Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Dự án VNACCS/VCIS

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 2592/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án VNACCS/VCIS.

 Theo đó, Ban Quản lý Dự án VNACCS/VCIS tổ chức và hoạt động dựa trên các nguyên tắc như: giúp Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan quản lí dự án; tuân thủ các nội dung trao đổi giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam (ký ngày 22-3-2012) về khoản viện trợ của Chính phủ Nhật Bản để thực hiện Dự án VNACCS/VCIS... Quyết định nêu rõ các chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án VNACCS/VCIS là đại diện theo ủy quyền của Tổng cục Hải quan trong các giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện được xác định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án VNACCS/VCIS và tại các văn bản ủy quyền; xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết hàng năm thực hiện chương trình, dự án. Cùng với đó, quản lý chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật, thủ tục và những điều kiện thực hiện chương trình, dự án; thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng; thực hiện quản lý tài chính, tài sản và các thủ tục giải ngân theo quy định của pháp luật và phù hợp với các quy định của nhà tài trợ.

(Theo Báo Hải quan - HQOnline)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com