Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Chức năng sửa đổi, tạm dừng, hủy bỏ... danh mục miễn thuế trong VNACCS

Trong nghiệp vụ đăng kí, sử dụng danh mục miễn thuế (DMMT), Hệ thống VNACCS có thiết kế chức năng “Gọi lại, sửa đổi, tham chiếu, tạm dừng, hủy bỏ DMMT”.

Nghiệp vụ “gọi lại, sửa đổi” (TEB, TEA): Người được thực hiện nghiệp vụ này - chỉ những người khai DMMT mới được sửa đổi. Người khai dùng nghiệp vụ TEB gọi lại DMMT đã khai ở TEA để sửa thông tin cần thiết và thực hiện các công việc tiếp theo. Theo dự kiến, các trường hợp được sửa đổi DMMT bao gồm: Cơ quan Hải quan có yêu cầu sửa đổi DMMT trong quá trình thực hiện đăng kí DMMT; người khai tự sửa đổi DMMT đã khai báo vào hệ thống trước khi nộp hồ sơ đăng kí DMMT cho cơ quan Hải quan; trường hợp người khai đã nộp hồ sơ cho cơ quan Hải quan, người khai có công văn đề nghị và được cơ quan Hải quan thông báo chấp thuận sửa đổi DMMT.
Khi thực hiện sửa đổi DMMT, danh mục này không được sử dụng làm thủ tục XNK cho đến khi được cơ quan Hải quan chấp nhận DMMT trở lại trạng thái đã đăng kí.

Nghiệp vụ tham chiếu DMMT (ITE, EUC): Sử dụng nghiệp vụ ITE, người được thực hiện-cơ quan Hải quan, người XNK, người đăng kí DMMT. Các điều kiện thông tin tham chiếu gồm thời gian khai thông tin DMMT, tên cơ quan Hải quan, mã số quản lí chung, trạng thái DMMT, số giấy phép đầu tư, số DMMT. Tuy nhiên, hạn chế của nghiệp vụ ITE là hệ thống cho phép tham chiếu tối đa 100 dòng tin.
Sử dụng nghiệp vụ tham chiếu EUC, phạm vi tham chiếu là thông tin DMMT theo từng tờ khai XNK. Người được thực hiện - cơ quan Hải quan trên cả nước. Khi sử dụng nghiệp vụ tham chiếu EUC sẽ tham chiếu được các thông tin trên tờ khai XNK liên quan đến việc miễn thuế XNK như: Mã miễn thuế, số DMMT, số thứ tự dòng hàng được miễn thuế, số hàng hóa XNK…

Nghiệp vụ tạm dừng DMMT: Người được thực hiện là cơ quan Hải quan nơi đăng kí DMMT. Theo thiết kế, dự kiến người được đề nghị tạm dừng DMMT bao gồm: Người khai DMMT, Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương. Khi cơ quan Hải quan thực hiện lệnh tạm dừng thì DMMT này không được sử dụng làm thủ tục XNK cho đến khi cơ quan Hải quan chấp nhận DMMT trở lại trạng thái đã đăng kí.

Nghiệp vụ hủy bỏ DMMT: Người thực hiện là cơ quan Hải quan nơi đăng kí DMMT. Người đề nghị hủy (dự kiến) là người khai DMMT, Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương.
Nhóm Thông quan cũng đưa ra một số lưu ý trong việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến DMMT. Đó là, việc quản lí DMMT trên VNACCS chỉ thực hiện đối với các trường hợp miễn thuế được quy định trừ lùi số lượng, không trừ lùi trị giá. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế XNK trong diện phải đăng kí DMMT trên VNACCS thì phải nhập đủ cả mã miễn thuế, số DMMT, số thứ tự dòng hàng trong DMMT. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế XNK nằm trong diện phải đăng kí DMMT nhưng đăng kí thủ công ngoài VNACCS thì phải nhập mã miễn thuế và ghi số DMMT vào phần “ghi chú”.
Theo Nhóm thông quan, VNACCS luôn luôn chỉ lưu trữ số lượng còn lại (của DMMT) mới nhất, không lưu theo lịch sử từng lần XNK. Việc theo dõi lịch sử trừ lùi, thống kê, báo cáo về DMMT do phía Việt Nam thiết kế chương trình phần mềm trên cơ sở thông tin dữ liệu DMMT và thông tin dữ liệu XNK do VNACCS đổ sang cơ sở dữ liệu trung gian. Trong VNACCS, một lần thực hiện nghiệp vụ khai DMMT chỉ được khai báo không quá 100 dòng hàng (theo giải thích của đơn vị xây dựng việc này nhằm đảm bảo hệ thống được vận hành ổn định, thống suốt hạn chế tình trạng tắc nghẽn mạng). Trường hợp dự án có nhiều số DMMT, để nhận biết các danh mục cùng một dự án thì căn cứ vào chỉ tiêu thông tin “mã số quản lí chung” và dùng nghiệp vụ tham chiếu ITE để kết xuất thông tin. Chỉ tiêu thông tin “mã số quản lí chung” do cơ quan Hải quan cấp và nhập vào cơ sở dữ liệu DMMT.
Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế XNK, việc xác định đối tượng miễn thuế XNK không căn cứ vào Bảng mã thuế XNK mà phải thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan. Chỉ sau khi xác định được hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế XNK mới áp mã dùng trong VNACCS theo Bảng mã miễn thuế XNK.  

(Theo hqonline)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com