Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu tập huấn sử dụng VNACCS/VCIS

(Vnaccs.com) - Trong hai ngày 28 và 29-5, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức hai lớp tập huấn sử dụng Hệ thống thông quan tự động tích hợp VNACCS/VCIS.

Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung: Nhóm nghiệp vụ liên quan đến hàng hóa và thông quan; Nhóm nghiệp vụ liên quan đến phương tiện vận tải; Nhóm nghiệp vụ về quản lý rủi ro; Nhóm nghiệp vụ về thanh toán; Nhóm nghiệp vụ về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức trong toàn đơn vị.Đợt tập huấn này nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp vận hành và sử dụng hệ thống thông quan tự động, một trong những phần việc rất quan trọng trong sự thành công của dự án. Đây là dự án lớn theo công nghệ của Hải quan Nhật Bản dựa trên khuôn khổ hỗ trợ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản. Năm 2013 xác định là năm then chốt trong mục tiêu đưa hệ thống thông quan điện tử chính thức vận hành vào tháng 4-2014.

Chương trình thông quan điện tử này có ý nghĩa tất lớn trong việc thay đổi cơ bản phương thức quản lý từ thủ công sang ứng dụng các phần mềm điện tử, đây cũng là mục tiêu hiện đại hóa của ngành Hải quan để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh cho các doanh nghiệp.
 (Theo HQOnline)

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Hải quan Thừa Thiên - Huế tập huấn về hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ công chức

(Vnaccs.com) - Ngày 24/05/2013, Cục hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đào tạo tổng quan về dự án VNACCS/VCIS cho toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị nhằm trang bị kiến thức cơ bản giúp cho cán bộ công chức nắm bắt được quy trình nghiệp vụ của hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.

Hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống dựa trên mô hình hệ thống của Hải quan Nhật Bản với nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Việc xử lý thông tin được thực hiện tự động từ khâu tiếp nhận khai báo đến thông báo kết quả. Mục đích của hệ thống nhằm hỗ trợ tích cực người sử dụng thực hiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tốc độ và tăng hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

Tham dự lớp tập huấn, toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị được giới thiệu tổng quan về hệ thống VNACCS/VCIS, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quy trình quản lý rủi ro, các nghiệp vụ của hệ thống VCIS, giới thiệu về cách sử dụng hệ thống MHS…


Thông qua buổi tập huấn này sẽ giúp đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghiệp vụ theo VNACCS/VCIS, đảm bảo nguồn nhân lực, sẵn sàng mọi mặt để triển khai dự án phù hợp với lộ trình hiện đại hóa của Ngành.
(Theo Thúy Vân - Hải quan Thừa Thiên Huế)
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Hải quan Quảng Ninh tập huấn về VNACCS/VCIS

(Vnaccs.com) - Trong các ngày từ 27 đến 31-5-2013, Cục Hải quan Quảng Ninh liên tục mở 2 lớp tập huấn về quy trình nghiệp vụ sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS cho 160 cán bộ, công chức đại diện cho các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Tham gia hướng dẫn là nhóm chuyên gia thuộc Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS của Cục Hải quan Quảng Ninh.
Lớp tập huấn là dịp để cán bộ, công chức toàn Cục nhận thức một cách khái quát về Hệ thống VNACCS/VCIS, cũng như nắm bắt tổng quan về quy trình nghiệp vụ khi sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS. 

Đợt tập huấn nằm trong lộ trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS của ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan Quảng Ninh nói riêng.
Theo kế hoạch, Hệ thống sẽ chính thức vận hành vào đầu năm 2014. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Dự án là đẩy mạnh công tác đào tạo cho người sử dụng Hệ thống và việc đào tạo CBCC nắm bắt tổng quan về Hệ thống sẽ quyết định đến khả năng làm chủ Hệ thống của Hải quan Việt Nam trong tương lai.

(Theo HQonline)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Hải quan Bình Định tổ chức đào tạo tổng quan về hệ thống VNACCS/VCIS

(Vnaccs.com) - Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2013, Cục Hải quan tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị giới thiệu tổng quan về Hệ thống VNACC/VCIS cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

    VNACCS/VCIS là dự án do Tổng cục Hải quan làm chủ đầu tư dựa vào hệ thống NACCS/CIS của Nhật Bản để xây dựng một hệ thống phù hợp với thực tiễn của Việt Nam với mục tiêu phục vụ cho công tác quản lý và thông quan hàng hóa tự động. VNACCS/VCIS sẽ giúp cho quá trình thông quan điện tử nhanh chóng và đơn giản hơn, mở rộng các thủ tục khai hải quan, phân luồng tự động, tăng cường việc kết nối với các Bộ, Ngành khác bằng áp dụng cơ chế một cửa, thay đổi căn bản việc quản lý, giám sát hải quan đối với một số loại hình theo hướng tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp, nhằm hạn chế việc doanh nghiệp phải đi tới cơ quan hải quan hay các cơ quan hữu quan có liên quan. Việc xử lý thông tin được thực hiện tự động từ khâu tiếp nhận khai báo đến thông báo kết quả.    Tại hội nghị, các báo cáo viên là cán bộ thuộc Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS của Cục Hải quan tỉnh Bình Định đã trình bày khái quát những nội dung cơ bản nhất về Hệ thống VNACCS/VCIS; những thay đổi trong thủ tục hải quan khi áp dụng trong hệ thống này; các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hàng vận chuyển bảo thuế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến phương tiện vận tải, công tác quản lý rủi ro…nhằm tạo nhận thức khái quát ban đầu về hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ, công chức để thực hiện tốt khi dự án được đưa vào triển khai thực hiện.

    Theo kế hoạch của ngành Hải quan, dự kiến Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ chính thức đưa vào vận hành vào tháng 4/2014. Cơ sở pháp lý để triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS là Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Phạm vi triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS trước khi Luật hải quan sửa đổi có hiệu lực (dự kiến tháng 7/2015) sẽ thực hiện theo phạm vi triển khai thủ tục hải quan điện tử được quy định tại Nghị định 87 dẫn trên.

    Theo kế hoạch của Cục Hải quan tỉnh Bình Định, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo tổng quan về Hệ thống VNACC/VCIS cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn đơn vị quản lý và tích cực, nghiêm túc thực hiện các nội dung công việc khác có liên quan đến việc triển khai Hệ thống VNACC/VCIS theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.(Theo Trương Văn Hùng - website Cục Hải quan Bình Định)

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Download Ebook: Cuộc Sống Không Giới Hạn - Nick Vujicic


Khi bạn không được ban phép màu, hãy để chính mình là điều kỳ diệu” là thông điệp mà chàng trai người Úc Nick Vujicic muốn nhắn gửi. 

Bạn đọc sẽ được biết tới những nghiệt ngã của số phận và nghị lực sống của anh qua nội dung được trích từ cuốn Cuộc sống không giới hạn (NXB Tổng hợp TP.HCM, Nguyễn Bích Lan dịch) do Trí Việt - First News cung cấp và giữ bản quyền.

Đứa trẻ không có chân tay
Khi tôi chào đời vào ngày 4.12.1982, thoạt đầu mẹ không được phép gặp tôi... Mẹ tôi đếm từng giây để được nhìn thấy con mình. Đợi mãi không thấy người ta mang tôi đến, bà càng tin chắc có điều gì đó không ổn đã xảy ra.
                                                                                                               ẢNH: T.L

Thay vì mang con đến cho mẹ bế, họ mời một bác sĩ nhi khoa tới và kéo nhau ra góc xa của căn phòng. Họ nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn nhau. Khi nghe thấy tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh cất lên, mẹ nhẹ cả người. Nhưng khi đó cha tôi, người cha mà trong lúc tôi chào đời đã để ý thấy con mình không có tay, cảm thấy choáng váng và người ta phải đưa ông ra khỏi phòng                                                                                                        

Nhìn thấy hình hài dị biệt của tôi, các bác sĩ và y tá không khỏi bàng hoàng, vội lấy khăn bọc tôi lại.

“Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với con tôi vậy?”, mẹ hỏi.

Thoạt đầu bác sĩ không trả lời, nhưng khi mẹ cứ khăng khăng hỏi dồn, ông ấy không còn cách nào khác hơn là trả lời mẹ bằng một thuật ngữ y khoa: “Đứa bé bị chứng phocamelia”.

Vốn là một y tá, mẹ tôi biết thuật ngữ đó dùng để chỉ tình trạng của những đứa trẻ sinh ra bị dị dạng hoặc thiếu mất các chi. Mẹ tôi không thể nào chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Giữa lúc đó, người cha hốt hoảng của tôi ở bên ngoài phòng hộ sinh, tự hỏi những gì ông vừa nhìn thấy có phải là sự thật hay không. Khi bác sĩ nhi khoa đến nói chuyện, ông không kìm nén được, kêu lên đau đớn: “Con trai tôi, nó không có tay!”.

“Thực ra”, vị bác sĩ nói bằng giọng đầy cảm thông, “con trai anh không có cả tay lẫn chân”.

“Ông nói gì cơ?”. Cha không thể nào tin được.

Bàng hoàng và vô cùng đau khổ, cha ngồi như một pho tượng, không thể thốt ra được một lời nào cho đến khi bản năng che chở của một người chồng, một người cha trỗi dậy. Ông chạy vội vào phòng để nói với mẹ tôi trước khi mẹ nhìn thấy tôi, nhưng thật buồn, khi vào đến nơi cha thấy mẹ đang nằm thẫn thờ trên giường, khóc rưng rức trong đau khổ. Các nhân viên y tế đã nói cho mẹ tôi biết cái sự thật choáng váng đó. Họ đề nghị đưa tôi đến cho mẹ tôi bế, nhưng mẹ tôi từ chối. Trong những giây phút đau khổ đến xé lòng ấy, mẹ đã bảo họ hãy đưa tôi đi chỗ khác.

Các cô y tá không cầm nổi nước mắt. Bà đỡ bật khóc. Và tất nhiên tôi cũng khóc! Cuối cùng họ đặt tôi, đứa con tật nguyền đỏ hỏn được bọc trong những lớp khăn, xuống bên cạnh mẹ, và mẹ tôi không thể nào chịu đựng nổi những gì bà đang nhìn thấy: Con trai bà, đứa con đầu lòng mà bà mang nặng đẻ đau, chào đời không có tay, không có chân.

Tên tôi là Nick Vujicic. Khác biệt với hầu hết mọi người, tôi không tay, không chân ngay từ lúc lọt lòng. Hoàn cảnh nghiệt ngã tưởng đã có lúc nhấn chìm tôi nhưng rồi khát vọng sống mãnh liệt đã giúp tôi chiến thắng số phận. Tôi đi khắp thế giới, khích lệ hàng triệu người vượt lên nghịch cảnh bằng chính niềm tin, niềm hy vọng, tình yêu và lòng dũng cảm vốn có của họ để theo đuổi những ước mơ...

 Link download ebook"cuộc sống không giới hạn "

Thay vì mừng sự chào đời của tôi trong niềm vui, cha mẹ tôi và giáo đoàn than thở: “Nếu Chúa là đấng sáng tạo của tình yêu”, họ tự hỏi, “thì tại sao Người lại để cho một chuyện như thế xảy ra?”.

Số phận bất hạnh hay món quà của tạo hóa ?

Cha mẹ tôi là những người Cơ Đốc giáo ngoan đạo, nhưng khi tôi chào đời với thân thể khiếm khuyết đến mức ấy họ bàng hoàng lắm, không biết Chúa Trời nghĩ gì. Thoạt đầu, họ cho rằng sẽ chẳng có hy vọng và tương lai nào dành cho tôi; rằng tôi sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc sống bình thường hay hữu ích.

Thế nhưng, cuộc sống của tôi hiện nay đã vượt quá xa những gì được hình dung ngày ấy. Hằng ngày tôi gặp rất nhiều người tôi chưa từng quen biết qua điện thoại bàn, email, qua tin nhắn trên điện thoại di động và qua mạng xã hội Twitter. Ở bất cứ nơi nào tôi tới, tại sân bay, khách sạn, ở tiệm ăn, mọi người đều nhận ra tôi, ôm chầm lấy và nói với tôi rằng bằng cách nào đó tôi đã tác động tích cực đến cuộc sống của họ. Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi hạnh phúc đến ngẩn ngơ.

Điều mà ngày ấy bản thân tôi và gia đình không thể tiên lượng được là khuyết tật của tôi - “gánh nặng” của tôi - lại chính là một món quà, mang đến những cơ hội vô giá để tôi được gặp gỡ, cảm thông và thấu hiểu nỗi đau của những người khác, và an ủi họ.

Kẻ “lạc loài” nơi trường lớp

Bạn biết đó, ai bước vào giai đoạn tuổi mới lớn cũng đều bỡ ngỡ và chênh chao, còn tôi, tôi hoàn toàn thất vọng về bản thân mình và cảm thấy mình sẽ không bao giờ là một người “bình thường” được. Không thể giấu đi đâu cái sự thật rằng cơ thể của tôi không giống như các bạn cùng lớp. Tôi đã cố gắng thực hiện các hoạt động rất bình thường như bơi lội, trượt ván, nhưng làm như thế chỉ càng khiến tôi ý thức rõ hơn rằng mình sẽ không bao giờ làm được những việc giản đơn mà hầu hết mọi người hiển nhiên đều làm được.

Dù có cố gắng bao nhiêu chăng nữa tôi cũng không thể ngăn được một số đứa trẻ tàn nhẫn gọi tôi là “quái vật”, là “người ngoài hành tinh”. Tất nhiên, tôi là một con người và tôi mong muốn mình được giống như mọi người, nhưng dường như có rất ít cơ hội để tôi đạt được khát khao đó. Tôi cảm thấy mình không được chào đón trong cuộc đời này. Tôi muốn được chấp nhận. Nhưng không thể. Tôi muốn được hòa nhập. Nào có được đâu. Tôi thật sự bế tắc.

Lòng tôi quặn thắt. Tôi chán nản, hay nghĩ quẩn và không tìm thấy lẽ sống cho cuộc đời mình. Tôi cô đơn ngay cả khi ở trong vòng tay của gia đình và bè bạn. Tôi lo rằng mình sẽ mãi là gánh nặng cho những người tôi yêu thương.


Với hơn 1.600 bài phát biểu hùng hồn, Nick giờ đã trở thành một nhà diễn thuyết nổi tiếng, đã truyền cảm hứng vươn lên từ khó khăn cho hàng triệu người tại 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Anh đã trở thành ngọn đuốc sống "cháy" hết sức mãnh liệt trên toàn cầu. Chàng trai sinh năm 1982 này đã vinh dự được trao giải thưởng “Công dân trẻ nước Úc” nhờ sự vững gan bền chí của mình trong nỗ lực vượt lên số phận.


Nick Vujicic

Theo Thanh Niên

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Một số lưu ý đối với doanh nghiệp về VNACCS

(Vnaccs.com) - Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xúc tiến xây dựng hệ thống thông quan tự động dựa trên nền tảng công nghệ hệ thống NACCS của Nhật Bản, gọi tắt là hệ thống VNACCS. Theo kế hoạch, hệ thống dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ quý II/2014. Vì là hệ thống phục vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nên doanh nghiệp XNK cần có sự chuẩn bị để có thể thực hiện thủ tục thông quan trên hệ thống VNACCS. Dưới đây là một số lưu ý đối với doanh nghiệp.
Thủ tục khai báo thông quan trên hệ thống

VNACCS được thiết lập theo mô hình xử lý tập trung và sẽ tích hợp nhiều tính năng, tiện ích giúp cho việc khai báo và thông quan nhanh chóng, thuận tiện. Theo thiết kế, tốc độ thông quan sẽ rất nhanh, mất khoảng tối đa 15 giây đối với hàng hóa được phân luồng xanh – nhờ vào việc tự động hóa các khâu khai báo, tiếp nhận, tính thuế, kiểm tra, phân luồng hàng hóa. Việc tìm hiểu và nắm bắt các tính năng, tiện ích và thủ tục khai báo trên hệ thống sẽ giúp doanh nghiệp thuận tiện khi làm thủ tục thông quan hàng hóa XNK.

Theo kế hoạch, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp sử dụng hệ thống trong năm 2013. Công việc này giao cho các Cục Hải quan tỉnh/ thành phố đảm nhiệm. Do vậy, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn do các Cục Hải quan tỉnh/thành phố quản lý có thể đăng ký tham gia các khóa đào tạo, tập huấn theo lịch công bố.

Đăng ký người sử dụng

Để có thể sử dụng hệ thống VNACCS, doanh nghiệp XNK cần đăng ký với cơ quan hải quan để được cấp mã sử dụng. Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang xây dựng quy trình đăng ký và hướng dẫn đăng ký người sử dụng, thiết lập công cụ đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử hải quan. Sau khi hoàn tất các công việc trên, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức hướng dẫn và tiếp nhận đơn đăng ký từ người sử dụng. Công việc này dự kiến sẽ bắt đầu trong quý III/2013 khi bước vào giai đoạn thử kết nối hệ thống.

Chữ ký số

Tương tự như thủ tục hải quan điện tử hiện nay, doanh nghiệp được yêu cầu sử dụng chữ ký số để chứng thực tờ khai hải quan trên hệ thống VNACCS. Do vậy, doanh nghiệp cần chủ động đăng ký sử dụng chữ ký số theo quy định hiện hành để có thể đáp ứng yêu cầu thủ tục thông quan trên hệ thống VNACCS.

Kết nối với hệ thống

Việc khai báo thông quan hàng hóa XNK có thể thực hiện trực tuyến thông qua kết nối với hệ thống VNACCS. Doanh nghiệp XNK có thể lựa chọn hai phương thức kết nối tùy thuộc vào năng lực hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

Đối với các công ty lớn có nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến sẵn có, doanh nghiệp có thể tiếp cận các chuẩn giao tiếp do cơ quan hải quan cung cấp và hướng dẫn để chủ động điều chỉnh, kết nối vào VNACCS. Đối với các công ty khác, cơ quan hải quan sẽ cung cấp phần mềm đầu cuối để doanh nghiệp sử dụng. Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang hoàn tất thiết kế phần mềm đầu cuối để có thể cung cấp cho doanh nghiệp vào thời điểm thích hợp.

Hỏi - đáp vướng mắc

Việc chuyển đổi sang hệ thống mới sẽ không thể tránh khỏi những vướng mắc trong khi làm thủ tục thông quan trên hệ thống. Để hỗ trợ người khai hải quan, Tổng cục Hải quan sẽ thiết lập bộ phận trợ giúp nhằm kịp thời giải đáp các vướng mắc phát sinh. Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu mô hình tổ chức của bộ phận hỗ trợ này để có thể đáp ứng nhu cầu phát sinh khi đưa hệ thống vào vận hành. Mục tiêu đặt ra là sẵn sàng có bộ phận trợ giúp khi hệ thống chính thức vận hành.

Việc chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và tham gia hợp tác với cơ quan hải quan sẽ góp phần triển khai thành công hệ thống VNACCS đồng thời tạo thuận lợi cho chính các doanh nghiệp khi làm thủ tục thông quan hàng hóa XNK.

(Theo website HQ vietnam - Tác giả Đình Trung)

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Hải quan Khánh Hòa tổ chức tập huấn VNACCS/VCIS cho CBCC

(Vnaccs.com)  - Cục Hải quan Khánh Hòa vừa tổ chức lớp tập huấn Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS cho cán bộ công chức trong toàn đơn vị.Thông qua Hội nghị phổ biến, giới thiệu tổng quan về quy trình nghiệp vụ trong hệ thống VNACCS/VCIS, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hàng vận chuyển bảo thuế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến phương tiện vận tải, các nghiệp vụ của VCIS, các nội dung công nghệ thông tin khi vận hành hệ thống. Bước đầu CBCC đã nắm bắt được quy trình nghiệp vụ của hệ thống sắp triển khai trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS của Cục Hải quan Khánh Hòa sẽ tiến hành phổ biến, hướng dẫn hệ thống đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn vào tháng 8-2013.
Hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống dựa trên mô hình hệ thống của Hải quan Nhật Bản với nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đây là hệ thống kết nối trực tuyến giữa Hải quan với các doanh nghiệp và một số cơ quan Chính phủ nhằm hạn chế việc doanh nghiệp phải đi tới cơ quan hải quan hay các cơ quan hữu quan có liên quan. Việc xử lý thông tin được thực hiện tự động từ khâu tiếp nhận khai báo đến thông báo kết quả.
Mục đích của hệ thống nhằm hỗ trợ tích cực người sử dụng thực hiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tốc độ và tăng hiệu quả hoạt động ngoại thương của Việt Nam, thể hiện hiện đại hóa trong lĩnh vực Hải quan của Việt Nam theo hướng hướng hiện đại.

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Tin tức: Hải quan tỉnh Đắk Lắk tập huấn về VNACCS/VCIS

(Vnaccs.com) -  Cục Hải quan Đắk Lắk đang triển khai đợt đào tạo tổng quan về VNACCS/VCIS cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị.


Cục tổ chức 3 đợt tập huấn tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Buprăng, trụ sở Cục và Chi cục Hải quan Đà Lạt vào các ngày 22, 24 và 29-5.
Đợt tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản giúp cho cán bộ, công chức, người lao động nắm bắt được quy trình nghiệp vụ của hệ thống VNACCS/VCIS. Nội dung của đợt tập huấn bao gồm: Giới thiệu tổng quan về hệ thống VNACCS/VCIS, một số quy trình thủ tục hải quan cơ bản trong VNACCS, nghiệp vụ đối với phương tiện vận tải, tổng quan hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan (VCIS), quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nghiệp vụ quản lý danh mục hàng miễn thuế xuất nhập khẩu, nghiệp vụ khai báo và quản lý vận chuyển hàng hóa…
VNACCS/VCIS là dự án do Chính phủ Nhật Bản viện trợ, theo kế hoạch đi vào vận hành từ tháng 4-2014, sẽ giúp cho quá trình thông quan điện tử nhanh chóng trên cơ sở quản lý tập trung, tự động hóa và quản lý rủi ro, tăng cường việc kết nối với các bộ, ngành khác bằng áp dụng cơ chế một cửa, thay đổi căn bản việc quản lý, giám sát hải quan đối với một số loại hình theo hướng tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp.

(Theo HQOnline)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.comCâu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Tin tức: Hải quan Hải Phòng triển khai đào tạo VNACCS/VCIS


(Vnaccs.com) Mục tiêu của đợt tập huấn VNACCS của cục HQ Hải Phòng là nhằm nâng cao nhận thức cho các bộ công chức toàn đơn vị; xây dựng lộ trình, đảm bảo tiến độ triển khai từng công việc cụ thể; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo…


Đối tượng đầu tiên được cập nhật các thông tin về VNACCS/VCIS là lãnh đạo các cấp và công chức thừa hành trong dây chuyền thủ tục, lực lượng giám sát, các đơn vị tham mưu chuyên trách.
Theo Phòng Tổ chức cán bộ, do đặc điểm lượng cán bộ công chức toàn Cục đông (gần 900 người), số doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu thường xuyên hàng năm cũng trên 10 nghìn doanh nghiệp nên kế hoạch tổ chức đào tạo được Hải quan Hải Phòng chuẩn bị chu đáo cho từng đối tượng.
Trong đó, tổng quan về quy trình nghiệp vụ sử dụng trong VNACCS/VCIS được dành cho tất cả cán bộ chức trong Cục; đào tạo chi tiết được bố trí cho đội ngũ làm trong dây chuyền thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, lực lượng giảm sát; đào tạo sâu về hệ thống thông tin tình báo hải quan (VCIS) cho lực lượng làm công tác quản lí rủi ro chuyên trách.
Với đối tượng là doanh nghiệp, Hải quan Hải Phòng sẽ bám sát nội dung, phương pháp đào tạo theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan.
Xác định việc triển khai VNACCS/VCIS có tác động lớn đến tổ chức bộ máy, nên Hải quan Hải Phòng sẽ phối hợp với các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan hình thành các đội thủ tục theo công việc cụ thể như: Nhóm về mã số hàng hóa (HS) trong từng chi cục; các đội quản lí rủi ro cấp chi cục; thay đổi về bộ phận thủ tục xử lí phương tiện vận tải, trong đó có chức năng của đội thủ tục phương tiện vận tải; hình thành bộ phận quản lí cấp phép vận chuyển và giám sát; hình thành bộ phận quản lí, vận hành hệ thống và hỗ trợ người sử dụng.
Hải quan Hải Phòng kì vọng, thông qua kế hoạch chuẩn bị triển khai này sẽ giúp đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghiệp vụ theo VNACCS/VCIS, đảm bảo nguồn nhân lực, sẵn sàng mọi mặt để triển khai phù hợp với lộ trình hiện đại hóa của Ngành.


(Theo HQOnline)

Chú ý: Khi đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://www.vnaccs.comCâu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Hải quan Nghệ An: Đào tạo VNACCS/VCIS cho cán bộ công chức

(Vnaccs.com) - Sáng ngày 20-5, Cục Hải quan Nghệ An đã tổ chức lớp đào tạo tổng quan về quy trình nghiệp vụ sử dụng trong hệ thống VNACCS/VCIS dưới sự hướng dẫn của Ban Cải cách hiện đại hóa thuộc Tổng cục Hải quan cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức trong các đơn vị thuộc và trực thuộc.


Đồng chí Nguyễn Văn Viễn - Phó Cục trưởng cho biết, hiện nay Cục Hải quan Nghệ An đã triển khai thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP trong toàn Cục, bước đầu đạt được kết quả khả quan tạo tiền đề thuận lợi cho đơn vị triển khai chương trình VNACCS/VCIS trong thời gian tới.
Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên thuộc Ban Chỉ đạo triển khai hệ thống VNACCS/VCIS thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan đã khái quát một cách cơ bản và đầy đủ về VNACCS/VCIS, những thay đổi trong thủ tục hải quan áp dụng trong hệ thống này, công tác quản lý rủi ro và lộ trình triển khai cài đặt VNACCS/VCIS khi áp dụng vào thực tế tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, tạo nhận thức khái quát ban đầu về hệ thống VNACCS/VCIS, để thực hiện tốt dự án khi đưa vào triển khai thực hiện. Các nội dung này được cụ thể hóa trong các nhóm nội dung: nhóm thông quan, nhóm thuế, nhóm hàng hóa, nhóm phương tiện vận tải, nhóm quản lý rủi ro, nhóm tiêu chí lựa chọn và nhóm công nghệ thông tin.
Lớp học sẽ được tổ chức trong hai ngày 20 và 21-5-2013.
(Theo Như Trang – Cục Hải quan Nghệ An)


Chú ý: Khi đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://www.vnaccs.comCâu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Cục Hải quan Bình Phước đào tạo về hệ thống VNACCS/VCIS


(Vnaccs.com) Ngày 9/5/2013, Cục Hải quan Bình Phước đã tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ tổng quan về hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ trong đơn vị.

Tham dự và chỉ đạo tại lớp học có ông Phan Văn Dũng - Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc và 35 học viên đại diện cho các đơn vị trong Cục.
Các báo cáo viên thuộc Ban chỉ đạo triển khai hệ thống VNACCS/VCIS Cục Hải quan Bình Phước trình bày đã khái quát một cách cơ bản và đầy đủ về VNACCS/VCIS, những thay đổi trong thủ tục hải quan áp dụng trong hệ thống này, những điểm mới so với E-Customs, công tác quản lý rủi ro và lộ trình triển khai cài đặt VNACCS/VCIS khi áp dụng vào thực tế tại các Cục Hải quan. Các nội dung này được cụ thể hóa trong các nhóm nội dung: nhóm thông quan, nhóm thuế, nhóm hàng hóa, nhóm phương tiện vận tải, nhóm quản lý rủi ro, nhóm tiêu chí lựa chọn và nhóm công nghệ thông tin.
Lớp đào tạo nhằm mục đích giúp cán bộ trong Cục hiểu và thực hiện thành thạo quy trình nghiệp vụ khi hệ thống đi vào hoạt động chính thức, nhất là với những cán bộ trực tiếp thực hiện thủ tục hải quan.
Hiện tại, Cục Hải quan Bình Phước đã áp dụng khai hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP tại tất cả các Chi cục và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo tiền đề cho việc áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục vào năm 2014.

(Theo website Hải quan Việt Nam)
Chú ý: Khi đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://www.vnaccs.comCâu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đào tạo VNACCS/VCIS cho CBCC

(Vnaccs.com) Sáng 17-5, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lớp đào tạo tổng quan về quy trình nghiệp vụ sử dụng trong hệ thống VNACCS/VCIS cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.


Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Quang cho biết, hiện nay đơn vị đã triển khai thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP trong toàn Cục, bước đầu đạt được kết quả khả quan. Đây là tiền đề để đơn vị triển khai chương trình VNACCS/VCIS trong thời gian tới.

Theo chương trình đào tạo VNACCS/VCIS gồm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi sẽ hướng dẫn cho CBCC tổng quan về quy trình nghiệp vụ sử dụng trong hệ thống, tạo nhận thức khái quát ban đầu về hệ thống VNACCS/VCIS, để thực hiện tốt dự án khi đưa vào triển khai thực hiện...
Tại buổi tập huấn, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã giới thiệu tổng quan về thủ tục hải quan, quy trình thủ tục trong Hệ thống VNACCS/VCIS; nội dung công nghệ thông tin khi vận hành; quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK; quy trình nghiệp vụ liên quan đến hàng hóa chịu sự giám sát của hải quan; giới thiệu quy trình nghiệp vụ liên quan đến phương tiện vận tải…/.

(Theo HQOnline)


Chú ý: Khi đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://www.vnaccs.comCâu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Tổng cục Hải quan tập huấn VNACCS/VCIS cho cán bộ lãnh đạo

Sáng 7-5, Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS (Tổng cục Hải quan) tổ chức chương trình tập huấn về Hệ thống VNACCS/VCIS và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia cho các cán bộ lãnh đạo thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Đối tượng tham dự chương trình tập huấn lần này là các cán bộ lãnh đạo các vụ, cục và cán bộ công chức thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan. Chương trình tập huấn được chia thành 2 đợt, mỗi đợt 2 ngày. Đợt 1 dành cho cán bộ cấp vụ, cục và các trưởng phòng. Đợt 2 dành cho cấp Phó trưởng phòng và các chuyên viên có liên quan.
Phát biểu khai mạc, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc nhấn mạnh, VNACCS/VCIS là Dự án lớn, có vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam. Khi đi vào triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ có tác động rất lớn đến các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, cũng như tác động rộng rãi đến nhiều đối tượng khác như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia...
Theo kế hoạch, Hệ thống sẽ chính thức đi vào vận hành đầu năm 2014. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Dự án là đẩy mạnh công tác đào tạo cho người sử dụng Hệ thống.
Đây là công việc có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến khả năng làm chủ Hệ thống của Hải quan Việt Nam trong tương lai.
Về mục tiêu của lớp tập huấn lần này, Tổng cục trưởng yêu cầu phải đảm bảo các mục tiêu quan trọng: Đào tạo để những người sử dụng Hệ thống trong tương lai hiểu và thực hiện thành thạo quy trình nghiệp vụ trên Hệ thống VNACCS/VCIS sau khi Hệ thống vận hành chính thức; đào tạo cho đội ngũ cán bộ CNTT có thể làm chủ và vận hành hệ thống một cách hiệu quả…
Đặc biệt, với cán bộ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức khối cơ quan Tổng cục, với vai trò là những đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trong việc tổ chức chỉ đạo, triển khai trong toàn Ngành thì việc chủ động nắm bắt vững chắc về Hệ thống là yêu cầu hết sức quan trọng, cần thiết.
Theo Ban triển khai Dự án, lớp tập huấn lần này tập trung vào các nội dung chính: Tập huấn về nghiệp vụ đối với phương tiện vận tải; thủ tục đối với vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan; thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; tập huấn về CNTT.
Theo kế hoạch, chương trình tập huấn sẽ kéo dài đến hết ngày 10-5.

(Theo T.Binh - HQonline)


Chú ý: Khi đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://www.vnaccs.comCâu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Tin tức: Hải quan Hà Nội đào tạo tổng quan về Hệ thống VNACCS/VCIS cho 450 cán bộ công chức

Từ ngày 6/5/2013 đến 10/5/2013, Cục Hải quan TP. Hà Nội  tổ chức 5 lớp đào tạo tổng quan cho 450 CBCC của các đơn vị tham mưu và thừa hành tại Cục. Mục tiêu của lớp đào tạo tổng quan là trang bị kiến thức cơ bản, bước đầu giúp cho CBCC nắm bắt được quy trình nghiệp vụ của Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại khai lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Phó Cục trưởng cho biết: “ Dự án Vnaccs/Vcis là dự án hợp tác lớn của ngành Hải quan với Nhật bản, có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn. Theo kế hoạch, đến tháng 4/2014, hệ thống VNACCS/VCIS sẽ chính thức đi vào vận hành. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của dự án là đẩy mạnh công tác đào tạo cho người sử dụng hệ thống. Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của Hệ thống Vnaccs/Vcis trong tiến trình cải cách hiện đại hoá hải quan, Cục Hải quan TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 834/KH-HQHN ngày 09/4/2013 về đào tạo người sử dụng Hệ thống Vnaccs/Vcis. Đối tượng đào tạo bao gồm cán bộ, công chức hải quan doanh nghiệp XNK trong phạm vi quản lý hải quan của Cục. Quá trình đào tạo sẽ tiến hành gồm 2 giai đoạn: đào tạo tổng quan và đào tạo chi tiết về quá trình nghiệp vụ”. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng nhấn mạnh, do đây là phương thức quản lý hải quan hiện đại, dựa trên phần mềm điện tử thông quan tự động. Vì vậy, yêu cầu các học viên tham gia lớp học một cách chủ động, tích cực, trao đổi với các giảng viên để nắm bắt hiệu quả những nghiệp vụ về hệ thống Vnaccs/Vcis.

Được biết, trong thời gian đào tạo, các học viên sẽ được giới thiệu tổng quan về dự án VNACCS/VCIS, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hàng vận chuyển bảo thuế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến phương tiện vận tải, các nghiệp vụ của VCIS, hệ thống công nghệ thông tin khi vận hành Vnaccs/Vcis …

Lớp tập huấn có sự tham gia của giảng viên từ các phòng ban tham mưu của Cục và Ban triển khai Dự án Vnaccs/Vcis của Tổng cục Hải quan.

(Theo Thu Hương - website Hải quan HN)

Chú ý: Khi đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://www.vnaccs.comCâu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Clip hướng dẫn khai hải quan cho hàng SXXK bằng phần mềm ECUS_EX4

Video hướng dẫn doanh nghiệp khai báo loại hình sản xuất xuất khẩu bằng phần mềm ECUS thực hiện thủ tục hải quan theo nghị định 87/CP.Chú ý: Khi đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://www.vnaccs.comCâu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Tin tức: Đào tạo tổng quan về nghiệp vụ trong hệ thống VNACCS/VCIS tại cơ quan Tổng cục


Ngày 7/5/2013, Tổng cục Hải quan đã khai mạc lớp đào tạo tổng quan về nghiệp vụ trong hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan Tổng cục. Đến tham dự lớp đào tạo có đồng chí Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, các thành viên Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS và các học viên là Lãnh đạo cấp Vụ, cục, Trưởng phòng thuộc cơ quan Tổng cục.

Phát biểu khai mạc tại lớp đào tạo, đồng chí Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai dự án cũng như vai trò, phạm vi ảnh hưởng của dự án đối với việc hiện đại hóa Hải quan Việt Nam. Theo kế hoạch, đến tháng 4/2014, hệ thống VNACCS/VCIS sẽ chính thức đi vào vận hành. Mục tiêu của lớp đào tạo nhằm giúp người sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS hiểu và thực hiện thành thạo quy trình nghiệp vụ trên hệ thống và giúp cán bộ công nghệ thông tin có khả năng làm chủ và vận hành hệ thống trong tương lai.
Tại lớp đào tạo, các học viên được giới thiệu tổng quan về dự án, quy trình nghiệp vụ trong hệ thống VNACCS/VCIS, nội dung công nghệ thông tin khi vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quy trình nghiệp vụ liên quan…
Lớp đào tạo được tổ chức trong 4 ngày từ 7-10/5/2014 tại trụ sở cơ quan Tổng cục.Chú ý: Khi đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://www.vnaccs.comCâu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Clip hướng dẫn cài đặt phần mềm khai hải quan ECUS

Clip hướng dẫn cài đặt phần mềm khai hải quan  ECUS 
Chú ý: Khi đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://www.vnaccs.comCâu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Đăng ký chữ ký điện tử - Thủ tục hành chính mới

(Vnaccs.com) - Ngày 24/4/2013, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký thay Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định số 808/QĐ-BTC về việc công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.Các thủ tục hành chính công bố kèm Quyết định 808/QĐ-BTC gồm có 22 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ và 01 thủ tục hành chính mới là thủ tục đăng ký chữ ký điện tử.
Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định về thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại có quy định về việc sử dụng chữ ký số khi thực hiện TTHQĐT. Để tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc đảm bảo thông tin khai báo chính xác, thủ tục đăng ký chữ ký điện tử được công bố chi tiết về trình tự thực hiện cũng như thành phần, số lượng hồ sơ trong quyết định 808/QĐ-BTC. Cụ thể:
Về trình tự thực hiện: Người khai hải quan đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan thông qua Cổng thông tin điện tử hải quan.
Cách thức thực hiện: Thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua Công thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn).
Hồ sơ: 01 (lượt - dưới dạng các thông tin điện tử). Thông tin khi tiến hành đăng ký gồm có: tên, mã số thuế của cơ quan, tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan (nếu có); họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chức danh (nếu có) của người được cấp chứng thư số; số nhận dạng chữ ký số (serial number); thời hạn có hiệu lực của chữ ký số.
Việc đăng ký chữ ký số không mất phí. Yêu cầu chữ ký số sử dụng trong TTHQĐT của người khai hải quan là chữ ký số công cộng đã được cơ quan hải quan xác nhận tương thích với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp chữ ký số tương thích với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn).
Các thủ tục hành chính công bố theo quyết định 808/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2013.
(Theo Huệ Nga - website TCHQ)


Chú ý: Khi đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://www.vnaccs.comCâu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com