Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Khởi động việc sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

(HQ Online)- Ngày 24-3, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp với một số đơn vị thuộc Tổng cục để trao đổi về việc sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Quang cảnh buổi họp bàn (Ảnh: T.Tr) 
 
Việc sửa Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được thực hiện theo Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26-11-2011 của Quốc hội khoá XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Nghị quyết số 428/NQ-UBTVQH13 ngày 29-12-2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13.
Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Hải quan xây dựng dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Phát biểu tại cuộc họp, bà Lỗ Thị Nhụ, Cục trưởng Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan (đơn vị chủ trì xây dựng) cho biết, hiện Cục Thuế XNK đã tiến hành tổng kết và đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu từ năm 2005 đến nay, rà soát các nội dung vướng mắc và các vấn đề mới phát sinh từ thực tế thực hiện hội nhập quốc tế làm cơ sở đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
Theo Cục trưởng Cục Thuế XNK, mục tiêu sửa Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhằm tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn trước mắt và lâu dài, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý thu, nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; đề cao được vai trò quản lý của Nhà nước trong chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế;
Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tạo môi trường pháp lý, thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi cho đối tượng thi hành luật và góp phần thực hiện tốt công tác quản lý thuế của ngành Hải quan theo Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 25-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020;
Phù hợp, thống nhất, đồng bộ với quy định của Hiến pháp, các bộ luật và luật hiện hành; phù hợp với các cam kết và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán.
Đồng thời phù hợp với nội dung cải cách về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17-5-2011 về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. Tại Điểm c khoản 1 mục III Điều 1 Quyết định số 732/QĐ-TTg quy định: “Sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu nhằm khuyến khích sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hạn chế xuất khẩu khoáng sản tài nguyên chưa qua chế biến, giảm hàng hóa gia công giá trị gia tăng thấp; sửa đổi, bổ sung thuế nhập khẩu nhằm bảo hộ hợp lý, có thời hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế đối với một số hàng hóa sản xuất trong nước; thu gọn số lượng mức thuế suất, từng bước đơn giản biểu thuế, mã số hàng hóa; sửa đổi quy định về phương pháp tính thuế (bao gồm cả phương pháp tính thuế hỗn hợp, kết hợp thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối); thực hiện lộ trình điều chỉnh các mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia”.
Cùng với đó, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bảo đảm tính thống nhất, đầy đủ, đồng bộ và khả thi của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Theo đó, nguyên tắc xây dựng Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật của Nhà nước; Kế thừa những quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn và dự báo được những nội dung mới trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để bảo đảm tính ổn định và lâu dài của Luật. Phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi để thưc hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương.
Trên cơ sở rà soát, Cục Thuế XNK đã đưa ra một số nội dung chủ yếu cần sửa đổi trong Luật, cụ thể là: Sửa đổi các quy định về Biểu thuế, thuế suất để bảo đảm khắc phục các vướng mắc hiện hành, thống nhất thẩm quyền quy định mức thuế suất, quy định đầy dủ các loại thuế suất phù hợp với thông lệ quốc tế; Sửa đổi các quy định về miễn thuế, hoàn thuế để bảo đảm khắc phục các vướng mắc hiện hành, thống nhất với quy định của pháp luật có liên quan; Sửa đổi về căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, thời điểm tính thuế...
Qua các ý kiến trao đổi, nhấn mạnh hơn nữa về mục tiêu sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh cho rằng, việc sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu cần bám sát vào các mục tiêu: xây dựng chính sách thuế ổn định để phát triển sản xuất trong nước; chính sách thuế phải ổn định, đơn giản để dễ thực hiện; tạo thuận lợi thương mại trong đầu tư nhưng phải nâng cao hiệu và quản lý; và phải phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Phó Tổng cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị phải bám sát kế hoạch triển khai Luật, phân công thực hiện rõ ràng và phải đảm bảo đúng tiến độ xây dựng của Luật.
Dự án Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp trong tháng 10-2015.
 
(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com