Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Triển khai hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS): Sức bật cho chiến lược hiện đại hóa hải quan

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki đã ký kết khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 2,661 tỷ Yên của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam để triển khai hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS), diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 3/2012. Sự kiện này mở ra cánh cửa, cơ hội lớn để Việt Nam thực hiện chiến lược hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, một cách rõ nét hơn.


Thể hiện tầm nhìn

Thực hiện chiến lược phát triển, hiện đại hóa Hải quan Việt Nam đến năm 2020, Tổng cục Hải quan đã tiến hành khảo sát hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của nhiều nước tiên tiến và quyết định lựa chọn áp dụng hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (VCIS) theo công nghệ của Hải quan Nhật Bản. Việc ứng dụng hệ thống thông quan hiện đại này sẽ làm thay đổi căn bản phương thức quản lý của Hải quan Việt Nam từ thủ công sang việc dựa trên ứng dụng các phần mềm điện tử để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), hiện nay, có tới 98% lượng tờ khai xuất nhập khẩu tại Nhật Bản (trung bình hàng năm từ 30 đến 40 triệu bộ) được xử lý qua hệ thống NACCS. NACCS được áp dụng rộng rãi đối với tất cả loại hình vận tải quốc tế ở Nhật Bản, đường biển và hàng không, được kết nối và xử lý thông tin với tất cả các thành phần liên quan như công ty hàng không; đại lý vận tải hàng không; người khai thuê hải quan; các nhà XNK; ngân hàng… NACCS cũng được xây dựng các tiêu chí đánh giá rủi ro, tự động phân luồng tờ khai (theo luồng xanh, vàng, đỏ); có tiêu chí kiểm tra hình thức tờ khai nên cán bộ hải quan không phải thực hiện công đoạn này, kể cả việc tính toán số tiền thuế phải nộp (của từng tờ khai).

Từ đầu năm 2011, Hải quan Việt Nam được sự hỗ trợ của Nhật Bản đã từng bước tiếp cận, tổ chức khảo sát thực tế tại các đơn vị hải quan Việt Nam, tiến hành các khâu chuẩn bị triển khai tiếp nhận dự án từ phía Nhật Bản. Theo kế hoạch, dự án này sẽ được thực hiện trong vòng 2 năm, từ tháng 4/2012 đến 3/2014.

Tại hội nghị giới thiệu dự án VNACCS/VCIS được tổ chức mới đây tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc phát biểu, với quyết tâm cao độ của toàn ngành Hải quan trong việc tìm kiếm hệ thống CNTT tiên tiến, phù hợp; cộng với sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của Thủ tưởng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, Hải quan Việt Nam đã tìm ra hệ thống phù hợp với yêu cầu. Đó chính là Hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam (VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (VCIS) theo công nghệ của Hải quan Nhật Bản trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án VNACCS/VCIS). Việc sử dụng công nghệ của hệ thống NACCS sẽ mang lại những thay đổi, lợi ích rất lớn cho ngành Hải quan trong việc chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ và chế độ quản lý theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Đồng thời, góp phần quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 là “Hải quan Việt Nam đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á”.


Nỗ lực thực hiện VNACCS/VCIS

Thời gian tiếp nhận và vận hành VNACCS/VCIS chỉ trong vòng 2 năm (2012-2014) là rất khẩn trương. 


Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc đã nhấn mạnh những nội dung ngành Hải quan sẽ thực hiện thời gian tới. Theo đó, toàn ngành coi việc thực hiện dự án là nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được Chính phủ, Bộ Tài chính tin tưởng giao phó. Nhanh chóng sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý phù hợp với kế hoạch của dự án; chuẩn bị tốt vấn đề “hậu dự án”, huy động nhân lực và vật lực sẵn sàng để duy trì và khai thác tối đa hiệu quả hoạt động sau khi dự án đi vào vận hành, đảm bảo đạt được các mục tiêu về cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ Hải quan Việt Nam làm chủ được hệ thống VNACCS/VCIS sau khi được tiếp nhận, trong đó có các cấu phần như: sửa đổi khung pháp lý, xây dựng chiến lược công nghệ thông tin, xây dựng quy trình nghiệp vụ theo hệ thống công nghệ thông tin mới, đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo vận hành, sử dụng, quản trị hệ thống, đào tạo khả năng tự quản lý, nâng cấp, hệ thống sau này...

Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Phó trưởng ban thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, đơn vị đang khẩn trương triển khai dự án VNACCS/VCIS. Trong quá trình đó, phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ Hải quan Việt Nam làm chủ được hệ thống VNACCS/VCIS sau khi được tiếp nhận, trong đó có các cấu phần như: sửa đổi khung pháp lý, xây dựng chiến lược công nghệ thông tin, xây dựng quy trình nghiệp vụ theo hệ thống công nghệ thông tin mới, đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo vận hành, sử dụng, quản trị hệ thống, đào tạo khả năng tự quản lý, nâng cấp, hệ thống sau này.../.

(Theo mof.gov.vn)

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com