Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Đăng kí, sử dụng danh mục miễn thuế theo VNACCS

VNACCS.com -  Hiện nay, việc đăng kí và quản lí danh mục miễn thuế (DMMT) được thực hiện bằng hồ sơ giấy. Đối với hệ thống thông quan tự động VNACCS được thiết kế chức năng đăng kí, quản lí DMMT nhằm tạo thuận lợi cho DN và cơ quan Hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục, cũng như theo dõi, quản lí.

Theo quy định hiện hành, việc đăng kí DMMT thực hiện theo quy định tại Điều 102, Thông tư 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đại diện Nhóm thông quan (Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS) cho biết, quy trình này vẫn đang thực hiện thủ công (quản lí bằng hồ sơ giấy). Nhưng trong VNACCS đã thiết kế chức năng quản lí đối với DMMT. Việc khai DMMT (TEA), đăng kí DMMT (CTL); sử dụng DMMT (IDA/EDA) sẽ được thực hiện tự động thông qua VNACCS.
Quy trình nghiệp vụ cụ thể đối với nghiệp vụ này sẽ được thực hiện như sau: Đối với khai DMMT, người khai khai DMMT bằng nghiệp vụ TEA và gửi đến hệ thống VNACCS. Hệ thống tự động cấp số và gửi lại bản DMMT cho người khai và cơ quan Hải quan.
Quy trình đăng kí DMMT, người khai nộp hồ sơ giấy theo quy định cho cơ quan Hải quan nơi đăng kí DMMT. Cơ quan Hải quan sử dụng bản DMMT do VNACCS gửi đến để kiểm tra cùng với hồ sơ liên quan do người khai hải quan nộp. Kết thúc kiểm tra, cơ quan Hải quan cập nhật kết quả kiểm tra vào hệ thống VNACCS bằng nghiệp vụ CTL theo một trong các trường hợp: Đăng kí DMMT, không đăng kí DMMT, chỉ dẫn sửa đổi DMMT.
Song song với đó, VNACCS cũng gửi thông báo kết quả kiểm tra thông tin DMMT cho người khai trong các trường hợp: Chấp thuận đăng kí DMMT, không chấp thuận đăng kí DMMT, chấp thuận đăng kí nhưng có chỉ dẫn người khai sửa đổi DMMT. Trường hợp cơ quan Hải quan có chỉ dẫn sửa đổi DMMT, người khai sửa đổi bằng nghiệp vụ “gọi lại, sửa đổi DMMT (TBE)” và thực hiện các thông tin nghiệp vụ cần thiết bằng nghiệp vụ TEA và thực hiện tiếp các công việc theo quy định.
Việc sử dụng DMMT, tại khâu làm thủ tục XNK: Khi khai thông tin XNK bằng nghiệp vụ khai báo trước, khai báo tạm thông tin XK, NK (EDA/IDA), ngươi khai phải điền đầy đủ các chỉ tiêu (Mã miễn thuế XNK, số đăng kí DMMT XNK, số thứ tự dòng hàng tương ứng trong DMMT). Sau khi người khai nhập đủ thông tin và gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ tự động đối chiếu, kiểm tra các thông tin để xác định có phù hợp với DMMT đã đăng kí hay không.
Việc kiểm tra tự động của hệ thống được thực hiện tại các thời điểm (khai thông tin XNK bằng nghiệp vụ EDA/IDA; đăng kí tờ khai XNK bằng nghiệp vụ khai báo XNK chính thức - EDC/IDC; trước khi cấp phép thông quan hàng hóa XNK). Trường hợp không phù hợp với hệ thống, hệ thống bão lỗi; trường hợp phù hợp thì đồng thời ngay khi cấp phép thông quan, hệ thống tự động trừ lùi số lượng hàng hóa miễn thuế theo từng dòng hàng cụ thể trên DMMT. Sau đó, hệ thống tự động gửi tờ khai được thông quan cho người khai DMMT, người XNK để hỗ trợ họ cập nhật, theo dõi, quản lí, sử dụng DMMT đã đăng kí.
Với trường hợp khi XNK hết lượng hàng hóa trên từng DMMT đã đăng kí thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhập hết số lượng của các dòng hàng trong 1 DMMT, cơ quan Hải quan có trách nhiệm thực hiện lệnh xóa DMMT khỏi hệ thống để không làm ảnh hưởng đến tốc độ xử lí của VNACCS. 

(Theo hqonline)Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com