Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Bỏ hàng loạt thủ tục đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

(HQ Online)- Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK để gia công, sản xuất hàng XK.
Cơ quan Hải quan sẽ không yêu cầu người khai hải quan thực hiện một số các thủ tục đối với hàng hóa NK để gia công, sản xuất hàng XK. Ảnh: T.Trang. 
 
Tổng cục Hải quan cho biết, thực hiện theo quy định tại mục 6 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21-1-2015 và Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 2-3-2015 của Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan sẽ không yêu cầu người khai hải quan thực hiện một số các thủ tục đối với hàng hóa NK để gia công, sản xuất hàng XK.
Theo đó, DN sẽ không phải thực hiện các thủ tục: Thông báo, tiếp nhận hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công; thông báo, tiếp nhận và điều chỉnh định mức gia công, SXXK quy định; thông báo, tiếp nhận mã nguyên liệu, vật tư; mã sản phẩm XK và không phải khai báo mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm xuất khẩu trên tờ khai hải quan; và thủ tục phê duyệt văn bản đề nghị phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sau khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện.
Việc báo cáo quyết toán được thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
Tổng cục Hải quan cũng lưu ý với Hải quan các địa phương: Đối với DN chế xuất, cơ quan Hải quan không yêu cầu DN nộp báo cáo quyết toán quý I năm 2015. Nhưng đối với các hợp đồng gia công đã được thông báo cho cơ quan Hải quan và tờ khai hải quan nhập sản xuất xuất khẩu đã đăng ký trước ngày 1-4-2015 (ngày hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC) nhưng chưa báo cáo quyết toán thì việc báo cáo quyết toán thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công, nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, DN chế xuất thực hiện việc lập và lưu trữ chứng từ hạch toán kế toán theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kiểm toán và nguyên tắc quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Đồng thời, lưu ý việc chốt số liệu tồn đầu kỳ đối với nguyên liệu, vật tư và hàng hóa xuất khẩu theo mẫu số 15/BCQT/GSQL, Phụ lục V ban hành theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
 
(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com