Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

VNACCS / VCIS: Đăng kí tài khoản qua Cổng thông tin NSW

(Vnaccs.com) - Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW) có hệ thống người dùng tập trung, lưu trữ thông tin của DN được lấy từ cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế nên việc quản lí thông tin người sử dụng lấy cơ sở dữ liệu tài khoản của Cổng thông tin NSW làm chuẩn, làm trung tâm quản lý thông tin người dùng.


Trên cơ sở công nhận người sử dụng từ các hệ thống xử lý chuyên ngành, Thông tư 84/2013/TT-BCT-BGTVT-BTC quy định về đăng ký tài khoản người sử dụng như sau: Trường hợp người khai đã được các bộ, ngành cấp tài khoản đăng nhập vào các hệ thống xử lý chuyên ngành hiện có thì Cổng thông tin NSW thực hiện đồng bộ thông tin tài khoản người sử dụng từ các hệ thống xử lý chuyên ngành nói trên, kích hoạt tài khoản của người khai trên Cổng thông tin NSW. Trường hợp người khai có nhiều tài khoản, người khai lựa chọn tài khoản sẽ sử dụng trên Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và thông báo cho cơ quan quản lý Cổng thông tin.

Trường hợp người khai chưa có tài khoản người sử dụng do các bộ, ngành cấp, người khai thực hiện thủ tục đăng ký hồ sơ với cơ quan quản lý Cổng thông tin NSW. Đơn vị quản lý Cổng thông tin NSW xem xét thông tin, thực hiện kích hoạt tài khoản và thông báo thông tin tài khoản cho người khai theo quy trình bảo mật nếu hồ sơ đầy đủ thông tin, sau đó đồng bộ thông tin tài khoản người sử dụng mới với hệ thống xử lý chuyên ngành tương ứng.

Cổng thông tin NSW bao gồm các chức năng: 

Các chức năng cơ bản của hệ thống như tiếp nhận, gửi, nhận và phản hồi thông tin, lưu trữ chứng từ gốc, chuyển đổi chứng từ, trạng thái giao dịch.. Đối tượng được truy cập, thẩm quyền và mức độ truy cập vào Cổng thông tin NSW. Quy định về bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu; đơn vị quản lý Cổng thông tin NSW; quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành đối với quản lý, vận hành Cổng thông tin NSW.
Cổng thông tin NSW tiếp nhận thông tin khai điện tử từ người khai, xác thực chữ ký số (nếu có), chuyển toàn bộ thông tin (bao gồm cả chữ ký số trong trường hợp người khai sử dụng chữ ký số) đến hệ thống xử lý chuyên ngành, đồng thời lưu trữ thông tin từ người khai trên Cổng thông tin NSW nhằm mục đích tra cứu, thống kê.

Sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa
Do tính liên ngành trong việc thực hiện thủ tục hành chính một cửa, việc sử dụng chữ ký số để chứng thực, tăng cường tính bảo mật trong Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia là hết sức cần thiết. Vì vậy, Thông tư 84 đã quy định về việc sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa như sau: Cổng thông tin NSW tiếp nhận thông tin, chứng từ; xác thực chữ ký số của người khai; gửi toàn bộ thông tin khai (bao gồm cả chữ ký số) đến hệ thống xử lý chuyên ngành của các bộ, ngành.
Việc đăng ký chữ ký số, quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký sử dụng chữ ký số do cơ quan quản lý Cổng thông tin NSW quy định.

Quy trình khai báo, trao đổi thông tin trên NSW
Quy trình khai báo, trao đổi thông tin trên NSW được quy định tại Chương 3, Phụ lục 3 và 4. Cụ thể, quy trình khai báo của người khai trên Cổng thông tin NSW. Quy trình tiếp nhận, phản hồi thông tin khai báo từ Cổng thông tin NSW tới người khai. Quy trình xử lý và phản hồi kết quả xử lý tại các hệ thống xử lý chuyên ngành tới Cổng thông tin NSW. Nội dung xử lý thông tin tại các hệ thống xử lý chuyên ngành được đề cập nhằm đảm bảo sự thống nhất, hợp lý của một chuỗi các bước xử lý trên quy trình, không can thiệp vào quy trình xử lý nội bộ của các hệ thống xử lý chuyên ngành. Quy trình tiếp nhận, phản hồi kết quả xử lý của Cổng thông tin NSW tới người khai và tới các hệ thống xử lý chuyên ngành khác.
Thông tư cũng hướng dẫn quy trình trao đổi giữa Cổng thông tin NSW với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính. 

Trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành
Quy định về cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan để thực hiện các thủ tục hành chính trong Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia gồm: Nguyên tắc trao đổi thông tin, nội dung, hình thức, tần suất trao đổi; quản lý, sử dụng các thông tin trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị đầu mối thực hiện việc cung cấp, trao đổi thông tin của các bộ, ngành trong Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
Thông tư 84/2013/TT-BCT-BGTVT-BTC có hiệu lực từ ngày 28-8-2013.

(Theo HQOnline - Tác giả: Việt Dũng (Ban Cải cách Hiện đại hóa Hải quan))


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com