Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Sớm đưa Chi cục Hải quan Hòa Bình đi vào hoạt động

(HQ Online)- Cục Hải quan Hà Nội đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa Chi cục Hải quan Hòa Bình đi vào hoạt động. Việc thành lập Chi cục Hải quan Hòa Bình nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (DN),  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Khu công nghiệp Lương Sơn-Hòa Bình. Ảnh: Internet. 
 
Cục Hải quan Hà Nội đã ban hành Quyết định 165/QĐ-HQHN quy định nhiệm vụ cụ thể của Chi cục Hải quan Hòa Bình. Theo đó, Chi cục Hải quan Hoà Bình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ cụ thể như sau: Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục và các địa bàn do Cục Hải quan Hà Nội quản lý. Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa XK, NK; thực hiện việc ấn định thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế, và phúc tập hồ sơ hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào NSNN.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan Hòa Bình thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục; thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao…

Trước đó, Chi cục Hải quan Hòa Bình trực thuộc Cục Hải quan Hà Nội được thành lập theo Quyết định 2836/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, việc thành lập Chi cục Hải quan Hòa Bình trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới của địa phương. Mặt khác đây cũng là xu hướng phát triển mới, là bước đột phá tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động XNK ngày càng tăng…

Hòa Bình hiện có 8 khu công nghiệp, trong đó có 2 khu công nghiệp Lương Sơn và bờ trái Sông Đà có hạ tầng kỹ thuật được xây dựng tương đối đồng bộ, các khu công nghiệp đã và đang đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư, thuận lợi cho sự phát triển hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm gần đây, kim ngạch XNK trên địa bàn tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hàng năm XK tăng 30,5%, NK tăng 24,6%. Năm 2015, giá trị XK đạt khoảng 180 triệu USD vượt 80% so với mục tiêu đề ra và cao gấp 3 lần năm 2011, kim ngạch NK đạt 80 triệu USD. Dự báo trong giai đoạn 2016-2020, kim ngạch XNK trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ước tăng 3,5 lần so với năm 2015.
 
(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com