Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Hải quan chuẩn bị kết nối Cơ chế một cửa ASEAN thế nào?

(HQ Online)- Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Tổng cục Hải quan đang tích cực chuẩn bị để sớm kết nối NSW vào ASW.
Hoạt động XNK tại cảng Green Port, Hải Phòng. Ảnh: T.BÌNH. 
 
Hoàn thiện cơ sở pháp lý và công nghệ thông tin

Theo Tổng cục Hải quan, từ nay đến cuối năm 2015, khối lượng công việc đặt ra đối với thực hiện NSW và ASW là hết sức nặng nề. Một mặt vừa phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả NSW, mặt khác Việt Nam phải tích cực chuẩn bị để kết nối NSW với Cơ chế một cửa của Malaysia.

Để phục vụ cho sự kiện quan trọng này, Tổng cục Hải quan đã và đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là hoàn thiện cơ sở pháp lý và cơ chế phối hợp liên ngành. Hiện tại, việc thực hiện NSW và ASW đã được nội luật hóa tại Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng thông tư liên tịch để hướng dẫn thực hiện NSW.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, thực tiễn triển khai vừa qua cho thấy một số vấn đề pháp lý cần tiếp tục được hoàn thiện để điều chỉnh các giao dịch và quy trình xử lý thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia song phải đảm bảo nhanh chóng để có thể thực hiện ngay trong năm 2015. Vì vậy, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế xây dựng dự thảo để trình Ban Chỉ đạo quốc gia ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết thủ tục hành chính tại cảng biển. 

Song song đó, Cơ quan Thường trực đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện NSW tại cảng biển đối với phương tiện vận tải ra vào cảng biển (bao gồm các cảng biển nội địa) và cảng đường sông quốc tế trong giai đoạn 2015 - 2017. Xây dựng thông tư hướng dẫn việc thanh toán trực tuyến đối với các khoản phí và lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên cơ sở kinh nghiệm triển khai thanh toán trực tuyến thuế XNK và lệ phí của cơ quan Hải quan. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành triển khai các thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên NSW…

Đối với các bộ đã chính thức kết nối NSW tiếp tục rà soát, đánh giá các loại chứng từ, hồ sơ yêu cầu phải nộp, xuất trình để thực hiện các thủ tục hành chính trong NSW và đề xuất phương án đơn giản hóa phương thức nộp/xuất trình các loại hồ sơ, giấy tờ này và sử dụng chứng từ điện tử…

Một nội dung quan trọng khác đang được Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện là tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành đã kết nối chính thức hoàn thiện hệ thống CNTT chuyên ngành để kết nối đầy đủ với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng công nghệ để sẵn sàng thực hiện thanh toán trực tuyến qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với các khoản thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Phối hợp với Bộ Công Thương triển khai xây dựng giải pháp kết nối NSW với ASW để trao đổi thông tin về tờ khai hải quan ASEAN (ACDD) và giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D với các nước thành viên đã sẵn sàng kết nối.

Kiện toàn bộ phận chuyên môn

Theo Tổng cục Hải quan, kinh nghiệm thực hiện kết nối chính thức NSW thời gian qua cho thấy, để thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch cần có sự phối hợp hết sức chặt chẽ, linh động và kịp thời giữa các đơn vị đầu mối tại các bộ, ngành với Tổng cục Hải quan. Do đó, việc các bộ chủ động chỉ định đơn vị đầu mối, thành lập bộ phận công tác chuyên môn của từng bộ, ngành giúp cho việc kết nối chính thức và triển khai mở rộng NSW được hiệu quả, đáp ứng được kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành chủ động và thường xuyên kiện toàn nhân sự của bộ phận chuyên môn, ưu tiên bố trí nhân lực một cách hợp lý để đáp ứng cho việc triển khai mở rộng về phạm vi và số lượng các thủ tục hành chính trong thời gian tới. Nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận thường trực tại các bộ, ngành. 

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng đề xuất các bộ, ngành chưa thành lập bộ phận thường trực (trừ các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao; Văn phòng Chính phủ) cần nhanh chóng thành lập bộ phận này để phối hợp với Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan) trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
Bên cạnh sự nỗ lực của Cơ quan Thường trực, Tổng cục Hải quan đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành tích cực triển khai bởi nhiệm vụ NSW và ASW rất nặng nề, liên quan đến nhiều bộ, ngành.

Kết luận tại Phiên họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo quốc gia về ASW và NSW (ngày 4-5-2015, tại trụ sở Tổng cục Hải quan) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về ASW và NSW yêu cầu: Trong tháng 10-2015 thực hiện mở rộng kết nối thêm 3 Bộ vào NSW: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông.

Đối với kết nối ASW, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phấn đấu trong tháng 10-2015 kết nối NSW với ít nhất một quốc gia và chuẩn bị các điều kiện để kết nối NSW với các nước ngoài khu vực ASEAN.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về ASW và NSW đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các nội dung công việc. Một trong số đó là phấn đấu mở rộng kết nối NSW với 3 Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông, cũng như kết nối NSW vào ASW sớm hơn thời gian mà Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo. Cụ thể, theo thông báo 5776/TB-TCHQ ngày 24-6-2015 của Văn phòng Tổng cục Hải quan, tại cuộc họp lãnh đạo Tổng cục Hải quan thường kỳ ngày 22-6-2015, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc chỉ đạo: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan thực hiện kế hoạch mở rộng kết nối NSW để tiến hành kết nối thêm 3 Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông, và kết nối NSW với NSW của Malaysia vào đầu tháng 9-2015.

(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Xây dựng Quy chế cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử

(HQ Online)- Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án "Cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan".
Ảnh minh họa. 
 
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử để thực hiện các quy định tại Khoản 9 Điều 25 và Điều 109 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Tại Khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định: "Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán quan ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy. Cơ quan hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử".

Và tại Khoản 2 Điều 109 Nghị định số 08/2015/NNĐ-CP quy định: "Việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan ở dạng điện tử được thực hiện thông qua kết nối mạng máy tính hoặc thông qua hệ thống mạng di động dưới hình thức thư điện tử hoặc nhắn tin từ các địa chỉ, số điện thoại được cơ quan hải quan công bố chính thức". 

Như vậy, Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã quy định về giá trị pháp lý cũng như việc cung cấp, sử dụng thông tin hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử của các cơ quan. Tuy nhiên, thông tin trên tờ khai hải quan có liên quan đến trách nhiệm xử lý của nhiều cơ quan, cần có sự phối hợp trong cung cấp, trao đổi, sử dụng để thực hiện các quy định trên của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP cho thống nhất. Do vậy, thay vì xây dựng Đề án "Cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan", Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử.
 
(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Không được yêu cầu doanh nghiệp nộp giấy phép khi làm thủ tục hải quan

(HQ Online)- Những giấy phép của các bộ đã được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) DN sẽ không phải nộp (bản giấy) khi thực hiện thủ tục hải quan, theo chỉ đạo mới đây của Tổng cục Hải quan.
Giấy phép NK mô-tô phân khối lớn là một trong 13 giấy phép được cấp qua Cổng thông tin NSW. Ảnh: Internet. 
 
Để kiểm tra các giấy phép này cán bộ hải quan sẽ tra cứu trên hệ thống thông quan điện tử tập trung (E-Customs) và không được yêu cầu DN nộp giấy phép (bản giấy) khi làm thủ tục hải quan.
 
Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan địa phương hướng dẫn CBCC cách thức truy cập, kiểm tra những giấy phép đã được thực hiện qua NSW.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay, NSW đã được kết nối giữa 6 bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, do đó các DN đã chính thức khai báo và tiếp nhận giấy phép điện tử trên Cổng thông tin NSW. Hiện nay có 13 loại giấy phép được các bộ cấp bằng phương thức điện tử qua Cổng thông tin NSW.

Trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 2 thủ tục gồm: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận chất lượng thức ăn Thủy sản NK; Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi NK.

Bộ Y tế có 2 thủ tục gồm: Xác nhận đạt yêu cầu NK của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm NK; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm NK.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có một thủ tục là Xác nhận đăng ký NK các chất HCFC.

Bộ Giao thông vận tải có 5 thủ tục gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho xe mô tô, xe gắn máy NK và động cơ NK để sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy; Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện NK; Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trong phạm vi hạn chế NK; Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới NK; Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng NK.

Bộ Công Thương có 3 thủ tục gồm: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O Form D); Thủ tục cấp giấy phép NK mô-tô phân khối lớn; Thủ tục cấp giấy phép NK đối với các chất làm suy giảm tầng ôzôn.

(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Vì sao không đóng dấu xác nhận hàng qua khu vực giám sát?

(HQ Online)- Một số DN băn khoăn khi làm thủ tục cho hàng hóa XNK qua các khu vực cửa khẩu ở cảng Hải Phòng, công chức Hải quan không ký tên, đóng dấu xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát” trên tờ khai như trước đây.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 sử dụng thiết bị đọc mã vạch phục vụ công tác giám sát hải quan. Ảnh: Hữu Linh. 
 
Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, đại diện lãnh đạo Phòng Giám sát quản lý về hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) cho biết: Thực chất việc xác nhận “hàng hóa qua khu vực giám sát” là biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý của cơ quan Hải quan.

Trước đây, khi chưa ứng dụng thiết bị đọc mã vạch, công chức hải quan sẽ đóng dấu xác nhận này trên tờ khai. Tuy nhiên, từ khi áp dụng mã vạch phục vụ công tác giám sát (từ tháng 10-2014), công chức hải quan sẽ thực hiện xác nhận ngay trên hệ thống điện tử thông quan phương tiện đọc mã vạch.

Khi sử dụng thiết bị đọc mã vạch, việc xác nhận “hàng qua khu vực g

Liên quan đến việc ứng dụng mã vạch ở Cục Hải quan Hải Phòng, Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) Lê Đức Thành cho biết: Sau thời gian thí điểm ở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III, hiện này, ứng dụng này đã được Tổng cục Hải quan cho phép đơn vị triển khai chính thức trên phạm vi toàn Cục và đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

iám sát” sẽ được thực hiện tự động và cập nhật trên hệ thống. Căn cứ vào việc kết nối, trao đổi dữ liệu thông tin giữa cơ quan Hải quan và DN kinh doanh cảng, DN kinh doanh cảng sẽ tự động trích xuất thông tin từ dữ liệu của cơ quan Hải quan để cho phép hàng hóa ra/vào cảng. 
Tuy nhiên, có DN vẫn băn khoăn trường hợp không có dấu xác nhận khi vận chuyển hàng trên đường các cơ quan chức năng khác kiểm tra thì giải quyết thế nào?

Đại diện lãnh đạo Phòng Giám sát quản lý về hải quan Hải Phòng, hiện này Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã và đang thực hiện cơ chế chia sẻ dữ liệu thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý của các cơ quan chức năng, do đó, DN có thể yên tâm các cơ quan này sẽ có thiết bị, phương tiện để kiểm tra nguồn gốc hàng hóa của DN.

Theo vị cán bộ nêu trên, việc ứng dụng mã vạch là bước đột phá trong cải cách thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho DN. Việc ứng dụng mã vạch đã được thực hiện rộng rãi ở tất cả 4 Chi cục Hải quan cửa khẩu của Cục Hải quan Hải Phòng.

“Trường hợp DN muốn công chức hải quan đóng dấu xác nhận trên tờ khai như trước cơ quan Hải quan vẫn đáp ứng yêu cầu của DN, nhưng thực tế hiện nay rất ít DN đề nghị việc này” - đại diện lãnh đạo Phòng Giám sát quản lý về hải quan Hải Phòng chia sẻ.
 
(nguon: baohaiquan.vn


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Chuẩn bị kết nối thêm 3 Bộ vào Cơ chế một cửa quốc gia


(HQ Online)- Các đơn vị có liên quan đang trong quá trình chuẩn bị để tới đây kết nối thêm 3 Bộ vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) là: Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Việt Nam đang tích cực thực hiện NSW để tiến đến kết nối Cơ chế một cửa ASEAN trong năm 2015. Ảnh: Internet.

Tổng cục Hải quan- cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và NSW vừa đề nghị 3 Bộ nêu trên rà soát và đăng ký danh mục thủ tục hành chính liên quan đến quản lý đối với hàng hóa XNK thuộc phạm vi quản lý của các Bộ sẽ đưa vào kết nối thực hiện trên Cổng thông tin NSW.

Theo đó, các bộ cần thành lập Nhóm chuyên trách triển khai NSW và chỉ định đơn vị, cán bộ làm đầu mối để phối hợp với Tổng cục Hải quan trong quá trình triển khai; xúc tiến xây dựng đề án, dự án liên quan đến triển khai NSW ở từng Bộ…

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh- Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và NSW yêu cầu 3 Bộ nêu trên khẩn trương chuẩn bị để phấn đấu kết nối NSW trong tháng 10-2015.

Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đang phối hợp với 3 bộ phấn đấu kết nối từ đầu tháng 9-2015- sớm hơn thời điểm mà Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo

Nếu việc kết nối thêm 3 Bộ nêu trên được thực hiện theo kế hoạch, cả nước sẽ có 9 Bộ thực hiện NSW. 6 Bộ đang thực hiện gồm: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.

Liên quan đến thức hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan cũng đang tích cực xúc tiến các công việc liên quan để có thể kết nối NSW với quốc gia đầu tiên trong khu vực là Malaysia vào tháng 9-2015.
 
(Nguon: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com