Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Hướng dẫn phê duyệt báo cáo quyết toán hàng gia công, SXXK

(HQ Online)- Để đảm bảo việc phê duyệt báo cáo quyết toán tại cục hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn phê duyệt kiểm tra báo cáo quyết toán và yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng thời hạn gửi báo cáo danh sách DN thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán về Tổng cục.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công Hà Nội. Ảnh: N.Linh 
 
Theo đó, đối với các DN kết thúc năm tài chính vào 31-12 thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát, thống kê, lập danh sách DN báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 20-5-2016 để Tổng cục Hải quan phê duyệt việc kiểm tra báo cáo quyết toán.

Đối với các DN kết thúc năm tài chính vào 31-3, 30-6, 30-9 thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát, thống kê, lập Danh sách DN báo cáo về Tổng cục Hải quan theo đúng quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 22 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ phê duyệt việc kiểm tra báo cáo quyết toán.

Bên cạnh đó, cục hải quan tỉnh, thành phố cần lưu ý xác định DN nộp báo cáo quyết toán lần đầu. Theo quy định tại tiết b.1.1, điểm b, khoản 5 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì lần đầu nộp báo cáo quyết toán được hiểu là lần đầu tiên tổ chức, cá nhân thực hiện hợp đồng gia công, SXXK và lần đầu tiên nộp báo cáo quyết toán trên phạm vi toàn quốc mà trước thời điểm nộp báo cáo quyết toán theo năm tài chính, tổ chức, cá nhân chưa từng thực hiện hoạt động gia công, SXXK.

Về việc phân tích thông tin, cơ quan Hải quan lựa chọn DN có độ rủi ro cao để thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán tại trụ sở DN, các cục hải quan tỉnh, thành phố trên cơ sở đánh giá, thu thập thông tin DN để xác định đúng đối tượng cần kiểm tra báo cáo quyết toán theo quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Khi lập danh sách các DN thuộc đối tượng phải kiểm tra báo cáo quyết toán tại trụ sở DN, cục hải quan tỉnh, thành phố cần căn cứ vào số lượng CBCC tại đơn vị, trình độ chuyên môn, kỹ năng kiểm tra, thanh tra để bố trí công chức thực hiện việc kiểm tra báo cáo quyết toán có hiệu quả; tránh trường hợp lựa chọn DN trùng với kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau thông quan đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm về số lượng DN đề nghị phải thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán tại trụ sở DN, tổ chức việc kiểm tra báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

Theo quy định tại tiết b.2, điểm b, khoản 1 Điều 22 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ năm 2015 của Tổng cục Hải quan thì chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán, cục hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, báo cáo danh sách các DN thuộc đối tượng kiểm tra báo cáo quyết toán về Tổng cục Hải quan để được phê duyệt thực hiện.
 
(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com