Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Quy trình khai báo vận chuyển bảo thuế trong VNACCS (Vnaccs.com)

Theo Tiểu Nhóm hàng hóa (Nhóm làm việc về VNACCS/VCIS), đối tượng áp dụng khai báo trong vận chuyển bảo thuế (OLC) gồm: Hàng hóa nước ngoài được vận chuyển giữa cảng mở; cảng hàng không (có hoạt động hải quan); cửa khẩu đường bộ quốc tế; ga đường sắt liên vận quốc tế; bưu điện quốc tế (các nơi có lưu giữ hàng hóa nước ngoài). Phạm vi áp dụng: Thương nhân XNK; đại lí thủ tục hải quan, DN giao nhận; DN kinh doanh dịch vụ kho, bãi, cảng; người vận chuyển quốc tế; ngân hàng và các tổ chức tín dụng; cơ quan Hải quan.

Để áp dụng các nội dung trên sẽ cần một số điều kiện nhất định như rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (từ Luật Hải quan đến các văn bản hướng dẫn). Việc sửa đổi, bổ sung nhằm mục đích: Bổ sung thêm các khái niệm “Hàng hóa nước ngoài”; “hàng hóa trong nước”; “cảng mở/cảng đóng”; “hệ thống bảo thuế/khu vực ngoại quan”; “vận chuyển bảo thuế”… Đưa ra quy định về địa điểm được phép lưu giữ hàng hóa nước ngoài là Hệ thống bảo thuế/khu vực thuế quan; quy định về cấp phép vận chuyển cho hàng hóa nước ngoài tại cơ quan Hải quan quản lí hàng hóa đi; quy định cấp phép vận chuyển và sản xuất đối với hàng hóa nước ngoài đưa vào nhà máy bảo thuế.
Ngoài ra, điều kiện để áp dụng quy trình khai báo OLC trong VNACCS cũng cần quy định về giám sát đối với hàng hóa XNK (quy định trách nhiệm của cơ quan dịch vụ cảng/kho/bãi…); quy định trường hợp nào phải nộp bảo lãnh hoặc nộp thuế ngay (đối với hàng hóa OLC). Đặc biệt, theo Tiểu Nhóm hàng hóa, chế tài xử lí các DN vi phạm cần được sửa theo hướng tăng nặng (nhằm mục đích chính là ngăn ngừa, răn đe).
Khai báo OLC có 3 quy trình gồm: Quy trình cơ bản (áp dụng cho khai báo và cấp phép OLC hàng hóa nước ngoài); quy trình kết hợp (giữa khai báo NK) và khai báo OLC; quy trình kết hợp (giữa khai báo XK) và khai báo OLC.
Một số quy trình nghiệp vụ được thực hiện trong quy trình khai báo OLC gồm: Đăng kí trước thông tin khai báo OLC (OLA); lấy ra thông tin đăng kí trước thông tin khai báo OLC (OLB); khai báo OLC đăng kí bởi nghiệp vụ OLA; đăng kí thông tin hoàn thành kiểm tra khai báo OLC (CET) - việc này chỉ cần thiết khi tờ khai OLC bị phân luồng Vàng hoặc Đỏ; phê duyệt sửa thông tin khai OLC (COT); lấy ra thông tin khai OLC đã sửa (COT 11); đăng kí khởi hành vận chuyển bảo thuế (BOA); đăng kí vận chuyển bảo thuế đến đích (BIA); lấy ra đăng kí vận chuyển bảo thuế đến đích (BIA 11); cho phép xem thông tin khai báo và thông tin phê duyệt OLC (ITF) - nghiệp vụ này giúp cán bộ Hải quan có thể tham gia chiều đến khai báo OLC chưa có đăng kí thông tin đến đích sau khoảng thời gian vận chuyển được phê duyệt.

(Theo HQOnline)

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com