Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Hướng dẫn thực hiện quy định của Luật Hải quan 2014

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất các quy định của Luật Hải quan năm 2014 từ ngày 1-1-2015 trong khi chờ Nghị định, Thông tư quy định chi tiết Luật Hải quan có hiệu lực thi hành.
Từ ngày 1-1-2015, thời hạn cơ quan Hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ hải quan không được quá 2 giờ làm việc. Ảnh: T.Trang. 
 
Theo đó, đối với các nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành mà không trái với các quy định của Luật Hải quan 2014 thì được tiếp tục áp dụng cho đến khi có văn bản thay thế. Đối với những nội dung mà quy định tại Nghị định, Thông tư hiện hành không phù hợp với quy định của Luật Hải quan 2014 thì thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan 2014.
Cụ thể, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung như: Địa điểm làm thủ tục hải quan (thực hiện theo Điều 22 Luật Hải quan 2014, trừ trường hợp pháp luật về quản lý chuyên ngành có quy định khác), DN ưu tiên (thực hiện theo Điều 43 Luật Hải quan 2014, về điều kiện áp dụng chế độ thực hiện theo quy định tại Thông tư 86/2013/TT-BTC), xác định trước mã số (thực hiện theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC, trừ trường hợp không thể cung cấp mẫu hàng hóa dự kiến XK, NK thì người khai hải quan phải cung cấp tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa đó)...

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, từ ngày 1-1-2015, thời hạn nộp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa XK nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 4 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. Đối với hàng hóa XK gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 2 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.
Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa NK nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.
Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với các phương tiện vận tải thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 69 của Luật Hải quan 2014.

Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan khi khai hải quan điện tử, khi cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa thì người khai hải quan nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia.
Trong trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, thì người khai hải quan phải nộp các chứng từ có liên quan khi đăng ký tờ khai hải quan.
Cũng từ ngày 1-1-2015, thời hạn cơ quan Hải quan hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ hải quan không được quá 2 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan Hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan.
Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan Hải quan không được quá 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuấ trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan Hải quan.
Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.
Riêng đối với những lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì thủ trưởng cơ quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn tối đa không quá 2 ngày làm việc.
Một số nội dung khác như: Khai bổ sung, kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra thực tế khi vắng mặt người khai hải quan, thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK để gia công, thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan, xử lý hàng tồn đọng, kiểm tra sau thông quan... cũng được Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện.
 
(Nguồn: baohaiquan.vn) 


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com