Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

VNACCS/VCIS: 34 triệu USD cho Hệ thống thông quan điện tử theo công nghệ Nhật

- Khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 2,661 tỷ Yên (tương đương 34 triệu USD) của Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam vận hành được Hệ thống thông quan điện tử vào năm 2014.

Dự án có tên  “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam” (gọi tắt là Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS), trong đó có 2 nội dung quan trọng nhất là Hệ thống thông quan hàng hóa tự động (Viet Nam Automated Cargo Clearance System - VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (VCIS) theo công nghệ của Hải quan Nhật Bản.

Dự án này được Chính phủ Nhật Bản quyết định viện trợ không hoàn lại , có giá trị 2,661 tỷ Yên. Đây là gói viện trợ về lĩnh vực đầu tư CNTT lớn nhất của ngành Hải quan Việt Nam.
Theo thiết kế, Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS sẽ được kết nối với các hệ thống CNTT khác của Hải quan Việt Nam như: thanh toán điện tử (e-payment), quản lý giá tính thuế (GTT), quản lý và theo dõi nợ thuế (KTT559), thống kê hải quan, quản lý nghiệp vụ hải quan (quản lý rủi ro)…
Với 3 cấu phần chính gồm xây dựng hệ thống phần mềm VNACCS/VCIS, trang bị phần cứng cho Trung tâm dữ liệu hải quan, tư vấn, hỗ trợ quản lí hải quan, Dự án VNACCS/VCIS sẽ được triển khai trong vòng 2 năm, từ tháng 4/2012 đến 3/2014.
Việc tích hợp Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS với nhiều hệ thống CNTT liên quan tới hoạt động hiện đại hóa hải quan sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2015 như: Tiếp nhận khai hải quan điện tử (e-Declaration); Thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh (e-Manifest); Thanh toán điện tử (e-Payment); Cấp, kiểm tra giấy phép, giấy chứng nhận xuất xứ điện tử (e-C/O, e-License); Quản lý văn bản và điều hành qua mạng (e-Office)….
Đến giai đoạn 2016 – 2020, tại Việt Nam sẽ có thể hiện thực hóa khái niệm U-Customs, nghĩa là thực hiện thủ tục hải quan mọi lúc, mọi nơi thông qua mọi phương tiện. 

(Theo ICTnews) 

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com