Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Developments and trends of Vietnam international merchandise trade in August and the first 8 months of 2012

Highlights
1. According to Vietnam Customs’ trade data, a light increase of  3.9% in Vietnam’s international trade-in-goods in comparison with the performance of previous month, which totaled US dollars 20.56 billion in value terms, was reported for August 2012. In which, the total merchandise export value was US dollars 10.3 billion, went up gently  by  1.2%  as compared to the performance of last month. By importation, the total value reached US dollars 10.26  billion , went above 6.7% July’s result. As a result, Vietnam’s trade balance was in the surplus of US dollars 52 million in August, 2012
2. Trade statistics disseminated by Vietnam Customs reported a significant increase of  13%  in Vietnam’s international trade-in-goods for the first seven months of  2012 , which were summed up to US dollars 148.04 billion. In which, the total merchandise export was US dollars 74.09  billion , up strongly by 19.0%  in comparison with the corresponding period of  2011. There was an expansion of 7.5% in the total merchandise import in comparison with performance of the same period of 2011, which came at US dollars 73.96 billion in value terms. Consequently, Vietnam’s trade balance was in the surplus of US dollars 134 million reported for the first eight months of 2012.
 3. According to trade data for exports and imports for Jan.-Aug. period of  2012 released by Vietnam Customs, the value of exportation and importation by foreign direct invested (FDI) traders totaled  US dollars 79.22 billion, up robustly by 32.7% and accounting for 53.5% of Vietnam ‘s total external merchandise trade value. Total value of FDI exportation was US dollars 40.65 billion, advanced sharply by 40.4%. On  import  side, the total value of those traders was US dollars 38.57 billion, up vigorously by 25.5%.

Exports                        
6.  The following Table disseminated by Vietnam Customs illustrates Top 10 major exported commodities of Vietnam in August 2012. The leading exports of Vietnam to the world were inclusive of: textiles and garments (US dollars 1,522 million). Followed by telephones, mobile phones and parts thereof (US dollars 1,187 million); computers, electrical products, spare-parts and components thereof (USD dollars 709 million); crude oil (US dollars 685 million); foot-wears (US dollars 615 million); …
7. The following chart shows that the United States is the biggest importer of Vietnamese products with the total value of US dollars 13.0 billion for the first 8 months, 2012;  Japan  is the second biggest one; and then China, Republic of Korea, Germany, Malaysia,…


Imports
8. According to Table 3 which shows the top 10 major imported commodities in August 2012, it is evident that the leading imports of Vietnam from rest of the world were as follows: Textile, leather and foot-wears materials and auxiliaries group (US dollars 987 million); petroleum products (US dollars 738 million); Computers, electrical products, spare-parts and  components thereof (US dollars 577 million); Telephones, mobile phones and  parts thereof (US dollars 509 million); iron and steel (US dollars 458 million); plastics (US dollars 398 million),…
                                                                              
9. China was the biggest partner exporting goods to Vietnam with the value of  US dollars 18.3 billion in the first 8 months of 2012, followed by: Republic of Korea, Japan, Taiwan, Singapore, Thailand, …

By Vietnam Customs Statistics
(Theo Baomoi.com)

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com