Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Cơ chế một cửa quốc gia được thực hiện thế nào?

Ngày 25-6, liên Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 84/2013/TT-BTC-BCT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia (NSW), với nhiều nội dung hướng dẫn quan trọng.

Mô hình kết nối và cơ chế ra quyết định trong NSW
Cơ chế hải quan một cửa quốc gia là một hệ thống tích hợp, bao gồm: Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống thông quan của cơ quan Hải quan, các hệ thống cấp phép của Bộ Công Thương, hệ thống thông tin của Bộ Giao thông vận tải.
Các thủ tục hành chính hải quan một cửa và việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan xử lý thông qua Cổng thông tin NSW được thực hiện như sau: Người khai, các cơ quan xử lý gửi thông tin về thủ tục hành chính hải quan một cửa tới Cổng thông tin NSW. Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin đến các hệ thống xử lý chuyên ngành. Các cơ quan xử lý tiếp nhận, xử lý thông tin, phản hồi trạng thái tiếp nhận/xử lý, trả kết quả xử lý tới Cổng thông tin NSW. Cổng thông tin NSW phản hồi trạng thái tiếp nhận/xử lý, trả kết quả xử lý thông tin tới người sử dụng và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan.
Việc ra quyết định trên NSW được thực hiện theo thứ tự ra quyết định của các cơ quan xử lý. Cơ quan ra quyết định cuối cùng đối với việc thông quan hàng hóa (Hải quan), phương tiện vận tải (Cảng vụ Hàng hải) được thực hiện trên cơ sở các quyết định của các cơ quan xử lý trước chuyển tới một cách kịp thời thông qua Cổng thông tin NSW.


18 thủ tục hành chính thực hiện qua NSW
Các thủ tục hành chính áp dụng thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia  gồm: Thủ tục hành chính của Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC về thủ tục hải quan điện tử (10 thủ tục). Bộ Công Thương có 5 thủ tục gồm: Thủ tục cấp giấy phép XNK vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy phép NK các chất làm suy giảm tầng ô-zôn; cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô; cấp giấy phép NK tự động mô-tô phân khối lớn; cấp chứng nhận xuất xứ mẫu D.
Bộ Giao thông vận tải có 3 thủ tục theo quy định tại Nghị định 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải tại các cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh là: thủ tục tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cảng biển.
Chứng từ hành chính một cửa
Thông tư này điều chỉnh đối với 2 loại chứng từ điện tử gồm thông tin khai của người khai và kết quả xử lý của các bộ, ngành. Các chứng từ hành chính một cửa gồm: Tờ khai hải quan, quyết định thông quan/giải phóng hàng, hoặc đưa hàng hóa về bảo quản, kết quả xử lý khác của cơ quan Hải quan.
Thông báo tàu đến/rời cảng, quá cảnh; lệnh điều động, giấy phép rời cảng, giấy phép quá cảnh, kết quả xử lý khác của Cảng vụ Hàng hải. Đăng ký NK các chất làm suy giảm tầng ô-zôn, đơn đề nghị cấp giấy phép NK vật liệu nổ công nghiệp, đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận Kimberley, Giấy chứng nhận Kimberley XK đã khai hoàn chỉnh, đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, mẫu giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D đã được khai hoàn chỉnh; Giấy phép NK các chất làm suy giảm tầng ô-zôn, Giấy phép XK, NK vật liệu nổ công nghiệp, Giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô, Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, kết quả xử lý khác của các cơ quan cấp phép thuộc Bộ Công Thương.
Thông tư không điều chỉnh với các chứng từ khác thuộc hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính một cửa. Hình thức, nội dung, phương thức thực hiện đối với các chứng từ khác trong hồ sơ để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành đối với thủ tục hành chính đó.

(Theo HQonline - Tác giả: Việt Dũng (Ban Cải cách Hiện đại hóa Hải quan)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com