Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Thay đổi về thủ tục trong VNACCS: Chức năng khai báo tạm

Theo quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15-11-2012 của Bộ Tài chính, thời gian khai và làm thủ tục hải quan điện tử được quy định như sau: Thời hạn người khai hải quan phải khai tờ khai hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan.

Đối với hàng hóa NK, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày ghi trên dấu của cơ quan Hải quan đóng lên bản khai hàng hóa (bản lược khai hàng hóa) trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh (đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải qua cửa khẩu, đường sông, đường bộ.

Hàng hóa XK, NK trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan được áp dụng các chính sách quản lý hàng hóa XK, NK; chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK có hiệu lực tại thời điểm cơ quan Hải quan chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan.

Theo Điều 18, Luật Hải quan (được sửa đổi, bổ sung năm 2005) quy định: Người khai hải quan phải khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải trong thời hạn sau đây: Đối với hàng hoá NK được thực hiện trước ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng kí.

Đối với hàng hoá XK được thực hiện chậm nhất là 8 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng kí.

Theo quy trình nghiệp vụ được thiết kế trong hệ thống thông quan tự động VNACCS, đối với hàng NK người khai có thể khai báo khi hàng đến; hàng hóa XK chỉ khai báo khi đã tập kết hàng. Như vậy, theo quy định này DN sẽ thực hiện khai báo chính thức khi có hàng đến (địa điểm quy định), nghĩa là không thực hiện khai báo chính thức trước khi hàng đến như hiện nay.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho DN, VNACCS được thiết kế chức năng khai báo tạm. Nghĩa là trước khi hàng đến, DN có thể khai báo tạm trước ngày khai báo chính thức và thông tin sẽ được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống VNACCS thông qua nghiệp vụ khai báo tạm thông tin NK, XK (IDA, EDA). Nếu khi hàng đến mà thông tin không thay đổi thì DN sẽ dùng các thông tin khai báo tạm để khai chính thức, trường hợp có thay đổi thông tin DN sẽ sửa đổi, bổ sung trước khi khai chính thức.

Theo Nhóm thông quan, Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS (Tổng cục Hải quan), ưu điểm của khai báo tạm, khai trước là giúp DN chuẩn bị trước và khai báo hải quan trước khi hàng đến, qua đó tránh được sai sót trong khâu nhập dữ liệu thông qua việc kiểm tra được (trước khi hàng đến) các chỉ tiêu thông tin như mã số hàng hóa, trị giá hải quan, thuế suất, số tiên thuế phải nộp. Sự thay đổi so với thủ tục hải quan điện tử hiện nay là bước đơn giản hóa nghiệp vụ đăng kí khai báo và mang lại lợi ích cho cả DN và cơ quan Hải quan.  

(Theo HQOnline)


Chú ý: Khi đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác xin vui lòng ghi rõ nguồn http://www.vnaccs.comCâu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com