Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Nhiều tiện ích khi triển khai VNACCS

Thủ tục hải quan điện tử hiện đang mang lại nhiều lợi ích cho DN và cả cơ quan Hải quan. Và tới đây (dự kiến vào đầu năm 2014), khi ngành Hải quan triển khai áp dụng Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) do Nhật Bản tài trợ, việc thực hiện thủ tục hải quan đối với DN sẽ còn hiện đại, thuận tiện và dễ dàng hơn nhiều.

 Theo Ban quản lí Dự án VNACCS/VCIS (Tổng cục Hải quan), khi đưa vào vận hành Hệ thống thông quan này sẽ góp phần mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người sử dụng (người dân, DN) và cả cơ quan Hải quan.

VNACCS được thiết kế để mở rộng (so với hiện nay) các thủ tục liên quan đến quy trình thủ tục hải quan như thủ tục đăng kí danh mục miễn thuế, thủ tục áp dụng chung cho cả hàng hóa mậu dịch và phi mậu dịch, thủ tục đơn giản đối với hàng trị giá thấp, quản lí hàng tạm nhập tái xuất…
VNACCS cũng hoàn thiện chức năng tính thuế tự động bằng cách áp dụng việc đăng kí các chỉ tiêu dữ liệu; bổ sung phương thức nộp thuế thông qua ngân hàng hoặc bảo lãnh thuế thay bảo lãnh tự động trừ lùi, khôi phục tương ứng với số thuế đã nộp; rút ngắn thời gian làm thủ tục bằng cơ chế phân luồng tự động; tăng cường kết nối các bộ, ngành thông qua cơ chế một cửa quốc gia (NSW); hạn chế sử dụng hồ sơ giấy thông qua áp dụng chữ kí điện tử…
Để có được những tiện ích như vậy, VNACCS sẽ có nhiều điểm mới, và thay đổi so với hệ thống thông quan điện tử đang áp dụng hiện nay. Cụ thể, về nghiệp vụ hiện chỉ áp dụng ở khâu thông quan nhưng trong VNACCS sẽ được áp dụng ở nhiều khâu khác nhau như quản lí hàng đi/đến tại cảng, manifest…; chỉ tiêu nhập dữ liệu ở VNACCS được tích hợp nhiều hơn các tiêu chí trên vận đơn (Invoice), bản lược khai hàng hóa (manifest) vào chỉ tiêu khai báo trên tờ khai, việc làm này giúp việc phần luồng tự động và rút ngắn thời gian thông quan.
Đặc biệt, nhiều nội dung mới sẽ được áp dụng trong VNACCS như lấy thông tin của dữ liệu đã đăng kí để khai báo xuất nhập khẩu; thực hiện đăng kí khai báo trước (khai báo tạm); mở rộng liên kết với các bộ ngành (trước mắt sử dụng nghiệp vụ trong VNACCS có thể liên kết với 6 bộ, ngành có nhiều liên quan mật thiết đến hoạt động XNK); thực hiện quản lí hàng tạm nhập tái xuất (hiện cơ chế quản lí được thực hiện bên ngoài hệ thống thông quan điện tử)…
Đại diện Nhóm Thông quan (Ban quản lí Dự án VNACCS) cho biết, việc áp dụng các điểm mới trong VNACCS sẽ có nhiều ưu điểm. Ví dụ nghiệp vụ đăng kí khai báo trước (khai báo tạm), DN có thể chuẩn bị trước và khai báo hải quan trước khi hàng đến; giúp tránh sai sót trong nhập dữ liệu; đơn giản hóa nghiệp vụ khai báo…
Về hình thức ngân hàng nộp thuế thay được áp dụng theo quy trình: Người khai hải quan (DN) làm thủ tục cấp hạn mức thanh toán với ngân hàng, sau đó ngân hàng cấp hạn mức thanh toán cho DN, đồng thời truyền dữ liệu này vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan để cập nhật vào Hệ thống VNACCS. Khi làm thủ tục khai báo NK người NK nhập mã ngân hàng nộp thuế thay, khi tờ khai của DN được phân vào luồng Xanh hoặc ở cuối khâu kiểm tra hồ sơ nếu số dư hạn mức của ngân hàng được đăng kí vào VNACCS, Hệ thống sẽ tự động cấp phép thông quan sau khi trừ số dư hạn mức do ngân hàng cấp tương ứng với khoản tiền thuế khai báo…
Đại diện Ban quản lí Dự án VNACCS cho biết, không chỉ có thay đổi về quy trình thủ tục mà khi áp dụng Hệ thống cũng có nhiều thay đổi liên quan đến CNTT; thay đổi về áp dụng quản lí rủi ro… để đáp ứng việc vận hành thông suốt của một Hệ thống thông quan hiện đại như VNACCS/VCIS.

 (Theo HQOnline)

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com