Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Quy định mới về thủ tục hải quan với một số loại hình xuất nhập khẩu


(HQ Online)- Bỏ quy định nộp hợp đồng mua bán khi làm thủ tục tạm nhập; lập danh sách các tờ khai NK tại chỗ gửi cho cơ quan Thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ theo tháng thay vì từng lần; chủ kho tự theo dõi thanh khoản hợp đồng thuê kho ngoại quan, báo cáo về hiện trạng hàng hóa trong CFS theo từng quý...
Công chức Hải quan Bắc Thăng Long (Cục Hải quan Hà Nội)  kiểm tra niêm phong container hàng hóa XNK. Ảnh: Hữu Linh 
 
Đó là những quy định mới về thủ tục hải quan đối với một số loại hình XNK tại dự thảo Thông tư chung hướng dẫn Luật Hải quan 2014.

Bỏ quy định nộp hợp đồng mua bán khi làm thủ tục tạm nhập
Tại Điều 82, 83, 84 dự thảo Thông tư chung đã quy định rất chi tiết thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất (TNTX). Cụ thể việc xác nhận DN có hoạt động XK, NK hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa giữ nguyên theo Thông tư 94/2014/TT-BTC.
Quy định mới về thủ tục hải quan hàng kinh doanh TNTX đã bãi bỏ quy định phải nộp hợp đồng mua bán hàng hóa XK khi làm thủ tục tạm nhập, bỏ quy định lãnh đạo Chi cục phải kiểm tra, ký xác nhận cùng công chức trên tờ khai tái xuất. Và bổ sung quy định về cửa khẩu xuất trong trường hợp hàng hóa xuất vào các khu phi thuế quan, DNCX.
Bên cạnh đó, quy định về quản lý, theo dõi tờ khai TNTX, TXTN cũng bổ sung mới theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Theo dõi thời hạn lưu giữ và quản lý lượng hàng TNTX, TXTN. Thực hiện thủ tục hoàn thuế, không thu thuế NK, thuế XK sau khi tái xuất, tái nhập. Xử lý đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.

Lập danh sách các tờ khai NK tại chỗ theo tháng
Tại Điều 86 dự thảo Thông tư chung quy định rõ hàng hóa XK, NK tại chỗ bao gồm: Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; Hàng hóa mua bán giữa DN nội địa với DNCX, DN trong khu phi thuế quan; Hàng hóa mua bán giữa DN Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. Địa điểm làm thủ tục đối với hàng hóa XK, NK tại chỗ là Chi cục Hải quan thuận tiện cho DN.
Về hồ sơ hải quan đối với loại hình này, dự thảo Thông tư quy định DN được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng thay cho hóa đơn thương mại trong trường hợp mua bán giữa DN nội địa và DNCX, DN trong khu phi thuế quan.
Thời hạn làm thủ tục hải quan là 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa XK. Người XK ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan NK. Người NK chỉ được đưa hàng hóa vào sử dụng sau khi hàng hóa NK đã được thông quan. Cơ quan Hải quan làm thủ tục NK sẽ theo dõi thông tin tờ khai XK trên Hệ thống. Hàng tháng lập danh sách các tờ khai NK tại chỗ gửi cho cơ quan Thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài (thay vì từng lần như trước đây).
Riêng đối với DN ưu tiên, DN tuân thủ pháp luật hải quan, khi làm tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK tại chỗ sẽ được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau. Việc khai hải quan được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày giao nhận, thực hiện chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa XNK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai. Được đăng ký tờ khai hải quan XK, NK tại chỗ tại 1 Chi cục Hải quan thuận tiện, không bị kiểm tra thực tế hàng hóa, tuy nhiên phải có chứng từ chứng minh việc giao nhận hàng hóa.

Chủ kho tự theo dõi thanh khoản hợp đồng thuê kho ngoại quan
Điều 91 dự thảo Thông tư quy định cụ thể các tiêu chí đối với hàng từ nước ngoài nhập kho ngoại quan: Khai theo loại hình C11 (có sửa đổi các chỉ tiêu thông tin không phù hợp); Hàng đưa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa nhập kho ngoại quan: Hải quan giám sát nhập kho trên cơ sở tờ khai XK; Hàng hóa nhập, xuất kho: Chủ kho phải cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý của chủ kho và gửi đến Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.
Chủ kho ngoại quan tự chịu trách nhiệm theo dõi, thanh khoản hợp đồng thuê kho ngoại quan với chủ hàng hóa. Chi cục Hải quan chịu trách nhiệm theo dõi hàng hóa nhập, xuất, tồn kho.
Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng bổ sung các nội dung khác quy định tại Thông tư 94/2014/TT-BTC và quy định hàng xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài phải lập Danh mục hàng hóa xuất kho ngoại quan và khai vận chuyển độc lập. Giám sát xuất kho trên cơ sở tờ khai NK đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để NK vào nội địa hoặc NK vào khu phi thuế quan.
Báo cáo về hiện trạng hàng hóa trong CFS theo từng quý
Điều 92 dự thảo Thông tư chung quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK đưa vào kho CFS (là nơi thu gom hàng lẻ, được tập trung lại để đóng hàng vào container, XK bằng đường biển): Cơ quan Hải quan quản lý kho CFS tiếp nhận lô hàng, kiểm tra đối chiếu thông tin về tờ khai trên hệ thống và kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK đưa vào kho CFS: Hải quan giám sát hàng hóa đưa vào kho CFS trên cơ sở tờ khai vận chuyển đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu phê duyệt và vận đơn do chủ kho CFS xuất trình. 
Việc đóng ghép chung container phải được lập Danh mục hàng hóa đóng ghép chung container các lô hàng XK.
Việc quản lý hàng nhập kho CFS: Hàng hóa NK đưa vào CFS được theo dõi, quản lý theo từng vận đơn tổng (Master Bill). Hàng hóa XK đưa vào kho CFS nếu quá thời hạn gửi kho CFS không thực xuất thì phải xử lý. Hàng quý, chủ kho CFS phải báo cáo về hiện trạng hàng hóa và tình hình hoạt động của CFS, trừ trường hợp có sử dụng phần mềm quản lý kết nối với cơ quan Hải quan. 

Hàng hoá XNK đăng ký tờ khai hải quan một lần
Quy định về hàng hoá XNK đăng ký tờ khai hải quan một lần tại Điều 93 dự thảo Thông tư chung quy định việc giao nhận trước, đăng ký tờ khai hải quan sau đối với một số mặt hàng: Điện năng XK, NK; Hàng hóa bán trong khu vực cách ly tại các sân bay quốc tế (trừ hàng bán miễn thuế); Hàng hóa bán trên chuyến bay tuyến quốc tế; Xăng dầu cung ứng cho tàu bay xuất cảnh; và các trường hợp hàng hóa XNK tại chỗ thực hiện việc giao nhận hàng hóa nhiều lần trong ngày hoặc trong tháng.
Thủ tục hải quan đối với loại hình này sẽ phải thực hiện khai hải quan trên tờ khai điện tử và phải nộp Bảng tổng hợp các chứng từ chứng nhận từng lần giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, loại hình này không phải kiểm tra thực tế hàng hóa.
Đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, dự thảo Thông tư cũng quy định việc đăng ký tờ khai trước, giao nhận sau cho phép khai bổ sung (nếu có) thông tin chính xác về lô hàng sau khi hoàn thành việc giao nhận, đồng thời bãi bỏ Phiếu theo dõi XNK nhiều lần.

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa ra, đưa vào cảng trung chuyển:
Tại Điều 88 dự thảo Thông tư đã bãi bỏ quy định cơ quan Hải quan chỉ kiểm tra số lượng container, đối chiếu số ký hiệu của container với nội dung Bản kê.
Đối với thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu:
Điều 89 dự thảo Thông tư bổ sung đối với trường hợp hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu được vận chuyển từ nước XK đến nước NK, có đưa vào khu vực kho bãi thuộc các cảng biển Việt Nam (không đưa vào kho ngoại quan, không đưa vào khu vực trung chuyển hàng hoá).

(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com