Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

VNACCS - Hệ thống thông quan hiện đại

Tổng cục Hải quan vừa tổ chức Hội nghị giới thiệu Hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam (VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (VCIS). Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh, Hoàng Việt Cường; đại diện các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính; lãnh đạo các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan và lãnh đạo 33 cục hải quan địa phương.

Đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa


Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc nhấn mạnh: Trong 67 năm xây dựng và phát triển, ngành Hải quan đã không ngừng thực hiện cải cách, hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, Hải quan Việt Nam đã triển khai nhiều kế hoạch cải cách, hiện đại hóa theo Quyết định 810/QĐ-BTC, Quyết định 456/QĐ-BTC, Quyết định 1514/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hải quan tích hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và thực hiện thủ tục hải quan điện tử được xác định là vai trò cốt lõi. Chính vì vậy, xây dựng một hệ thống thông quan tự động đáp ứng yêu cầu quản lí và phù hợp thông lệ quốc tế càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Với quyết tâm cao độ của toàn Ngành trong việc tìm kiếm hệ thống CNTT tiên tiến, phù hợp; cộng với sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của Thủ tưởng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, Hải quan Việt Nam đã tìm ra hệ thống phù hợp với yêu cầu. Đó chính là Hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam (VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (VCIS) theo công nghệ của Hải quan Nhật Bản trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án VNACCS/VCIS).

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc, việc thực hiện Dự án này có tầm quan trọng đặc biệt và ý nghĩa to lớn đối với ngành Hải quan. Bởi sự ra đời của Dự án đã chấm dứt thời kì “khủng hoảng” trong việc lựa chọn hệ thống CNTT của Hải quan Việt Nam. Thứ hai, giúp Ngành đổi mới phương thức quản lí, thói quen và kinh nghiệm theo phương thức quản lí tiên tiến của thế giới. Thứ ba, góp phần quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 là “Hải quan Việt Nam đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á”.

Có thể nói, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn - kể từ khi khảo sát tại Nhật Bản vào tháng 5-2011 đến nay, nhưng khối lượng công việc rất lớn liên quan đến Dự án đã được thực hiện. Có thể kể đến những nội dung quan trọng đã hoàn thành như: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung dự án; chuyển Công hàm thông báo nhận viện trợ không hoàn lại cho Đại sứ quán Nhật Bản; hoàn thành thiết kế sơ bộ phục vụ khảo sát, đánh giá tính khả thi của Dự án… Đặc biệt là việc hoàn thành dự thảo Công hàm và dự thảo Hiệp định để lãnh đạo Bộ Tài chính kí kết (theo sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ) với các cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản.


Tại Nhật Bản 98% số tờ khai XNK thực hiện qua NACCS

Theo ông Hiroki Sakurai - chuyên gia JICA (Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản), Hệ thống NACCS của Nhật Bản được đưa vào vận hành khoảng 30 năm nay. Suốt thời gian hoạt động, Hệ thống này đã và đang được nâng cấp nhiều lần và trở thành một trong những hệ thống tiên tiến nhất thế giới. Ở Nhật Bản, hiện nay 98% số lượng tờ khai XNK được xử lí thông qua NACCS. Hệ thống này có thể xử lí tờ khai thông thường trong 1 giây.

CIS là hệ thống cơ sở dữ liệu không chỉ lưu trữ các thông tin về tờ khai hàng hóa XNK, mà còn có các thông tin về DN. Khi cán bộ Hải quan muốn kiểm tra thông tin tờ khai, CIS có thể cung cấp các thông tin chi tiết phục cho công tác kiểm tra một cách hiệu quả. CIS cũng rất hữu ích cho các nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan.


Để đạt được thành quả nêu trên là nhờ sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và mang tính xây dựng cao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Điều đó được thể hiện rất rõ qua 11 phiên làm việc đã diễn ra trong 11 tháng qua. Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc đánh giá cao và bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các CBCC của Hải quan Việt Nam và những đồng nghiệp đến từ Nhật Bản thuộc các nhóm làm việc của Dự án, bởi sự nỗ lực hết mình, làm việc tận tụy, có trách nhiệm cao.


Đồng thuận và quyết tâm

Kết quả trong giai đoạn chuẩn bị của Dự án vừa qua là rất khả quan và đáng khích lệ. Tuy nhiên để có thể triển khai thành công Dự án VNACCS/VCIS thì công việc trước mắt sẽ còn rất nặng nề. Do đó, sự đồng thuận, quyết tâm cao độ của mỗi cán bộ lãnh đạo, của từng CBCC trong toàn Ngành là hết sức quan trọng.

Chính vì vậy, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc đã đặt ra những yêu cầu cụ thể cho từng khối đơn vị. Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, mà trực tiếp là các thành viên các nhóm làm việc phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp Nhật Bản, phát huy tinh thần làm việc tận tụy, có trách nhiệm cao, thể hiện tinh thần cầu thị… để tiếp nhận kinh nghiệm, trình độ quản lí, đảm bảo sự thành công của Dự án.

Với các cục Hải quan địa phương, Tổng cục trưởng yêu cầu phải có sự phối hợp chặt chẽ với Tổng cục và nhóm triển khai Dự án VNACCS, nhà thầu trong quá trình triển khai Hệ thống; báo cáo và tranh thủ tối đa sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ của lãnh đạo địa phương trong quá trình thực hiện để đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đặt ra của Dự án.

Đặc biệt, với nhiệm vụ của người đứng đầu Ngành, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc cũng sẽ dành sự ưu tiên cao nhất và chỉ đạo quyết liệt nhất để đảm bảo thực hiện thành công Dự án VNACCS/VCIS.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc chỉ đạo các đơn vị trong ngành Hải quan cần triển khai 6 nội dung:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức thông qua việc xem Dự án này là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành Tài chính, ngành Hải quan. Đặc biệt, xác định rõ vai trò, vị trí của thủ trưởng các đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Thứ hai, nghiên cứu, đề xuất cần sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với kế hoạch của Dự án.

Thứ ba, sớm tổ chức và hoàn thiện danh sách CBCC sẽ tham gia thực hiện Dự án về Ban chỉ đạo (triển khai Dự án) và các tiểu nhóm đề chủ động nguồn nhân lực trong triển khai thực hiện.

Thứ tư, giao các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Tài vụ quản trị tham mưu giúp lãnh đạo Tổng cục quản lí tốt nguồn vốn ODA do Nhật Bản viện trợ trong khuôn khổ Dự án; đề xuất chế độ đãi ngộ với CBCC làm công tác hiện đại hóa.

Thứ năm, tổ chức các chương trình truyền thông để CBCC toàn Ngành thấy rõ về Dự án VNACCS/VCIS thông qua các công việc đã, đang và sẽ thực hiện.

Thứ sáu, để chuẩn bị cho việc vận hành chính thức (kết thúc giai đoạn thực hiện Dự án) dự kiến vào tháng 4-2014, toàn Ngành cần tập trung ngay cho việc chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận và triển khai vận hành Hệ thống một cách thông suốt, đảm bảo đạt các mục tiêu về hiện đại hóa (đến năm 2020) đã trình Chính phủ.

Tại Hội nghị, Phó trưởng ban thường trực Ban cải cách hiện đại hóa Nguyễn Mạnh Tùng đã giới thiệu tổng quan về Dự án VNACCS/VCIS; quá trình triển khai và kết quả đạt được (đến thời điểm này) và kế hoạch triển khai Dự án thời gian tới. Đại diện các tiểu nhóm nghiệp vụ gồm: Thông quan; phương tiện vận tải; hàng hóa; thanh toán; CNTT; quản lí rủi ro; pháp lí đã giới thiệu cụ thể các quy trình nghiệp vụ liên quan theo VNACCS.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tùng, Dự án VNACCS/VCIS có 3 cấu phần chủ yếu. Cấu phần 1- xây dựng hệ thống phần mềm VNACCS/VCIS; cấu phần 2- trang bị phần cứng cho Trung tâm dữ liệu hải quan để vận hành VNACCS/VCIS; cấu phần 3- tư vấn, hỗ trợ quản lí hải quan. Trong số này, cấu phần 1 sẽ xây dựng phần mềm khai báo hải quan điện tử (e-Declaration); bản lược khai khai hàng hóa điện tử (e-Manifest); hóa đơn điện tử (e-Invoice); thanh toán điện tử (e-Payment); chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử (e-C/O) và Packing List (phiếu đóng gói hàng) điện tử (e-P/L).

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com