Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Hướng dẫn mới nhất về thủ tục hải quan điện tử

(VNACCS.com) - Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, trong đó có một số điểm mới đáng lưu ý.


Theo Thông tư này, khi thực hiện thủ tục hải quan bắt buộc phải đăng ký trước các thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với cơ quan Hải quan, các thông tin này có giá trị tối đa 07 ngày.
Hướng dẫn về tờ khai hải quan, Thông tư nêu rõ tờ khai hải quan được khai tối đa 50 dòng hàng, trường hợp một lô hàng có trên 50 dòng hàng, người khai hải quan phải khai báo trên nhiều tờ khai; 01 tờ khai hải quan chỉ khai báo cho một hóa đơn.

Trường hợp hàng hóa áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, đã khai thông tin trị giá trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu và hệ thống tự động tính trị giá tính thuế thì không phải khai và nộp tờ khai trị giá.
Đồng thời văn bản nêu rõ các tờ khai hải quan điện tử sẽ thực hiên theo mẫu quy định tại Thông tư này, không áp dụng các mẫu cũ trước đây.

Có thể nói sự ra đời của Thông tư 22 đáp ứng nhu cầu phát triển thực tế của hoạt động xuất nhập khẩu và đảm bảo các quy định của pháp luật liên quan.

Theo Tổng cục Hải quan, Thông tư 22/2014/TT-BTC đươc xây dựng dựa trên căn cứ của Luật Hải quan, Luật Giao dịch điện tử, Nghị định 87/2012/NĐ-CP, Nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành về chữ kí số và dịch vụ chứng thực chữ kí số và Nghị định 106/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP, Nghị định 27/2007/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính…

Thông tư 22/2014/TT-BTC chỉ quy định những nội dung đảm bảo cho việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS được vận hành, thay thế Thông tư 196/2012/TT-BTC. Các nội dung khác được quy định tại các văn bản cấp tương đương nhưng có thể áp dụng chung cho cả hiện thủ tục hải quan điện tử (không trái với quy định tại Thông tư này) và thủ tục hải quan truyền thống mà không ảnh hưởng đến việc thực hiện hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS không quy định tại Thông tư này.

Mặt khác, nhằm đảm bảo việc triển khai chính thức Hệ thống, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tạo cơ sở pháp lí liên quan đến VNACCS/VCIS là hết sức cần thiết. Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi Luật Hải quan.
Thông tư này có  giá trị hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2014.

(Nguồn: nguoiduatin.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com