Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Những thay đổi về thủ tục hải quan trong VNACCS

- Theo Tiểu nhóm thông quan thuộc Nhóm làm việc Dự án VNACCS/VCIS trong VNACCS sẽ có một số thay đổi về thủ tục so với hiện nay. Cụ thể, để được mở tờ khai chính thức người khai phải có hàng mới được thực hiện thủ tục này.

Khái niệm “có hàng” nghĩa là hàng hóa đã đến địa điểm tập kết chờ làm thủ tục hải quan; còn trường hợp trước khi hàng về hoặc trước khi tập kết hàng hóa XK để làm thủ tục cơ quan Hải quan cho phép DN được đăng kí tờ khai tạm, đồng thời quy định cụ thể giá trị của tờ khai tạm này.

Tiểu nhóm thông quan đánh giá, sự thay đổi này sẽ giúp hạn chế tình trạng lợi dụng (do biết trước kết quả phân luồng) để buôn lậu, gian lận thương mại; giúp cơ quan Hải quan tăng cường quản lí, giám sát. Tuy nhiên, vấn đề này cũng có những đòi hỏi cao về điều kiện đi kèm như yêu cầu về việc bố trí, xây dựng địa điểm tập kết chờ thông quan; hệ thống thông quan phải luôn được đảm bảo, bởi thời gian thông quan sẽ bị ảnh hưởng khi hệ thống gặp sự cố…

Về phân luồng được quyết định dựa trên thông tin khai báo. Do đó, người khai hải quan không phải nộp chứng từ khác khi đăng kí tờ khai; khi làm thủ tục thông quan, người khai chỉ phải nộp hồ sơ khi tờ khai bị phân luồng Đỏ hoặc luồng Vàng, đối với luồng Xanh được nộp sau khi đã thông quan (dự kiến sau 7 ngày kể từ ngày được thông quan).

Sự thay đổi này giúp DN giảm thiểu chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, ví dụ hợp đồng sẽ không phải là chứng từ bắt buộc với mọi lô hàng NK. Để thực hiện sự thay đổi này đỏi hỏi tờ khai hải quan phải thiết kế chi tiết để hệ thống quyết định phân luồng, quản lí, giám sát và thống kê; đội ngũ đại lí hải quan, người khai hải quan cũng phải có trình độ chuyên nghiệp (để tránh sai sót trong khai báo).

Việc khai bổ sung tờ khai hải quan, cho phép khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan (đến trước thời điểm cơ quan Hải quan ra quyết định thông quan). Trường hợp khai bổ sung làm tăng thuế người khai hải quan sẽ phải nộp bổ sung tiền thuế (tương tự như hình thức phạt). Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho DN nâng cao tính tuân thủ, cơ quan Hải quan sẽ không sử dụng ngay quyền ấn định thuế. Sự thay đổi về khai bổ sung sau khi hàng hóa được thông quan sẽ đòi hỏi phải được sửa đổi trong Luật Hải quan và Luật Quản lí thuế.

Một số thay đổi khác như: Yêu cầu DN phải hoàn thành thủ tục và thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc có khoản đảm bảo mới được thông quan và giải phóng hàng. Sự thay đổi này nhằm hướng tới đề xuất bãi bỏ quy định về ân hạn thuế và thực hiện thanh toán thuế điện tử. Việc làm này cần có sự sửa đổi Luật Quản lí thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan.

(Theo vnlogistics)

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com