Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Đã hoàn thiện dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi)

(HQ Online)- Theo đại diện Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan), đến nay dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) đã cơ bản được hoàn thiện và đang trình lấy ý kiến tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính với tên mới là Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các biện pháp phòng vệ về thuế.
Quang cảnh một buổi họp về dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Ảnh: T.Trang. 
 
Dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các biện pháp phòng vệ về thuế được thiết kế thành 5 Chương, 25 Điều như sau: 

Chương 1: Những quy định chung; có 5 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5); Chương 2: Căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế và biểu thuế; có 6 Điều (từ Điều 6 đến Điều 10); Chương 3: Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế; có 3 Điều (từ điều 11 đến Điều 13); Chương 4: Các biện pháp phòng vệ về thuế; có 3 mục, 9 Điều (từ Điều 14 đến Điều 22); Chương V. Điều khoản thi hành; có 3 Điều (từ Điều 23 đến Điều 25).

Để hoàn thiện dự thảo Luật này, ban soạn thảo và Tổ Biên tập giúp việc cho Ban soạn thảo với các thành viên là đại diện của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan đã tổng kết và đánh giá kết quả hơn 10 năm thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, rút ra những thành công, tồn tại và xác định nguyên nhân làm cơ sở xây dựng dự án Luật sửa đổi. Cùng với đó, đánh giá tác động của dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và tổ chức các cuộc hội thảo với đại diện các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật.

Mục tiêu xây dựng dự thảo Luật cũng được ban soạn thảo bám sát. Đó là: Góp phần khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết. Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về thuế phòng vệ để xây dựng môi trường kinh tế lành mạnh; bảo vệ, khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, khuyến khích phát triển các dự án đầu tư có tính sâu rộng và tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK khuyến khích sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hạn chế xuất khẩu khoáng sản tài nguyên chưa qua chế biến, giảm hàng hóa gia công giá trị gia tăng thấp.

Dự thảo Luật cũng nhằm mục tiêu bảo hộ hợp lý, có thời hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế đối với một số hàng hóa sản xuất trong nước; thu gọn số lượng mức thuế suất, từng bước đơn giản biểu thuế, mã số hàng hóa; sửa đổi quy định về phương pháp tính thuế (bao gồm cả phương pháp tính thuế hỗn hợp, kết hợp thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối); thực hiện lộ trình điều chỉnh các mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia...

Hiện dự thảo Luật đang trong giai đoạn lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Tiếp đó, dự thảo sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành và cộng đồng DN.
Đây là dự thảo Luật sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp vào tháng 10-2015. Dự kiến, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các biện pháp phòng vệ về thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2016.
 
(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com