Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sẽ sửa gì?

(HQ Online)- Phân tích về một số nội dung sẽ được sửa đổi tại Luật Thuế XK, Thuế NK, Cục trưởng Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) Lỗ Thị Nhụ cho biết, Luật Thuế XK, Thuế NK sửa đổi xây dựng theo nguyên tắc thực hiện các cam kết và điều ước quốc tế về thuế XNK, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm tính ổn định và lâu dài của Luật; đơn giản, thuận lợi cho đối tượng thi hành Luật, đồng thời khuyến khích sản xuất hàng XK…
CBCC Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra hàng NK. Ảnh: T.TRANG 
 
Bổ sung nhiều quy định về thuế
Theo phân tích của bà Lỗ Thị Nhụ, tại Điều 8 Luật Thuế XK, Thuế NK hiện hành có quy định thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối. Trên thực tế, để đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn và phù hợp với cam kết WTO, một số trường hợp cần quy định thuế suất hỗn hợp (gồm cả thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế suất tuyệt đối - ví dụ ô tô đã qua sử dụng). Do đó, việc Luật Thuế XK, Thuế NK sửa đổi sẽ bổ sung quy định về thuế hỗn hợp để nội luật hóa quy định về cam kết với WTO và nâng cao tính pháp lý của các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, hiện nay Việt Nam đang áp dụng hạn ngạch thuế quan với 4 nhóm mặt hàng: Nguyên liệu thuốc lá, đường tinh luyện và đường thô, trứng gia cầm, muối. Các mặt hàng trứng, muối và lá thuốc lá thì có cam kết xóa bỏ hạn ngạch thuế quan và chỉ bảo lưu mặt hàng đường. Để có cơ sở pháp lý thực hiện việc áp dụng hạn ngạch thuế quan và phù hợp với thông lệ quốc tế (nhiều nước áp dụng hạn ngạch thuế quan), Luật Thuế XK, Thuế NK cũng sẽ bổ sung quy định biện pháp về hạn ngạch thuế quan.

Cùng với đó, bà Lỗ Thị Nhụ cho biết, Luật cũng sẽ sửa đổi quy định về thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, chống phân biệt đối xử. Bởi hiện nay, thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống phân biệt đối xử, chống trợ cấp đang được quy định tại Luật Thuế XK, Thuế NK hiện hành và các Pháp lệnh Chống bán phá giá, Pháp lệnh Chống trợ cấp, Pháp lệnh Chống phân biệt đối xử. Để tập trung quy định về các loại thuế này tại Luật Thuế XK, Thuế NK, minh bạch các quy định về chính sách thuế đối với hàng hóa XNK trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu lực pháp lý đối với các quy định trong các Pháp lệnh nêu trên, cần bổ sung quy định tại một số nội dung mang tính chất quy định chung về các loại thuế này (như nguyên tắc áp dụng, biện pháp áp dụng, điều kiện áp dụng, thẩm quyền).

Sửa thẩm quyền, nguyên tắc xây dựng Biểu thuế
Theo phân tích của Cục trưởng Cục Thuế XNK, hiện nay, thẩm quyền ban hành mức thuế suất của Biểu thuế XNK được giao cho nhiều cơ quan khác nhau:  UBTVQH ban hành Biểu khung, Thủ tướng Chính phủ quyết định mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối và mức thuế tuyệt đối, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng mức thuế suất thuế XK, NK đối với từng mặt hàng. 

Mặt khác, trong điều kiện hiện nay nước ta đã tham gia hội nhập sâu, mức thuế suất nên ổn định hơn, vì vậy để thực hiện thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất phù hợp trong giai đoạn hiện nay, thống nhất đầu mối, ban soạn thảo Luật đề nghị quy định thẩm quyền quyết định mức thuế, thuế suất đối với hàng hóa XK,NK theo hướng: Thẩm quyền Ban hành khung thuế suất của nhóm hàng là UBTVQH; Ban hành mức thuế cho mặt hàng là Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất thuế XK,thuế NK đối với từng mặt hàng bao gồm cả thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử.

Cùng với đó, cũng sẽ quy định rõ nguyên tắc xây dựng mức thuế theo hướng khuyến khích sản xuất trong nước đơn giản, thuận tiện cho thực hiện giảm số lượng mức thuế suất, hàng hóa có tính chất tương tự nhau thì thuế suất như nhau; có tiêu chuẩn phân biệt nếu mức thuế khác nhau.

Việc bảo hộ một số ngành có lợi thế cạnh tranh được thực hiện thông qua các công cụ được pháp luật quốc tế thừa nhận như thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử, hàng rào kỹ thuật về chất lượng và các biện pháp phi thuế khác. 

Về nguyên tắc ban hành thuế suất cũng sẽ quy định theo hướng: Thuế suất nguyên liệu thấp hơn thành phẩm; thuế suất linh kiện, phụ tùng, bộ phận thấp hơn thuế suất sản phẩm hoàn chỉnh, góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách và bình ổn thị trường.

Miễn thuế cho hàng NK để sản xuất XK
Phân tích về quy định này, bà Lỗ Thị Nhụ phân tích, tại Khoản 4 Điều 16 Luật hiện hành quy định:“Hàng hoá NK để gia công cho nước ngoài rồi XK hoặc hàng hoá XK cho nước ngoài để gia công cho Việt Nam rồi tái NK theo hợp đồng gia công” thuộc đối tượng miễn thuế. Đồng thời theo quy định khoản d Điều 19 Luật Thuế XK, Thuế NK hiện hành, thì hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK thuộc đối tượng hoàn thuế sau khi DN XK sản phẩm ra nước ngoài.

Xét về bản chất hàng hóa NK để gia công và hàng hóa NK để sản xuất XK đều có nguồn gốc NK và không tiêu dùng tại Việt Nam, khi XK khỏi Việt Nam thì không phải nộp thuế NK. Nhưng việc quy định chính sách thuế đối với 2 loại hình trên khác nhau (gia công thuộc đối tượng miễn thuế, SXXK thuộc đối tượng hoàn thuế) như hiện hành là chưa hợp lý, chưa khuyến khích mua nguyên liệu để SXXK tạo giá trị gia tăng lớn.

Khắc phục bất cập này, sửa đổi Luật lần này dự định sẽ quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư NK ngay từ khâu thông quan sẽ tạo thuận lợi cho DN không phải làm các thủ tục hoàn thuế NK nguyên liệu sau khi XK sản phẩm, giảm chi phí về thủ tục hành chính cho DN và cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, bà Lỗ Thị Nhụ cũng phân tích, nếu quy định như thế này sẽ không nhận được sự đồng thuận từ các nước ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam vì hiện nay Việt Nam đã tham gia ký kết theo cam kết trên 90% dòng hàng có thuế NK từ 0% đến 5%.  Vì vậy, nếu đưa nguyên liệu để sản xuất XK vào đối tượng miễn thuế thì DN sẽ NK từ các thị trường không thuộc các nước tham gia ký kết Hiệp định FTA. Mặt khác, nếu miễn thuế với nguyên liệu vật tư NK này thì sẽ có nguy cơ gia tăng các vụ kiện chống bán phá giá do đây có thể coi là một hình thức trợ cấp của Chính phủ trong hoạt động XK.

Bỏ quy định về miễn thuế trang thiết bị NK lần đầu
Phân tích về quy định này, bà Lỗ Thị Nhụ cho biết, theo quy định tại điểm e, khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, Thuế NK thì các dự án đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn được miễn thuế trang thiết bị NK lần đầu.

Theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, thì lĩnh vực đầu tư như sân golf, khu vui chơi giải trí, khách sạn, trung tâm thương mại, kiểm toán, ngân hàng, tài chính, dịch vụ tư vấn không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Để phù hợp với Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì tại Dự thảo Luật Thuế XK, Thuế NK sửa đổi lần này sẽ bỏ quy định về miễn thuế NK hàng hóa là trang thiết bị lần đầu để tạo tài sản cố định cho các lĩnh vực khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. 

Bên cạnh đó, hiện nay các DN FDI đang được hưởng ưu đãi nhiều hơn so với các DN nội địa, vì vậy cần xác định các ngành nghề, lĩnh vực cần khuyến khích để đưa ra chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước đồng thời phù hợp với Luật Đầu tư. Mặt khác, theo cam kết Hiệp định TPP và EU đã đưa một số ưu đãi mới như miễn thuế NK hàng hóa đưa ra nước ngoài sửa chữa sau đó tái NK trở lại và ấn phẩm in quảng cáo, do đó để phù hợp với các cam kết quốc tế cần thiết đưa vào sửa Luật Thuế XK, Thuế NK quy định về chính sách thuế đối với các loại hàng hóa này.

Luật Thuế XK, Thuế NK sửa đổi sẽ bổ sung một số nội dung: Sửa đổi quy định về miễn thuế NK hàng hóa NK để tạo tài sản cố định; Bổ sung quy định miễn thuế XK đối với một số sản phẩm; Sửa đổi quy định về thời điểm tính thuế đối với trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng so với khi NK ban đầu (tính từ thời điểm mở tờ khai mới); Bổ sung quy định về thuế XNK đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp, miễn, giảm, không thu, hoàn thuế ở mức tối thiểu để phù hợp chuẩn mực của Công ước Kyoto sửa đổi và cam kết với TPP; Quy định điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất để phù hợp với chuẩn mực  của Công ước Kyoto; Quy định việc chuyển tiếp chính sách đối với hàng hóa XNK thuộc các tờ khai phát sinh trước ngày Luật này có hiệu lực nhưng được xử lý từ khi Luật có hiệu lực. 

(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ tối đa cho hoạt động XNK của doanh nghiệp

(HQ Online)- Xác định năm 2015 là năm vì DN, Cục Hải quan TP.HCM đã có nhiều giải pháp trong công tác cải cách thủ tục, hỗ trợ DN nhằm tạo thuận lợi nhất cho hoạt động XNK, thương mại của trên 30.000 DN đang làm thủ tục tại địa bàn.
Công chức Hải quan cảng Sài Gòn KV1 tận tình hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: T.HÒA 
 
Với đặc thù quản lý nhà nước trên địa bàn có nhiều cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không quốc tế, bưu điện, thời gian qua Cục Hải quan TP.HCM đã không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng theo hướng chuyên nghiệp; tăng cường cải cách thủ tục, hiện đại hoá hải quan; triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử, áp dụng quản lý rủi ro, do đó đã đạt được kết quả tích cực, thông quan hàng nhanh, giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động XNK.

Một trong những điểm vướng mà DN thường gặp phải trong thời gian qua là “điểm nghẽn” trong quy trình nộp thuế. Để khắc phục tình trạng này, ngay đầu năm 2015, Cục Hải quan TP.HCM và Kho bạc Nhà nước TP.HCM phối hợp triển khai nhiều nội dung trong công tác phối hợp thu ngân sách. Theo lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM, các nội dung phối hợp giữa 2 đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK vào tạo điều kiện thuận lợi cho DN nộp thuế nhanh chóng để giảm thời gian thông quan hàng hóa. Theo đó, Cục Hải quan TP.HCM và Kho bạc Nhà nước TP.HCM thống nhất trong trường hợp cần xác minh chứng từ nộp tiền hoặc các vấn đề liên quan giữa hai bên, cán bộ nghiệp vụ sẽ trao đổi để thống nhất xử lý. Công chức Hải quan tuyệt đối không được yêu cầu người nộp thuế đến 

Kho bạc để đề nghị xác nhận những nội dung không thuộc trách nhiệm của người nộp thuế.
Nghiệp vụ truyền dữ liệu giữa Cục Hải quan TP.HCM và Kho bạc Nhà nước TP.HCM được thực hiện một cách khoa học. Đối với những trường hợp DN nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc, thông tin thu ngân sách theo từng tờ khai hải quan sẽ được truyền tự động qua cổng thanh toán điện tử hải quan cho cơ quan Hải quan theo quy định 15 phút/lần. Cuối ngày làm việc hoặc chậm nhất vào đầu ngày làm việc tiếp theo, Kho bạc Nhà nước truyền thông tin hạch toán thu ngân sách qua trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính và cổng thanh toán điện tử hải quan để cơ quan Hải quan đối chiếu với chứng từ đã truyền trong ngày, đã hạn chế tối đa tình trạng treo thuế của DN.

Đặc biệt, Luật Hải quan năm 2014 có hiệu lực từ đầu năm 2015. Để triển khai thực hiện Luật một cách hiệu quả, nhất là những nội dung mới, Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động rà soát, đề xuất những giải pháp khắc phục những vướng mắc phát sinh khi thực hiện. Chẳng hạn, để tạo thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, Cục Hải quan TP.HCM đã đề xuất Tổng cục Hải quan cho phép đơn vị tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp với các đơn vị kiểm tra chuyên ngành để thực hiện nhanh chóng công tác lấy mẫu, kiểm định…

Bên cạnh đó, các đơn vị Hải quan cửa khẩu phối hợp tốt với đơn vị kinh doanh khai thác cảng để tạo thuận lợi cho các đơn vị tác nghiệp.

Theo ông Ngô Minh Thuấn, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, thực hiện Luật Hải quan 2014, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn lo ngại về việc quá tải đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, rất dễ dẫn đến tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu. Tuy nhiên, với sự chủ động phối hợp của Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 với các đơn vị có liên quan nên đã không xảy ra hiện tượng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu. Để tạo thuận lợi cho DN, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ bố trí phòng làm việc cho các đơn vị kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cát Lái để phục vụ cho công tác kiểm tra chuyên ngành của các đơn vị.

Từ nay đến cuối năm, Cục Hải quan TP.HCM thường xuyên phối hợp với VCCI, ITPC, các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại, các lớp hướng dẫn nghiệp vụ, hội nghị giao lưu điện tử trực tuyến với DN nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về chính sách thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN hoạt động XNK.

Để tạo thuận hơn nữa cho DN, Cục Hải quan TP.HCM đề nghị các bộ, ngành cần bố trí các đơn vị kiểm tra chuyên ngành ngay tại cửa khẩu; bố trí hàng hóa qua máy soi ngay khi bốc dỡ từ tàu lên bờ; cần có giải pháp quyết liệt để hỗ trợ Đại lý hải quan nhằm giảm bớt thời gian thông quan; cụ thể hoá mã số của từng mặt hàng thuộc các danh mục hàng hoá NK có điều kiện để đơn vị quản lý rủi ro các cấp có thể xây dựng tiêu chí áp dụng, chính xác, đúng quy định hạn chế việc dừng thông quan đột xuất. Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý rủi ro và hiệu quả hoạt động của máy soi, giảm thấp nhất thời gian thông quan hàng hóa tạo thuận lợi cho DN.
 
(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Lắng nghe ý kiến DN để sửa Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu


(HQ Online)- Ngày 10-4, Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng cường pháp triển toàn diện (USAID) tổ chức Hội thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong tiến trình hội nhập để đánh giá tác động của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập kinh tế, đồng thời lắng nghe những ý kiến góp ý của cộng đồng DN về những nội dung cần phải sửa trong Luật này.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: T.Trang. 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh cho biết, qua gần 10 năm thực hiện, đến nay Luật đã bộc lộ một số bất cập, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới cũng như phải tham gia thực hiện các cam kết quốc tế trong nước và khu vực. Yêu cầu này đặt ra vấn đề cần phải sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cần phải được sửa đổi, xây dựng như một cộng cụ để bảo vệ và tạo thuận lợi cho sản xuất trong nước. Đồng thời, phải đảm bảo được sự ổn định của chính sách thuế, thủ tục của cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế… để vừa hài hòa giữa việc quản lý của cơ quan nhà nước vừa nâng cao năng lực cạnh tranh của DN Việt Nam trong thời gian tới.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đã xác định rõ mục tiêu sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là: Phù hợp và tạo thuận lợi để thực hiện các cam kết và điều ước quốc tế về thuế XNK; Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm tính ổn định và lâu dài của Luật; đơn giản, thuận lợi cho đối tượng thi hành luật; Khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu; quy định thống nhất thẩm quyền, nguyên tắc xây dựng Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý thu, nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đánh giá về tình hình thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành và gợi ý một số vấn đề cần thảo luận, bà Lỗ Thị Nhụ- Cục trưởng Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) cho biết, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là Luật thuế mang tính hội nhập cao nhất và có tuổi thọ cao nhất (gần 10 năm). Tuy nhiên, khi Việt Nam càng hội nhập sâu thì việc sửa đổi Luật để tháo gỡ những khó khăn cho DN là rất cần thiết góp phần đưa tiến trình hội nhập lên cao và xa hơn.

Nêu lên những tồn tại của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành, bà Lỗ Thị Nhụ phân tích: Một số quy định chưa phù hợp với thực tế, chưa khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, gây khó khăn cho thực hiện như: Ưu đãi thuế khác nhau giữa hàng hoá NK để gia công (thuộc đối tượng miễn thuế) với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng hoàn thuế) và hàng hóa NK vào khu chế xuất (thuộc đối tượng không chịu thuế).

Ngoài ra, quy định về miễn thuế hàng hóa NK tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư chưa rõ ràng, có thể hiểu khác nhau. Ví dụ như việc miễn thuế cho xe ô tô chở công nhân trong khi một doanh nghiệp, ngoài công nhân còn có lao động gián tiếp tại các phòng ban; miễn thuế cho linh kiện…., bộ phận rời đi kèm, nhưng doanh nghiệp NK linh kiện rời để lắp ráp hoặc NK nguyên liệu để chế tạo máy móc, linh kiện...

Một bất cập nữa của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành đã quy định về một số vấn đề nhưng quy định chưa đầy đủ hoặc chưa quy định một số vấn đề theo thông lệ quốc tế, thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện. Cụ thể: Chưa có quy định về thuế hỗn hợp; Chưa có quy định về hạn ngạch thuế quan; Chưa quy định điều kiện để hoàn thuế phù hợp với chuẩn mực 4.19 Công ước Kyoto.

Tuy một số quy định hiện hành khác đã quy định về các loại thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, chống phân biệt đối xử nhưng chưa đầy đủ, tính pháp lý chưa cao. Hoặc đã quy định nguyên tắc xây dựng Biểu thuế, mức thuế suất thuế XK, NK nhưng các nguyên tắc này chưa thật sự phù hợp để giải quyết các vấn đề đặt ra trong điều kiện VN đã ký kết 8 Hiệp định cắt giảm thuế quan và đang đàm phán ký tiếp 2 Hiệp định.
Theo đó, tại nội dung của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi sẽ: Bổ sung quy định về thuế hỗn hợp; Bổ sung quy định về hạn ngạch thuế quan; Sửa đổi quy định về thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, chống phân biệt đối xử...

Cùng với đó là sửa đổi thẩm quyền, nguyên tắc xây dựng Biểu thuế, mức thuế suất thuế XK, NK; Sửa đổi quy định về miễn thuế NK hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; Chuyển hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế; Bỏ quy định về miễn thuế trang thiết bị nhập khẩu lần đầu; Sửa đổi quy định về thời điểm tính thuế đối với trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng so với khi nhập khẩu ban đầu...

Tại Hội thảo, đại diện các DN tham dự hội nghị đánh giá cao những nội dung mà Tổng cục Hải quan sẽ sửa đổi trong Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu lần này. Trong đó, nội dung được các DN hoan nghênh nhất, đó là bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính trong quy định: Chuyển hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế.
Bên cạnh đó, các ý kiến góp ý cho quy định về thời hạn nộp thuế, vấn đề xử phạt chậm nộp, tính thuế phương tiện quay vòng, thời hạn nộp thuế bảo lãnh, bổ sung thêm các trường hợp miễn thuế, bổ sung quy định khai nộp thuế định kỳ...

Được biết, để xây dựng các nội dung của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi, Tổng cục Hải quan đã tổng kết đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật, gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia; tổ chức hội thảo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi vào những nội dung sẽ đưa vào Luật… với mục đích đảm bảo sự ổn định của chính sách thuế, bảo vệ và tạo thuận lợi cho sản xuất trong nước.

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14-6-2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2006. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có phạm vi điều chỉnh đến các chủ thể liên quan trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Nội dung của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành quy định cụ thể về các lĩnh vực: Đối tượng chịu thuế; đối tượng không chịu thuế; đối tượng nộp thuế; việc áp dụng điều ước quốc tế trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế đối với hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới; căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và đồng tiền nộp thuế; giá tính thuế và tỷ giá tính thuế; thuế suất; biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hóa; thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất; kê khai thuế, nộp thuế (gồm quy định về trách nhiệm của đối tượng nộp thuế; thời điểm tính thuế; thời hạn nộp thuế); miễn thuế; xét miễn thuế; giảm thuế; hoàn thuế; trách nhiệm và thời hạn hoàn thuế; truy thu thuế; khiếu nại và giải quyết khiếu nại; xử lý vi phạm về thuế đối với đối tượng nộp thuế; xử lý vi phạm đối với công chức hải quan hoặc cá nhân khác có liên quan; thẩm quyền và trách nhiệm của Chính phủ; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp về quy định thủ tục hải quan mới

(HQ Online)- Sáng 10-4, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo tập huấn các nội dung mới về thủ tục hải quan được quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực ngày 1-4-2015) cho cộng đồng DN và CBCC hải quan.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: T.Bình.
Tham dự Hội thảo có đại diện hơn 400 DN trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh và gần 100 CBCC của Cục Hải quan Hà Nội và Cục Hải quan Bắc Ninh.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) Âu Anh Tuấn cho biết: Theo tinh thần, chủ trương cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã tham mưu, trình Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội ban hành Luật Hải quan 2014; Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Thông tư 38/2015/TT-BTC… với nhiều điểm mới theo hướng tạo thuận lợi cho cộng đồng DN.
Để đưa các quy định mới vào cuộc sống, Tổng cục Hải quan đã và đang tổ chức nhiều buổi tập huấn cho cộng đồng DN và CBCC hải quan. Liên quan đến Thông tư 38, đây là quy định mới về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, nhằm cụ thể hóa các quy định trong Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP và thay thế quy định ở các thông tư trước đây (như Thông tư số 22/2014/TT-BTC, Thông tư số 128/2013/TT-BTC…) với nhiều điểm mới tạo thuận lợi cho DN như giảm hồ sơ hải quan; đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hải quan thông qua thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
Đặc biệt đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, Thông tư 38/2015/TT-BTC đã bãi bỏ nhiều thủ tục như: Bỏ thủ tục thông báo, tiếp nhận hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công; Bỏ thủ tục thông báo, tiếp nhận, điều chỉnh định mức gia công, sản xuất xuất khẩu; Bỏ thủ tục quyết toán nguyên liệu, vật tư theo từng hợp đồng gia công. Bên cạnh đó, quy định về phương thức quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu cũng được thay đổi căn bản.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định việc tăng cường ứng dụng CNTT trong thực hiện giám sát hải quan như ứng dụng mã vạch trên tờ khai; sử dụng tờ khai hải quan điện tử trong thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan Hải quan và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (thông qua chia sẻ thông tin khai báo của DN giữa cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý); quy định cơ quan Hải quan không đóng dấu xác nhận trên tờ khai điện tử…
Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) đã giới thiệu, phân tích rõ cho cộng đồng DN các quy định mới trong Thông tư 38 và dành phần lớn thời gian lắng nghe, giải đáp các vướng mắc của DN qua 10 ngày thực hiện Thông tư mới này.
Sau 10 ngày thực hiện Thông tư 38, ý kiến đại nhiều DN tham dự Hội thảo đánh giá cao những thuận lợi của Thông tư theo hướng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn nhất định về một số quy định cụ thể.
Giám đốc Công ty CP thương mại, dịch vụ và công nghệ SONIC (Hà Nội) Hoàng Sỹ Khánh cho biết: DN làm đại lý hải quan cho hơn 10 DN, quá trình thực hiện Thông tư 38, một số khách hàng phản ánh vướng mắc liên quan đến quy định phải khai báo tổng trọng lượng hàng (theo mục 1.28 trong Phụ lục II của Thông tư 38).
Theo ông Khánh, nhiều lô hàng của khách hàng có những mặt hàng rất nhỏ liên quan đến nguyên vật liệu ngành dệt may như kim, khuy… và đối tác nước ngoài không cân trọng lượng các mặt hàng này nên DN gặp nhiều khó khăn khi khai báo hải quan.
Ngoài ra, một số khách hàng làm thủ tục theo loại hình gia công đã ký hợp đồng trước khi Thông tư 38 có hiệu lực (trước ngày 1-4-2015), do đó để tạo thuận lợi cho DN, ông Hoàng Sỹ Khánh đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cho áp dụng các quy định trước đây. Với những hợp đồng ký từ ngày 1-4 về sau sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 38.
Trong khi đó, Trưởng Phòng XNK Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) Lê Trần Bình cho biết: Quá trình thực hiện các quy định mới, DN phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan và chưa phát sinh vướng mắc.
Phó Trưởng phòng Kinh doanh XNK Công ty CP X20 (Hà Nội) Nguyễn Đình Duy cho biết: Những quy định mới của Thông tư 38 mở ra nhiều thuận lợi cho cộng đồng DN, vấn đề đặt ra là Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị hải quan địa phương tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.
Đại diện nhiều DN qua tiếp xúc với phóng viên Báo Hải quan đã đánh giá cao việc Tổng cục Hải quan sớm tổ chức Hội thảo tập huấn về Thông tư 38 để kịp thời hỗ trợ, tạo thuận lợi cho DN khi thực hiện thủ tục hải quan theo quy định mới.
Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Âu Anh Tuấn cho biết thêm: Cơ quan Hải quan xác định, Thông tư 38 có nhiều quy định mới, do đó DN và cả CBCC hải quan cần thời gian để nghiên cứu, áp dụng, quá trình thực hiện Tổng cục Hải quan sẽ luôn lắng nghe phản ánh của cộng đồng DN và hải quan địa phương về những vướng mắc phát sinh để kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ với tinh thần tạo thuận lợi nhất cho cộng đồng DN trong quá trình XNK và đảm bảo hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan.
Trước đó, ngày 9-4, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội thảo tập huấn về Thông tư 38 tại Hải Phòng. Sau Hội thảo này, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục tổ chức các Hội thảo tương tự ở TP.HCM và Đà Nẵng.
 
(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển TP.HCM

(HQ Online)- Ngày 8-4, tại TP.HCM, Tổng cục Hải quan đã tổ chức tập huấn triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế cho các hãng tàu và đại lý hãng tàu.
Cuối tháng 4-2015, các hãng tàu sẽ tham gia khai báo một cửa quốc gia. Trong ảnh: Bốc dỡ hàng NK tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H
Từ tháng 11-2014, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai thí điểm cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển Hải Phòng. Sau thời điểm triển khai thí điểm tại cảng Hải Phòng đã có kết quả bước đầu. Trong tháng 4-2015, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành triển khai tại các cảng biển quốc tế trong đó có các cảng biển tại TP.HCM. 
Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan- Tổng cục Hải quan Nguyễn Trần Hiệu cho biết, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia sẽ giải quyết đơn giản thủ tục hành chính tại cảng biển. Theo đó, các hãng tàu, đại lý chỉ cần khai báo thông tin đến 1 cổng thông tin điện tử, sau đó sẽ được tỏa đi các bộ, ngành có liên quan. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện xử lý thông tin sau cổng thông tin điện tử và sẽ trả kết quả về một đầu mối.
Đây là bước đi quan trọng trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển của từng quốc gia thành viên, cũng như tăng cường sự kết nối, mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.
Việc cơ chế một cửa quốc gia chính thức được vận hành sẽ tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời là giải pháp để từng bước hiện thực hóa yêu cầu của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thông quan hàng hóa theo Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tại buổi tập huấn, đại diện Cục CNTT và Thống kê hải quan đã giới thiệu những điểm mới trong việc khai báo trên hệ thống một cửa quốc gia. Theo đó, sẽ áp dụng chữ kí số trong việc khai báo. Các doanh nghiệp đang thực hiện chữ kí số để khai cho cơ quan thuế thì sẽ dùng chung chữ kí số này cho việc khai báo trên hệ thống một cửa, để hạn chế phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp.
Đồng thời sẽ áp dụng thí điểm và triển khai mở rộng việc nộp phí bằng phương thức điện tử thay cho phương thức nộp tiền mặt như hiện nay. Hiện nay, ngành Hải quan đã kí kết thu song phương với 18 ngân hàng thương mại lớn, việc nộp phí bằng phương thức điện tử sẽ giúp DN rút ngắn tối đa thời gian nộp thuế.
Ngoài ra, các chuyên viên của Tổng cục Hải quan còn giới thiệu tổng quan về hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hành trên hệ thống. Theo ông Nguyễn Trần Hiệu, cũng giống như việc triển khai hệ thống e-Manifest trong thời gian đầu triển khai hệ thống một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế sẽ không tránh khỏi những vướng mắc, khó khăn ban đầu, rất mong nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp. 
Ngày mai (9-4), Tổng cục Hải quan sẽ tập huấn cho các bộ, ngành của Chính phủ, gồm: Bộ Tài chính,  Bộ Y tế, Bộ quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Hải quan…
Sau buổi tập huấn, cơ quan Hải quan sẽ thông báo cho các đại lý hãng tàu đường dẫn để vào hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện khai thử trước khi triển khai chính thức. Các vướng mắc của hãng tàu sẽ được Tổng cục Hải quan tiếp thu chỉnh sửa cho phù hợp, giải đáp hướng dẫn kịp thời.
 
(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu: Sửa đổi để nâng cao hiệu quả quản lý

(HQ Online)- Theo ý kiến của Hải quan các tỉnh, thành phố, Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu cần được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp cải cách hiện đại hóa hải quan, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý, đồng thời xử lý các vướng mắc trong thực tế, hạn chế thất thu cho ngân sách Nhà nước…
CBCC Chi cục Hải quan cảng Cái Lân (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: T.TRANG 
 
Sửa quy định về miễn thuế
Theo Hải quan các tỉnh, thành phố, các văn bản quy phạm pháp luật về thuế XNK cần được ban hành kịp thời, nội dung quy định cần rõ nghĩa để tránh trường hợp văn bản dưới Luật hướng dẫn quá nhiều. Bên cạnh đó, văn bản hướng dẫn Luật cần có tính bền vững, lâu dài, tránh tình trạng thay thế, bổ sung, thay đổi chính sách nhiều dẫn đến việc nắm bắt, nghiên cứu gặp khó khăn.
Hải quan Đà Nẵng đề nghị mở rộng đối tượng miễn thuế đối với hàng tạm nhập, tái xuất không nhằm mục đích thương mại như: Hàng hóa của chủ tàu gửi cho tàu biển du lịch cập cảng Việt Nam, hàng cho mượn để thực hiện một công việc nào đó trong thời gian nhất định.
Cùng với đó, bổ sung thêm quy định về đối tượng được xét miễn thuế, xét giảm thuế liên quan đến hàng gia công, sản xuất XK theo Thông tư 237/2009/TT-BTC. Bổ sung quy định về đối tượng không thu thuế, không miễn, không xét miễn, không giảm, không hoàn, không ấn định thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp, miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế, hoàn thuế, ấn định thuế dưới mức quy định của Thủ tướng Chính phủ do chưa được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật.
Đề xuất về nội dung miễn thuế, Hải quan Quảng Ninh cho rằng, cần bỏ quy định miễn thuế đối với phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân, vì hiện nay ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên trong nước đã sản xuất được đáp ứng yêu cầu về chất lượng và giá cả. Mặt khác để xác định thế nào là phương tiện vận chuyển chuyên dùng, đưa đón công nhân rất phức tạp, việc vận dụng sẽ tùy tiện.
Bãi bỏ quy định về miễn thuế trang thiết bị nhập khẩu lần đầu đối với các dự án đầu tư khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn để phù hợp với quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, khắc phục các vướng mắc hiện hành.
Hải quan Tây Ninh đề nghị bổ sung quy định về miễn thuế XK đối với hàng hóa XK là sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải, sản phẩm thay thế nguyên liệu tự nhiên có lợi cho môi trường và năng lượng thu được từ việc tiêu hủy chất thải theo quy định của Chính phủ (quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP).
Đồng thời, cần bổ sung quy định về miễn thuế đối với loại hình hàng hóa NK để sản xuất hàng XK (đang thuộc đối tượng hoàn thuế theo quy định quy định tại Điều 19 Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu) để thống nhất chính sách thuế giữa loại hình này với hàng hóa NK để gia công cho nước ngoài (thuộc đối tượng miễn thuế) do về bản chất 2 loại hình hàng hóa NK này đều nhằm mục đích XK.
Bên cạnh đó, cần gộp quy định về miễn thuế hàng nghiên cứu khoa học quy định tại Khoản 8 Điều 16 (miễn thuế) và hàng hóa NK chuyên dùng trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoa học quy định tại Khoản 1 Điều 17 (xét miễn thuế) thành áp dụng chung cơ chế xét miễn thuế để khắc phục vướng mắc khi triển khai thực hiện của người nộp thuế cũng như cơ quan Hải quan do dễ nhầm lẫn trong việc xác định đối tượng quy định tại hai khoản này.

Sửa quy định về khu phi thuế quan
Hải quan một số tỉnh thành phố cho rằng, Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu cần sửa đổi giải thích cụm từ “khu phi thuế quan” do thực tế không phải tất cả các khu nằm trong khu phi thuế quan (khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại - công nghiệp và các khu kinh tế khác) đều được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (kho ngoại quan, kho bảo thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập) và nhiều khu không có hàng rào cứng (khu kinh tế thương mại Cầu Treo - Hà Tĩnh, khu thương mại đặc biệt Lao Bảo - Quảng Trị), vì vậy cơ quan Hải quan gặp khó khăn trong quá trình quản lý và dễ xảy ra gian lận thương mại.
Đồng thời cần bổ sung nội dung giải thích từ ngữ đối với “thuế chống bán phá giá”, “thuế chống trợ cấp”, “thuế chống phân biệt đối xử” do chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Sửa căn cứ tính thuế
Hải quan Lào Cai đề nghị bổ sung quy định về căn cứ tính thuế không chỉ là tờ khai hải quan như Luật hiện hành quy định, mà còn căn cứ hệ thống dữ liệu điện tử của cơ quan Hải quan. Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định về phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế hỗn hợp, biện pháp về thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan do chưa được quy định cụ thể trong Luật.
Quy định về hoàn thuế hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK không còn phù hợp cần chuyển thành đối tượng miễn thuế. Và sửa quy định về hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa đã XK nhưng tái nhập, hàng hóa đã NK nhưng phải tái xuất để phù hợp với chuẩn mực số 4.19 Chương IV phụ lục tổng quát Công ước Kyoto: Hàng hóa chưa được gia công, sửa chữa hay sử dụng tại nước mà hàng hóa đó được tái xuất/được xuất sang và được tái nhập/tái xuất trong một thời hạn hợp lý.

Bổ sung quy định về ban hành Biểu thuế
Hải quan Lạng Sơn đề nghị, Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu cần sửa đổi quy định thẩm quyền quyết định mức thuế, thuế suất về thuế để tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử từ Bộ Công Thương và thẩm quyền ban hành mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu từ Bộ Tài chính lên thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, để phù hợp trong việc thực hiện các cam kết quốc tế ở giai đoạn này.
Theo Hải quan Lạng Sơn, khi ban hành các Biểu thuế mới, Bộ Tài chính cần công bố rộng rãi lộ trình, mức thuế sẽ áp dụng theo Biểu thuế mới để cộng đồng DN chủ động xây dựng phương án kinh doanh theo mức thuế mới.
Kiến nghị về thời điểm tính thuế, Hải quan Hà Nội cho rằng, cần sửa đổi quy định về thời điểm tính thuế do thực tế có nhiều trường hợp người khai hải quan thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhưng không khai báo trên tờ khai và để phù hợp với quy định tại Luật số 71/2014/QH13.
Hải quan Hà Tĩnh cho rằng, Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu đã quy định 2 loại thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế suất theo số tiền tuyệt đối). Trên thực tế, để đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn và phù hợp với cam kết WTO, một số trường hợp cần quy định thuế suất hỗn hợp (gồm cả thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế suất tuyệt đối), vì vậy, cần nghiên cứu, bổ sung khái niệm thuế hỗn hợp; quy định căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế... đối với thuế hỗn hợp tại Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu hiện hành.

Hải quan các tỉnh, thành phố cho rằng, một số nội dung Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu không còn phù hợp với các Luật có liên quan, như: Quy định tại Điều 4 “tổ chức, cá nhân” tại Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu không bao quát hết các đối tượng nộp thuế như Luật Quản lý thuế; quy định về "giá tính thuế” (Điều 9) không phù hợp với quy định về trị giá tính thuế tại Điều 86 Luật Hải quan 2014; quy định về “tỷ giá tính thuế”  không phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13; quy định về “thời hạn hoàn thuế” (Điều 19) chưa thống nhất với quy định tại Luật Quản lý thuế.
Vì vậy, để kịp thời khắc phục những bất cập của Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu hiện hành, đảm bảo đơn giản hóa chính sách, phù hợp thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế thì việc ban hành Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu sửa đổi là cần thiết.

(Nguồn: baohaiquan.vn


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Sử dụng thiết bị đọc mã vạch để kiểm tra trạng thái tờ khai

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện một số quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 1-4-2015.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III sử dụng thiết bị đọc mã vạch kiểm tra thông tin tờ khai. Ảnh: Hữu Linh. 
 
Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không (bao gồm cả kho hàng không kéo dài), đối với trường hợp đã có hệ thống thông tin giám sát hải quan kết nối với DN kinh doanh kho, bãi, cảng sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
Riêng đối với việc giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK vận chuyển qua khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa, ga đường sắt liên vận quốc tế; đường biển, đường hàng không; kho hàng không kéo dài, trường hợp chưa có hệ thống kết nối với DN kinh doanh kho, bãi, cảng…, cơ quan Hải quan căn cứ Danh sách container hoặc Danh sách hàng hóa hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển in từ Hệ thống khai hải quan hoặc cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: www.customs.gov.vn) hoặc Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan do người khai hải quan; hoặc hãng tàu, đại lý hãng tàu trong trường hợp hãng tàu, đại lý hãng tàu thay mặt người khai hải quan xuất trình (đối với hàng hóa XK), công chức giám sát sử dụng thiết bị đọc mã vạch hoặc nhập thông tin số tờ khai trên Hệ thống (trường hợp chưa được trang bị máy đọc mã vạch) để kiểm tra trạng thái tờ khai và lượng hàng trên tờ khai.
Đối với Chi cục Hải quan đã được trang bị thiết bị đọc mã vạch, công chức giám sát sử dụng thiết bị đọc mã vạch kiểm tra lần lượt từng vạch in trên Danh sách container để kiểm tra, đối chiếu thông tin số hiệu container, số lượng container trên Hệ thống với Danh sách container và đối chiếu với thực tế hàng hóa qua khu vực giám sát.
Trường hợp chưa được trang bị thiết bị đọc mã vạch, công chức giám sát nhập số tờ khai hải quan vào Hệ thống để hiển thị các thông tin về số hiệu container, số lượng container để kiểm tra, đối chiếu thông tin.
Bên cạnh đó, Tổng cục cũng hướng dẫn việc xử lý kết quả kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra phù hợp, cơ quan Hải quan thực hiện niêm phong và lập Biên bản bàn giao (nếu có), đồng thời xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống. Trường hợp sử dụng máy đọc mã vạch để kiểm tra từng container trên danh sách container, Hệ thống tự động xác nhận hàng qua khu vực giám sát. Trường hợp khác, công chức hải quan xác nhận trên hệ thống e-Customs.
CBCC Hải quan ký tên, đóng dấu công chức, ghi ngày, tháng, năm trên Danh sách container, Danh sách hàng hóa (xác nhận từng container hoặc từng lần đưa hàng qua khu vực giám sát theo đúng hướng dẫn chi tiết tại mẫu số 29/DSCT/GSQL và 30/DSHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC), Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển giao cho người khai hải quan hoặc hãng tàu, đại lý hãng tàu trong trường hợp hãng tàu, đại lý hãng tàu thay mặt người khai hải quan xuất trình (đối với hàng hóa xuất khẩu) để xuất trình cho DN kinh doanh kho, bãi, cảng khi đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hoặc xếp hàng lên phương tiện vận tải xuất khẩu.
Trường hợp Chi cục Hải quan quản lý kho, bãi, cảng đã kết nối với hệ thống thông tin quản lý hàng hóa của DN kinh doanh kho, bãi, cảng (như hệ thống TOPX tại cảng Cát Lái), công chức hải quan sử dụng phần mềm công nghệ để thông báo cho DN kinh doanh kho, bãi, cảng thông tin về số hiệu, số lượng container được phép xếp lên phương tiện vận tải để XK hoặc được phép đưa hàng NK ra khỏi khu vực giám sát.
Nếu kết quả kiểm tra không phù hợp (các thông tin trên danh sách container không phù hợp với thông tin trên mã vạch), nếu đã đọc mã vạch từng container, công chức hải quan thực hiện hủy xác nhận trên Hệ thống, đồng thời báo cáo lãnh đạo Chi cục Hải quan xác minh làm rõ và xử lý theo quy định (nếu có vi phạm), đồng thời thông báo cho DN kinh doanh kho, bãi, cảng không cho phép hàng qua khu vực giám sát hoặc xếp hàng lên phương tiện vận tải.
 
(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Bỏ hàng loạt thủ tục đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

(HQ Online)- Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK để gia công, sản xuất hàng XK.
Cơ quan Hải quan sẽ không yêu cầu người khai hải quan thực hiện một số các thủ tục đối với hàng hóa NK để gia công, sản xuất hàng XK. Ảnh: T.Trang. 
 
Tổng cục Hải quan cho biết, thực hiện theo quy định tại mục 6 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21-1-2015 và Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 2-3-2015 của Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan sẽ không yêu cầu người khai hải quan thực hiện một số các thủ tục đối với hàng hóa NK để gia công, sản xuất hàng XK.
Theo đó, DN sẽ không phải thực hiện các thủ tục: Thông báo, tiếp nhận hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công; thông báo, tiếp nhận và điều chỉnh định mức gia công, SXXK quy định; thông báo, tiếp nhận mã nguyên liệu, vật tư; mã sản phẩm XK và không phải khai báo mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm xuất khẩu trên tờ khai hải quan; và thủ tục phê duyệt văn bản đề nghị phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sau khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện.
Việc báo cáo quyết toán được thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
Tổng cục Hải quan cũng lưu ý với Hải quan các địa phương: Đối với DN chế xuất, cơ quan Hải quan không yêu cầu DN nộp báo cáo quyết toán quý I năm 2015. Nhưng đối với các hợp đồng gia công đã được thông báo cho cơ quan Hải quan và tờ khai hải quan nhập sản xuất xuất khẩu đã đăng ký trước ngày 1-4-2015 (ngày hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC) nhưng chưa báo cáo quyết toán thì việc báo cáo quyết toán thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công, nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, DN chế xuất thực hiện việc lập và lưu trữ chứng từ hạch toán kế toán theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kiểm toán và nguyên tắc quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Đồng thời, lưu ý việc chốt số liệu tồn đầu kỳ đối với nguyên liệu, vật tư và hàng hóa xuất khẩu theo mẫu số 15/BCQT/GSQL, Phụ lục V ban hành theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
 
(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Thành lập Đội Thủ tục hải quan Khu Công nghiệp Sông Công


(HQ Online)- Sáng 31-3, tại Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh tổ chức Lễ Công bố thành lập Đội Thủ tục hải quan Khu Công nghiệp Sông Công thuộc Chi cục Hải quan Thái Nguyên.
Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Thành Tô trao các quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Đội Thủ tục hải quan Khu Công nghiệp Sông Công. Ảnh: Q.H. 
 
Tại Lễ Công bố, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Hải quan Bắc Ninh đã lần lượt công bố và trao các Quyết định của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bắc Ninh về thành lập, bổ nhiệm nhân sự, phân công nhiệm vụ cho Đội Thủ tục hải quan Khu Công nghiệp Sông Công
Theo đó, Đội Thủ tục hải quan Khu Công nghiệp Sông Công thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn; kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện các quy định pháp luật về thuế; thực hiện các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Đồng thời, lực lượng Hải quan cũng tham gia xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của doanh nghiệp theo thẩm quyền; thực thi quyền sở hữu trí tuệ; thu thập thông tin quản lý rủi ro; ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiến; đề xuất, kiến nghị các chính sách liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về Hải quan; tuyên tuyền, hỗ trợ thông tin cho người khai hải quan…
Tại Lễ Công bố, đại diện các doanh nghiệp cũng đồng tình với chủ trương thành lập Đội Thủ tục hải quan Khu Công nghiệp Sông Công. Các doanh nghiệp cũng mong đợi vào mục tiêu cải cách thủ tục hải quan trên địa bàn sẽ cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức thuộc Chi cục Hải quan Thái Nguyên. Ảnh: Q.H.
Giao nhiệm vụ cho Đội Thủ tục hải quan Khu Công nghiệp Sông Công, Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Thành Tô đề nghị cán bộ, công chức thuộc Đội không ngừng đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ giao. Trong đó, các cán bộ, công chức tích cực giải quyết thủ tục nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn; thu hút đầu tư, nỗ lực thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách; thực hiện các biện phát nghiệp vụ trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Hiện Chi cục Hải quan Thái Nguyên hiện đang làm thủ tục cho trên 50 doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường xuyên trên địa bàn. Tính đến hết 30-3, Chi cục thu nộp ngân sách đạt trên 300 tỷ đồng, đạt trên 40% chỉ tiêu giao (724 tỷ đồng).

(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com