Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

VNACCS sẽ làm thay đổi căn bản phương thức tiến hành thủ tục hải quan

Tổng cục Hải quan cho biết, VNACCS sẽ làm thay đổi căn bản phương thức tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan như: Tập trung vào cả 3 khâu trước, trong và sau thông quan. Tiếp nhận và xử lý tự động thông tin khai báo của doanh nghiệp (phân luồng tự động). Thay đổi cơ bản việc quản lý, giám sát hải quan đối với một số loại hình theo hướng tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp.  

Tập trung xử lý các thông tin trước khi hàng đến để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát hải quan tại các khâu sau: Tiếp nhận bản khai hàng hóa trước e-Manifest, phân tích thông tin, xác định các lô hàng có rủi ro cao cần kiểm soát trong quá trình làm thủ tục hải quan. tiến hành kiểm tra vắng mặt người khai hải quan thông qua các trang thiết bị kỹ thuật. Khai báo trước hóa đơn điện tử hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khai báo và tiến hành thủ tục hải quan. 

Tiếp nhận và xử lý tự động thông tin khai báo của doanh nghiệp: Tiếp nhận và xử lý thông tin manifest, tiếp nhận thông tin khai báo điện tử và phân luồng tờ khai tự động, không có sự can thiệp của các bộ hải quan, phản hồi thông tin phân luồng trong thời gian nhanh nhất. Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của doanh nghiệp qua hệ thống khai báo và chấp nhận vận chuyển bảo thuế, khai bổ sung, đăng ký danh mục miễn thuế. 

Tiếp nhận và xử lý tự động thông tin khai báo của doanh nghiệp: hỗ trợ doanh nghiệp khai báo: Tự động xác định thuế suất cho từng mã HS, kể cả thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các thỏa thuận và tự tính thuế cho từng dòng hàng cũng như từng tờ khai. tự động xác định trị giá tính thuế, tự động phân bổ các khoản điều chỉnh theo hệ số phân bổ xác định trên cơ sở giá hóa đơn của từng dòng hàng. 

Thay đổi phương thức quản lý hải quan đối với một số loại hình: Gia công, sản xuất xuất khẩu: quản lý theo chế độ doanh nghiệp bảo thuế phải đáp ứng được các điều kiện quy định, không phải nộp thuế trong thời hạn bảo thuế, không phải thanh khoản trên hệ thống hải quan, doanh nghiệp tự quản lý, tăng cường trách nhiệm của cơ quan hải quan trong kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp bảo thuế. Doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện doanh nghiệp bảo thuế: không được hưởng ưu đãi thuế (ân hạn thuế) phải nộp thuế đầu vào và hoàn thuế khi xuất khẩu sản phẩm; phải thực hiện thanh khoản trên hệ thống quản lý của cơ quan hải quan: thông báo danh mục nguyên phụ liệu nhập khẩu, thông báo danh mục sản phẩm xuất khẩu, thông báo định mức.

Bên cạnh đó, không tham vấn giá trong thông quan; đối với những tờ khai có nghi vấn về trị giá khai báo, chuyển tham vấn giá sang khâu sau thông quan; giám sát hải quan tại các cảng biển, kho ngoại quan, CFS, ICD, nhà máy bảo thuế, quy định chặt chẽ các điều kiện trước khi cho phép các địa điểm đi vào hoạt động (phải đảm bảo giám sát), giao trách nhiệm cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi, cơ quan hải quan kiểm tra đột xuất, định kỳ hoặc giám sát qua phương tiện kỹ thuật như camera, phần mềm quản lý, báo cáo...

Hy vọng với việc ứng dụng hệ thống VNACCS/VCIS hiện đại này sẽ làm thay đổi căn bản phương thức quản lí của Hải quan Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Định hướng cơ bản của cải cách, hiện đại hóa hải quan trong giai đoạn 2011 - 2015 gồm 05 mục tiêu lớn: Một là, thực hiện thủ tục hải quan điện tử đảm bảo việc triển khai việc tiếp nhận, xử lý thông tin lược khai hàng hoá điện tử (e-Manifest); xử lý dữ liệu thông quan điện tử (e-Clearance); thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-Payment); tiếp nhận, trao đổi thông tin giấy phép và C/O điện tử (e-C/O và e-Permit) với các cơ quan liên quan. Hai là, triển khai Đề án Quản lý rủi ro, trong đó trọng tâm vào việc nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro cả trước, trong và sau thông quan. Ba là, xây dựng các địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung tại các địa bàn trọng điểm (cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu đường bộ quốc tế, các khu kinh tế trọng điểm) theo quy hoạch được duyệt; đầu tư hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác kiểm tra giám sát (máy soi container, máy soi hành lý, hệ thống camera giám sát, bộ công cụ hỗ trợ...). Bốn là, triển khai chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và điều kiện đặc thù của Việt Nam. Năm là, xây dựng và vận hành hệ thống Chỉ số đánh giá hoạt động của ngành.
(Theo eFinance)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com