Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Cải cách, hiện đại hóa hải quan

(VNACCS.com) - Với việc ký kết các hiệp định song phương và đa phương về thương mại quốc tế làm cho nhiệm vụ của ngành hải quan ngày càng phức tạp hơn, nhất là các vấn đề liên quan đến hàng rào kỹ thuật, chống bán phá giá, độc quyền. Bên cạnh đó, sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ; nhất là công nghệ thông tin và truyền thông đã làm thay đổi phương phức hoạt động của cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

 Trước sự phát triển đó, và từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi ngành hải quan phải đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động quản lý nhà nước của mình để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa bảo đảm hiệu quả và hiệu lực của quản lý nhà nước về hải quan. Ðồng thời, phải tiếp tục cải cách, hiện đại hóa, đổi mới hơn nữa, nâng cao năng lực cán bộ, công chức và cải thiện cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, v.v.

Ðứng trước đòi hỏi tất yếu khách quan cần phải cải cách, hiện đại hóa, Chính phủ và Bộ Tài chính rất quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan. Trong năm 2009, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Trong đó, Phó Thủ tướng đã có những chỉ đạo sát sao, cụ thể đối với công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan. 

Cùng với nỗ lực của Chính phủ và Bộ Tài chính, trong thời gian qua, cán bộ, công chức toàn ngành hải quan đều quyết tâm, khắc phục khó khăn, thể hiện tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm trong việc thực hiện cải cách, hiện đại hóa hải quan. Ngay sau khi kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan được ban hành, ngành hải quan đã nhanh chóng tổ chức triển khai với quyết tâm cao. Các cấp ủy đảng đều quán triệt, coi thực hiện cải cách, hiện đại hóa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mình. Với định hướng đó, ngay từ năm 2005, Ðảng ủy Cơ quan Tổng cục Hải quan đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-Ð.U ngày 13-4-2005 về lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan giai đoạn 2005-2006 đến 2010, nhằm quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức, đảng viên quyết tâm thực hiện cải cách, hiện đại hóa hải quan. Ngành hải quan đã ban hành một loạt văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách, hiện đại hóa. Ðặc biệt trong năm 2008, Tổng cục Hải quan đã phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2008-2010 cho tất cả 33 cục hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. 

Nội dung cải cách, hiện đại hóa của ngành tập trung triển khai thực hiện hai kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2004 - 2007 và 2008-2010. Ðến nay, đã thu được những kết quả đáng khích lệ, làm tiền đề cho việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa trong các giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó, ngành hải quan đã triển khai thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử. Cho đến nay, đã thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử được gần 5 năm tại 12 cục hải quan tỉnh, thành phố với tổng số 44 chi cục và đã cho kết quả tốt đẹp: Hơn 1.200 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Những kết quả bước đầu cho thấy, mô hình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đã phát huy hiệu quả; giúp giảm thời gian thông quan; thay đổi phương thức quản lý của cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp; được doanh nghiệp và cộng đồng xã hội ủng hộ, đánh giá cao.

Ngành hải quan cũng đang thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN. Trong đó, Tổng cục Hải quan đã đề xuất Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008-2012 kiện toàn bộ máy tổ chức và quy chế hoạt động; chủ động rà soát ở mức tổng quát các quy trình thủ tục của các bộ, ngành theo kết quả rà soát của Ðề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính; chuẩn bị các điều kiện cho triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia.

Ðáng chú ý là, ngành đã tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, đưa vào vận hành máy soi công-ten-nơ tại cảng Cát Lái; tiếp tục triển khai các hạng mục mua sắm máy soi tại cảng Hải Phòng trong khuôn khổ Dự án do JICA tài trợ; đồng thời tiến hành thủ tục mua sắm trang bị hệ thống ca-mê-ra giám sát, trang bị hệ thống máy soi hành lý, các máy phát hiện phóng xạ và các trang thiết bị khác.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã đẩy mạnh việc thực hiện Ðề án 30 theo đúng tiến độ và yêu cầu. Theo đó, các phương án đơn giản hóa được thực hiện sẽ tiết kiệm chi phí cho Nhà nước và doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực cũng được triển khai hiệu quả. Ðã từng bước xây dựng và hình thành cơ cấu tổ chức bộ máy phục vụ quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, kiểm soát ma túy, bộ máy hải quan mới tại các địa bàn trọng điểm; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhờ cải cách, hiện đại hóa, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và phát triển ngành hải quan bước đầu theo hướng hiện đại, chuyên sâu, chuyên nghiệp. Cải cách, hiện đại hóa đã góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ đã giao cho ngành hải quan chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa năm sau cao hơn năm trước, trong điều kiện có thay đổi về chính sách thuế, cơ cấu mặt hàng theo hướng giảm dần. Tuy nhiên, nhờ cải cách, hiện đại hóa, ngành hải quan đã luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thu thuế xuất, nhập khẩu và thu khác. 

Cũng nhờ cải cách, hiện đại hóa, ngành hải quan đã không ngừng tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải quốc tế, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Theo đó, đã cải tiến quy trình thủ tục theo hướng đơn giản, thuận lợi, tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, xóa bỏ những thủ tục, chế độ kiểm tra, kiểm soát hải quan thiếu đồng bộ, chồng chéo, rườm rà, phức tạp, gây cản trở trong việc tiếp nhận và xử lý công việc giữa cơ quan hải quan với nhau; giữa cơ quan hải quan với công dân, tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Cải cách, hiện đại hóa đã góp phần bảo vệ sản xuất trong nước, tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, bảo vệ an ninh và an toàn xã hội.

 Từ năm 2001 đến nay, các đơn vị toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ khoảng 36.500 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 5.500 tỷ đồng. Kết quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại của Hải quan Việt Nam góp phần vào việc tạo lập môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng trong hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hóa và phương tiện vận tải, hành khách xuất, nhập cảnh. Cải cách, hiện đại hóa góp phần hoạch định chính sách, điều hành kinh tế vĩ mô thông qua hoạt động thống kê  nhà nước về hải quan. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, mục tiêu hướng tới của ngành hải quan là tập trung hoàn thiện và thực thi hiệu quả chế độ quản lý nhà nước về hải quan, góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ðồng thời xây dựng Hải quan Việt Nam thành một tổ chức hiện đại, chuyên sâu, chuyên nghiệp, được trang bị và làm chủ kỹ thuật hiện đại, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. 

Trong giai đoạn trước mắt, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan và thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tạo thuận lợi xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, kiềm chế nhập siêu, giảm thời gian thông quan. Chuẩn bị mọi mặt cho việc thay đổi phương thức quản lý nhân sự theo yêu cầu hiện đại; triển khai Chiến lược đào tạo tập trung cho một số lĩnh vực nghiệp vụ quan trọng như phân loại hàng hóa, xác định trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa, kiểm tra sau thông quan, thông tin tình báo, quản lý rủi ro, kiểm soát chống buôn lậu và liêm chính hải quan. Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hải quan theo Ðề án 30 và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm đơn giản hóa tối thiểu 30% các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

  (Theo nhandan, tác giả:  Cao Huy Tài)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com