Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Quy định mới về miễn thuế cho hàng hóa NK để sản xuất XK

(HQ Online)- Hướng dẫn về quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật đã quy định rõ về đối tượng và điều kiện được miễn thuế.


Dự thảo Nghị định đã quy định rõ các loại nguyên liệu, vật tư và trường hợp được miễn thuế theo loại hình sản xuất XK. Ảnh: T.Trang. 
 
Ban soạn thảo Nghị định cho biết, theo thông lệ quốc tế và kế thừa quy định hiện hành, dự thảo Nghị định đã quy định rõ các loại nguyên liệu, vật tư và trường hợp được miễn thuế theo loại hình sản xuất XK (trên cơ sở kế thừa và nâng cấp pháp lý đối với các trường hợp được hoàn thuế theo quy định hiện hành tại Thông tư 38/2015/TT-BTC).

Theo đó, tại Điều 10 dự thảo Nghị định quy định về miễn thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK sẽ quy định rõ nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK bao gồm:
Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả bao bì để đóng gói sản phẩm XK), linh kiện nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm XK; hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hoá XK nhưng không trực tiếp chuyển hoá thành hàng hoá.

Sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn vào sản phẩm XK hoặc đóng chung với sản phẩm XK thành mặt hàng đồng bộ và XK ra nước ngoài;

Linh kiện, phụ tùng NK để làm hàng hoá bảo hành cho sản phẩm XK được miễn thuế NK như nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK; hàng hóa NK làm mẫu.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ, để được miễn thuế theo quy định khoản 1 Điều này, phải đáp ứng điều kiện sau:

Phải có cơ sở sản xuất hàng XK trên lãnh thổ Việt Nam: Có quyền sử dụng hợp pháp mặt bằng sản xuất, nhà xưởng (bao gồm cả nhà xưởng gắn liền trên đất đai); có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK;

Số tiền thuế NK của nguyên liệu, vật tư được miễn thuế phải tương ứng với lượng, chủng loại nguyên liệu, vật tư NK thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế XK.

Tổ chức, cá nhân trực tiếp, hoặc ủy thác nhập khẩu nguyên liệu, vật tư; trực tiếp hoặc ủy thác xuất khẩu sản phẩm. 

Hiện dự thảo Nghị định đã được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến rộng rãi trong toàn ngành, sau đó sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng DN.
 
(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com