Nghiệp vụ IDA01 dùng để sửa thông tin đã khai báo trước khi thông quan và sau khi thực hiện nghiệp vụ “Khai nhập khẩu” (IDC).
32. Nghiệp vụ lấy thông tin sửa đăng ký trước tờ khai nhập khẩu (IDD)
- Chức năng: Lấy thông tin
- Nội dung: Nghiệp vụ này dùng để lấy thông tin trước khi sửa thông tin bằng nghiệp vụ “Sửa thông tin đăng ký tờ khai nhập khẩu” (IDA01).
33. Nghiệp vụ sửa tờ khai nhập khẩu (IDE)
- Chức năng: Sửa chữa
- Nội dung: Nghiệp vụ này dùng để khai báo lại tờ khai nhập khẩu đã chỉnh sửa bằng nghiệp vụ “Sửa thông tin đăng ký trước tờ khai nhập khẩu” (IDA01).
301. Nghiệp vụ khai báo nhập khẩu (đối với hàng chuyển phát nhanh) (MIC)
- Chức năng: Đăng ký
- Nội dung: Nghiệp vụ MIC dùng để khai báo nhập khẩu đối với hàng chuyển phát nhanh được miễn thuế do trị giá thấp.
302. Nghiệp vụ lấy thông tin sửa tờ khai nhập khẩu (đối với hàng chuyển phát nhanh) (MID)
- Chức năng: Lấy thông tin
- Nội dung: Nghiệp vụ MID dùng để lấy thông tin đã được đăng ký bởi nghiệp vụ “Khai báo nhập khẩu (đối với hàng chuyển phát nhanh)” (MIC) trước khi sửa thông tin bằng nghiệp vụ “Sửa tờ khai nhập khẩu (đối với hàng chuyển phát nhanh)” (MIE).
303. Nghiệp vụ sửa tờ khai nhập khẩu (đối với hàng chuyển phát nhanh) (MIE)
- Chức năng: Sửa chữa
- Nội dung: Nghiệp vụ MIE dùng để sửa và khai báo lại thông tin tờ khai nhập khẩu đã được đăng ký bởi nghiệp vụ “Khai báo nhập khẩu (đối với hàng chuyển phát nhanh)” (MIC).
35. Nghiệp vụ đăng ký kết quả kiểm tra/kiểm hóa (tờ khai nhập khẩu) (CEA)
- Chức năng: Đăng ký
- Nội dung: Nghiệp vụ CEA dùng để đăng ký thông tin kết quả kiểm tra và kiểm hóa đối với tờ khai nhập khẩu. Nghiệp vụ CEA thực hiện chỉ khi tờ khai nhập khẩu được phân luồng vàng (kiểm tra hồ sơ) hoặc luồng đỏ (kiểm hóa).
36. Nghiệp vụ đăng ký hủy tờ khai nhập khẩu (PAI)
- Chức năng: Hủy bỏ
- Nội dung: Nghiệp vụ PAI dùng để đăng ký thông tin hủy hoặc chuyển sang làm thủ công khi kết thúc thủ tục hải quan do hệ thống thực hiện vì bất kỳ lý do nào tại thời điểm khai báo nhập khẩu hoặc sửa khai báo.
37. Nghiệp vụ tham chiếu tờ khai nhập khẩu (IID)
- Chức năng: Tham chiếu
- Nội dung: Nghiệp vụ IID dùng để tham chiếu thông tin khai báo và tình trạng tờ khai nhập khẩu.


(Theo TCHQ - Tác giả: H.Đ.Trung)Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com