Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

62.505 hồ sơ được giải quyết qua Cơ chế một cửa quốc gia


(HQ Online)- Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), cập nhật đến trung tuần tháng 4, cả nước có 62.505 hồ sơ được giải quyết qua NSW.
Bộ Giao thông vận tải được xem là đơn vị tích cực nhất trong phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) thực hiện NSW, nhất là lĩnh vực cảng biển. Ảnh: T.Bình. 
 
Trong đó, lĩnh vực cảng biển có số lượng DN, thủ tục thực hiện nhiều nhất với 5.813 doanh nghiệp và tổng số 37.286 hồ sơ.

Đến nay, có 30 thủ tục hành chính của 8 bộ (chưa tính thủ tục trong lĩnh vực của Bộ Tài chính) thực hiện NSW.

Liên quan đến thực hiện NSW, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện dự thảo trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia”. 

Ban hành Thông tư liên tịch số 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 25-4-2016 giữa Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện NSW đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đồng thời hoàn thành thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện NSW với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Kế hoạch thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

Đối với thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Chính phủ đang lấy ý kiến các thành viên về việc phê duyệt Nghị định thư về Khung pháp lý triển khai ASW.

Ngoài ra, các nước đang tiếp tục tiến hành thử nghiệm trao đổi dữ liệu và chuẩn bị sẵn sàng để triển khai chính thức NSW sau khi Nghị định thư về Khung pháp lý được phê duyệt.

Đến nay, đã có Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore tiến hành kết nối kỹ thuật ASW.

(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Hướng dẫn phê duyệt báo cáo quyết toán hàng gia công, SXXK

(HQ Online)- Để đảm bảo việc phê duyệt báo cáo quyết toán tại cục hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn phê duyệt kiểm tra báo cáo quyết toán và yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng thời hạn gửi báo cáo danh sách DN thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán về Tổng cục.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công Hà Nội. Ảnh: N.Linh 
 
Theo đó, đối với các DN kết thúc năm tài chính vào 31-12 thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát, thống kê, lập danh sách DN báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 20-5-2016 để Tổng cục Hải quan phê duyệt việc kiểm tra báo cáo quyết toán.

Đối với các DN kết thúc năm tài chính vào 31-3, 30-6, 30-9 thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát, thống kê, lập Danh sách DN báo cáo về Tổng cục Hải quan theo đúng quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 22 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ phê duyệt việc kiểm tra báo cáo quyết toán.

Bên cạnh đó, cục hải quan tỉnh, thành phố cần lưu ý xác định DN nộp báo cáo quyết toán lần đầu. Theo quy định tại tiết b.1.1, điểm b, khoản 5 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì lần đầu nộp báo cáo quyết toán được hiểu là lần đầu tiên tổ chức, cá nhân thực hiện hợp đồng gia công, SXXK và lần đầu tiên nộp báo cáo quyết toán trên phạm vi toàn quốc mà trước thời điểm nộp báo cáo quyết toán theo năm tài chính, tổ chức, cá nhân chưa từng thực hiện hoạt động gia công, SXXK.

Về việc phân tích thông tin, cơ quan Hải quan lựa chọn DN có độ rủi ro cao để thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán tại trụ sở DN, các cục hải quan tỉnh, thành phố trên cơ sở đánh giá, thu thập thông tin DN để xác định đúng đối tượng cần kiểm tra báo cáo quyết toán theo quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Khi lập danh sách các DN thuộc đối tượng phải kiểm tra báo cáo quyết toán tại trụ sở DN, cục hải quan tỉnh, thành phố cần căn cứ vào số lượng CBCC tại đơn vị, trình độ chuyên môn, kỹ năng kiểm tra, thanh tra để bố trí công chức thực hiện việc kiểm tra báo cáo quyết toán có hiệu quả; tránh trường hợp lựa chọn DN trùng với kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau thông quan đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm về số lượng DN đề nghị phải thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán tại trụ sở DN, tổ chức việc kiểm tra báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

Theo quy định tại tiết b.2, điểm b, khoản 1 Điều 22 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ năm 2015 của Tổng cục Hải quan thì chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán, cục hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, báo cáo danh sách các DN thuộc đối tượng kiểm tra báo cáo quyết toán về Tổng cục Hải quan để được phê duyệt thực hiện.
 
(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Quy định mới về miễn thuế cho hàng hóa NK để sản xuất XK

(HQ Online)- Hướng dẫn về quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật đã quy định rõ về đối tượng và điều kiện được miễn thuế.

Dự thảo Nghị định đã quy định rõ các loại nguyên liệu, vật tư và trường hợp được miễn thuế theo loại hình sản xuất XK. Ảnh: T.Trang. 
 
Ban soạn thảo Nghị định cho biết, theo thông lệ quốc tế và kế thừa quy định hiện hành, dự thảo Nghị định đã quy định rõ các loại nguyên liệu, vật tư và trường hợp được miễn thuế theo loại hình sản xuất XK (trên cơ sở kế thừa và nâng cấp pháp lý đối với các trường hợp được hoàn thuế theo quy định hiện hành tại Thông tư 38/2015/TT-BTC).

Theo đó, tại Điều 10 dự thảo Nghị định quy định về miễn thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK sẽ quy định rõ nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK bao gồm:
Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả bao bì để đóng gói sản phẩm XK), linh kiện nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm XK; hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hoá XK nhưng không trực tiếp chuyển hoá thành hàng hoá.

Sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn vào sản phẩm XK hoặc đóng chung với sản phẩm XK thành mặt hàng đồng bộ và XK ra nước ngoài;

Linh kiện, phụ tùng NK để làm hàng hoá bảo hành cho sản phẩm XK được miễn thuế NK như nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK; hàng hóa NK làm mẫu.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ, để được miễn thuế theo quy định khoản 1 Điều này, phải đáp ứng điều kiện sau:

Phải có cơ sở sản xuất hàng XK trên lãnh thổ Việt Nam: Có quyền sử dụng hợp pháp mặt bằng sản xuất, nhà xưởng (bao gồm cả nhà xưởng gắn liền trên đất đai); có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK;

Số tiền thuế NK của nguyên liệu, vật tư được miễn thuế phải tương ứng với lượng, chủng loại nguyên liệu, vật tư NK thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế XK.

Tổ chức, cá nhân trực tiếp, hoặc ủy thác nhập khẩu nguyên liệu, vật tư; trực tiếp hoặc ủy thác xuất khẩu sản phẩm. 

Hiện dự thảo Nghị định đã được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến rộng rãi trong toàn ngành, sau đó sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng DN.
 
(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com