Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Hải quan Nhật Bản rất sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc triển khai dự án VNACCS

Trong cuộc gặp gần đây giữa lãnh đạo Hải quan 2 nước, phía Nhật bản cho biết dự án VNACCS được Hải quan Nhật Bản xây dựng dựa trên cơ sở kinh nghiệm tích lũy trong quá trình vận hành hệ thống NACCS của Nhật Bản.

 Phía Nhật Bản sẽ chọn ra các chuyên gia tốt nhất cho các nhóm làm việc triển khai dự án VNACCS.  Tuy nhiên để việc chuyển giao dự án này có hiệu quả vào thực tế công tác quản lý hải quan ở Việt Nam, Hải quan Việt Nam phải đóng vai trò chủ thể chính. Hải quan Nhật Bản sẽ hỗ trợ Hải quan Việt Nam trong việc liên kết đào tạo nhằm vận hành ổn định hệ thống khi triển khai và hướng tới sẽ đào tạo thêm các nguồn nhân lực khác.  Phía Nhật cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của dự án VNACCS trong việc thuận lợi thương mại quốc tế và nâng cao năng lực của hải quan Việt Nam. Hải quan Nhật Bản rất sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc triển khai dự án VNACCS, qua đó góp phần vào sự phát triển của hải quan Việt Nam.

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com