Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Nghiệp vụ khai bổ sung sau thông quan

Theo Ban triển khai Dự án Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, khai bổ sung sau thông quan là một trong những nội dung đáng quan tâm khi triển khai Hệ thống, được thực hiện qua các nhóm công tác nghiệp vụ: Khai, đăng kí, kiểm tra tờ khai sửa đổi, bổ sung; nghiệp vụ gọi lại, sửa đổi, tham chiếu thông tin khai sửa đổi, bổ sung.

Nghiệp vụ khai, đăng kí, kiểm tra tờ khai sửa đổi, bổ sung gồm: Khai thông tin sửa đổi, bổ sung (AMA); đăng kí tờ khai sửa đổi, bổ sung (AMC); kiểm tra tờ khai sửa đổi, bổ sung (CAM). 
 
AMA - thực hiện nghiệp vụ này để khai các hạng mục thông tin sửa đổi trước khi thực hiện nghiệp vụ AMC. Người thực hiện - người khai thông tin XNK ban đầu. Khi thực hiện, người khai thông tin sửa đổi bằng nghiệp vụ AMA và gửi đến hệ thống VNACCS. Hệ thống tự động cấp số khai báo, sửa đổi, tuy nhiên không cấp số tờ khai sửa đổi trong trường hợp sửa đổi lại các thông tin đã khai sửa đổi. Hệ thống gửi bản copy thông tin khai sửa đổi cho người khai. 
Đăng kí AMC, người khai kiểm tra lại thông tin khai sửa đổi, bổ sung (được hệ thống chuyển lại): Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung lại thì gọi lại thông tin khai sửa đổi, bổ sung bằng nghiệp vụ AMB (gọi lại, sửa đổi thông tin khai sửa đổi, bổ sung) để sửa đổi các nội dung cần thiết và thực hiện lại nghiệp vụ AMA. Trường hợp nội dung khai sửa đổi, bổ sung đã trung thực, chính xác, đầy đủ thì người khai ấn nút “Gửi” để đăng kí khai sửa đổi, bổ sung. 
Sau đó, VNACCS gửi lại tờ khai sửa đổi, bổ sung được đăng kí cho cơ quan Hải quan và người khai. Ban triển khai Dự án VNACCS cũng lưu ý, trước khi ấn nút “Gửi” để đăng kí AMC, hệ thống cho phép người khai in ra tờ khai sửa đổi, bổ sung. Theo quy trình dự kiến có thể có thủ tục người khai mang tờ khai sửa đổi, bổ sung in ra từ hệ thống đến tham vấn không chính thức ở cơ quan Hải quan trước khi thực hiện nghiệp vụ AMC.
Kiểm tra tờ khai sửa đổi, bổ sung, người khai nộp hồ sơ giấy theo quy định cho cơ quan Hải quan nơi đăng kí tờ khai sửa đổi, bổ sung. Cơ quan Hải quan sử dụng Tờ khai sửa đổi, bổ sung do VNACCS gửi để tiến hành kiểm tra cùng với hồ sơ liên quan do người khai nộp.
Kết thúc kiểm tra, cơ quan Hải quan nhập kết quả kiểm tra vào VNACCS bằng nghiệp vụ CAM theo một trong các trường hợp sau: Không chấp thuận khai bổ sung; chấp thuận khai bổ sung; chấp thuận khai bổ sung tăng thuế. Trường hợp không chấp thuận hệ thống thông báo kết quả không chấp thuận cho người khai và cơ quan Hải quan. Trường hợp chấp thuận khai bổ sung làm giảm thuế thì việc xử lí tiền thuế nộp thừa thực hiện bằng phương pháp thủ công ngoài VNACCS. Trường hợp chấp thuận khai bổ sung làm tăng thuế thì việc nộp thuế tăng thêm thực hiện theo quy trình thanh toán thuế trên VNACCS.
Nghiệp vụ gọi lại, sửa đổi, tham chiếu thông tin khai bổ sung gồm: Gọi lại, sửa thông tin khai sửa đổi, bổ sung (AMB, AMA); tham chiếu thông tin khai bổ sung (IAD).
Gọi lại, sửa thông tin khai sửa đổi, bổ sung, người thực hiện - người khai bổ sung. Thời điểm thực hiện - trước khi đăng kí tờ khai bổ sung (AMC). Người khai dùng nghiệp vụ AMB gọi lại thông tin đã khai ở AMA để sửa đổi và thực hiện như quy trình khai bổ sung (AMA).
Tham chiếu thông tin khai bổ sung, sử dụng nghiệp vụ IAD để tham chiếu thông tin khai sửa đổi, bổ sung theo từng tờ khai sửa đổi, bổ sung. Người thực hiện, cơ quan Hải quan trên toàn quốc; người XNK; người khai sửa đổi, bổ sung.

( Theo HQVietnam - Tác giả T.Bình. Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/pages/nghiep-vu-khai-bo-sung-sau-thong-quan.aspx)
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com