Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Thủ tục hải quan trong VNACCS


Theo Tiểu nhóm thông quan (một trong các nhóm làm việc của Dự án VNACCS/VCIS), trong VNACCS những điểm mới về thủ tục hải quan sẽ làm thay đổi căn bản phương thức tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan (so với hiện nay).
Theo đó, giúp cho cơ quan Hải quan chuẩn hóa chế độ quản lí theo Công ước Kyoto sửa đổi (đối với hàng XNK, chế độ TN-TX, khu vực bảo thuế, vận chuyển bảo thuế, phương tiện vận tải); không phân biệt giữa loại hình (XNK) mậu dịch hay phi mậu dịch; xử lí được các trường hợp đặc thù (cư dân biên giới, an ninh quốc phòng, hàng trị giá thấp…).
Những điểm mới tập trung vào 3 khâu về thông quan (trước, trong và sau thông quan); tiếp nhận và xử lí tự động thông tin khai báo của DN (phân luồng tự động); làm thay đổi căn bản việc quản lí, giám sát hải quan đối với một số loại hình XNK theo hướng tăng cường trách nhiệm của DN.
Điểm mới ở khâu trước thông quan thể hiện qua xử lí thông tin trước khi hàng đến để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan tại các khâu sau. Cụ thể, tiếp nhận trước bản lược khai hàng hóa theo phương thức điện tử (e-Manifest) để phân tích thông tin, xác định lô hàng có rủi ro cao cần kiểm soát trong quá trình làm thủ tục; tiến hành kiểm tra vắng mặt người khai hải quan thông qua trang thiết bị kĩ thuật. Nhận trước hóa đơn điện tử nhằm hỗ trợ DN trong khai báo và tiến hành thủ tục.
Đối với tiếp nhận và xử lí (tự động) thông tin khai báo của DN được thực hiện thông qua tiếp nhận, xử lí thông tin manifest; tiếp nhận thông tin khai báo điện tử và phân luồng tự động (quy trình này không có sự can thiệp của cán bộ Hải quan; đồng thời phản hồi thông tin phân luồng trong thời gian nhanh nhất); tiếp nhận, xử lí yêu cầu của DN qua hệ thống với các nội dung như: Khai báo và chấp nhận vận chuyển bảo thuế, khai bổ sung, đăng kí danh mục miễn thuế…
Ở lĩnh vực tiếp nhận, xử lí thông tin khai báo của DN sẽ tự động xác định thuế suất cho từng mã HS, kể cả thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các thỏa thuận và tự tính thuế cho từng dòng hàng cũng như từng tờ khai; tự động xác định trị giá tính thuế, tự động phân bổ các khoản điều chỉnh theo hệ số phân bổ xác định trên cơ sở giá hóa đơn của từng dòng hàng. Những điểm mới này nhằm hỗ trợ cho DN khi khai báo hải quan.
VNACCS cũng làm thay đổi phương thức quản lí hải quan đối với một số loại hình XNK như gia công, SXXK. Theo đó, loại hình gia công, SXXK được quản lí theo chế độ đối với “DN bảo thuế” và “DN không đáp ứng được điều kiện bảo thuế”. Với “DN bảo thuế” phải đáp ứng các quy định do cơ quan chức năng đặt ra; không phải nộp thuế trong thời hạn bảo thuế; không phải thanh khoản trên hệ thống của cơ quan Hải quan và DN sẽ tự quản lí; đồng thời cơ quan Hải quan phải tăng cường trách nhiệm trong kiểm tra cơ sở sản xuất của DN bảo thuế. Với trường hợp “không đủ điều kiện là DN bảo thuế” sẽ không được hưởng ưu đãi (về ân hạn thuế), phải nộp thuế đầu vào và được hoàn thuế khi XK sản phẩm; phải thanh khoản trên hệ thống của cơ quan Hải quan (thông báo danh mục nguyên phụ liệu NK, thông báo danh mục sản phẩm XK, thông báo định mức…).
Về tham vấn giá, trong VNACCS không thực hiện bước nghiệp vụ này ở khâu trong thông quan, những tờ khai nghi vấn sẽ chuyển cho khâu sau thông quan tham vấn.
Việc giám sát hải quan tại cảng biển, kho ngoại quan, CFS (nơi tập trung hàng hóa (để) đóng vào container phục vụ XK), ICD (cảng nội địa), nhà máy bảo thuế sẽ được quy định chặt chẽ về điều kiện trước khi cho phép các địa điểm này đi vào hoạt động (phải đảm bảo giám sát hải quan); giao trách nhiệm cho DN kinh doanh cảng, kho, bãi…; cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra đột xuất, định kì hoặc giám sát qua phương tiện kĩ thuật (camera, phần mềm quản lí, báo cáo…).
Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với loại hình chuyển cửa khẩu, chuyển cảng, quá cảnh… sẽ áp dụng thủ tục vận chuyển bảo thuế; đối với hàng chuyển cảng, không căn cứ cứng nhắc vào chứng từ vận tải; quy định rõ trách nhiệm của người chuyên chở, những bên có liên quan ở địa điểm đi và đến; cập nhật thông tin, phản hồi.
Đối với danh mục hàng NK miễn thuế tạo tài sản cố định và hàng TX-TN, TN-TX sẽ được quản lí, theo dõi trên hệ thống.
Tổng cục Hải quan chủ trì Dự án VNACCS/VCIS
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định 732/QĐ-BTC giao Tổng cục Hải quan chủ trì Dự án “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan” (gọi tắt là Dự án VNACCS/VCIS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Tổng cục Hải quan sẽ chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ và các đơn vị có liên quan thực hiện những công việc chuẩn bị dự án, xây dựng nội dung văn kiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính thẩm định và phê duyệt.
Ngoài ra, tại Quyết định 731/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng giao Tổng cục Hải quan làm chủ Dự án “Dự án hỗ trợ kĩ thuật về sửa đổi bổ sung khung pháp lí và tái thiết quy trình thủ tục để thực hiện hải quan điện tử và cơ chế hải quan một cửa quốc gia” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com