Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

VNACCS/VCIS - Giấy thông hành hội nhập của Hải quan VN

 Ngành hải quan đã tiến hành nhiều hoạt động để đẩy mạnh việc triển khai Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VN (VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (VCIS) theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây được cho là giấy thông hành của ngành trong tiến trình hiện đại hóa hải quan.


Yếu tố cốt lõi

Thông tin từ ngành Hải quan cho biết, hệ thống VNACCS/ VCIS xây dựng ở Việt Nam được triển khai theo công nghệ của Nhật Bản. Khi triển khai hệ thống VNACCS/ VCIS sẽ cho phép kết nối liên thông các hệ thống CNTT hiện tại của Hải quan VN như: thanh thoán điện tử (e-payment), quản lý giá tính thuế (GTT), quản lý và theo doi nợ thuế (KTT559), thống kê hải quan, quản lý nghiệp vụ hải quan (QLRR) … Các chức năng chính của hệ thống sẽ phục vụ cho khâu thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và thiết lập cổng thông tin phục vụ cơ chế một cửa hải quan. Do vậy, việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hải quan tích hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và thực hiện thủ tục hải quan điện tử được xác định là vai trò cốt lõi.

Tổng cục trưởng TCHQ Nguyễn Ngọc Túc nhận định, việc thực hiện Dự án VNACCS/ VCIS sẽ chấm dứt thời kì “khủng hoảng” trong việc lựa chọn hệ thống CNTT của Hải quan VN; giúp ngành đổi mới phương thức quản lí, thói quen và kinh nghiệm theo phương thức quản lí tiên tiến của thế giới và góp phần quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu của kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020: “Hải quan VN đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á”.

Do vậy, chỉ trong một thời gian ngắn (từ 5/2011 đến nay), TCHQ và các bên liên quan đã hoàn thiện được một loạt khối lượng công việc lớn để dự án sớm được triển khai, trong đó hoạt động có dấu mốc quan trọng là tiến hành ký kết, trao đổi Công hàm và Hiệp định tài trợ cho dự án giữa Chính phủ VN và Chính phủ Nhật Bản (ngày 22/3/2012). Theo nội dung ký kết này, Chính phủ Nhật Bản sẽ tài trợ không hoàn lại 2,661 tỉ Yên để ngành Hải quan phát triển hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS…

Quyết tâm thực hiện

Hệ thống phục vụ thông quan hàng hóa XNK và thiết lập cổng thông tin.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Phó trưởng ban thường trực Ban cải cách hiện đại hóa cho biết: Dự án VNACCS/VCIS sẽ có 3 cấu phần chủ yếu. Cấu phần 1: xây dựng hệ thống phần mềm VNACCS/VCIS; cấu phần 2 - trang bị phần cứng cho Trung tâm dữ liệu hải quan để vận hành VNACCS/VCIS; cấu phần 3 - tư vấn, hỗ trợ quản lí hải quan. Trong số này, cấu phần 1 sẽ là quan trọng nhất.


Tuy nhiên, để có thể triển khai thành công dự án VNACCS/VCIS thì việc đồng thuận, quyết tâm cao độ của mỗi cán bộ lãnh đạo, của từng CBCC trong toàn ngành là hết sức quan trọng. Do vậy, tại Hội nghị giới thiệu Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc đã đặt ra những yêu cầu cụ thể cho từng khối đơn vị. Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, mà trực tiếp là các thành viên các nhóm làm việc phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp Nhật Bản, phát huy tinh thần làm việc tận tụy, thể hiện tinh thần cầu thị… để tiếp nhận kinh nghiệm, trình độ quản lí, đảm bảo sự thành công của dự án.

Với nhiệm vụ của người đứng đầu ngành, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc cho biết, sẽ dành sự ưu tiên cao nhất và chỉ đạo quyết liệt nhất để đảm bảo tiến độ thực hiện của Dự án VNACCS/VCIS là: đến tháng 4/2014 sẽ tiếp nhận và triển khai vận hành Hệ thống một cách thông suốt, đảm bảo đạt các mục tiêu về hiện đại hóa đến năm 2020 mà ngành đã trình Chính phủ.

(Theo DDDN)

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com