Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Nghiệp vụ đối với phương tiện vận tải

(VNACCS.COM)   Với đặc thù của nước ta có hoạt động XNK qua cả đường bộ, đường biển, đường hàng không nên Hệ thống VNACCS/VCIS được thiết kế nghiệp vụ để quản lí với phương tiện vận tải ở cả 4 loại hình là đường biển, đường không, đường sắt, đường bộ.


Đường biển, các chứng từ khai báo gồm: Bản khai chung; vận tải đơn (invoice); danh sách thuyền viên; danh sách hành khách; tờ khai kho dự trữ; bản khai hành lí thuyền viên; bản khai hàng hóa; bản khai hàng hóa nguy hiểm; bản khai kiểm dịch. Đối tượng khai báo: công ty logistic (hãng tàu, đại lí vận tải - agent, công ty giao nhận - forwarder). Cơ quan tham gia: hải quan cảng; cơ quan quản lí cảng biển; cơ quan kiểm dịch; cơ quan quản lí XNC.
Đường không, các chứng từ khai báo gồm: Tờ khai tổng hợp tàu bay; vận tải đơn (invoice); danh sách hành khách; danh sách phi hành đoàn; bản khai hành lí mang theo phi hành đoàn; bản lược khai hàng hóa; bản khai kiểm dịch. Đối tượng khai báo: công ty logistic (hãng tàu, đại lí vận tải - agent, công ty giao nhận - forwarder). Cơ quan tham gia: hải quan sân bay; cảng vụ hàng không; cơ quan kiểm dịch; cơ quan quản lí XNC.
Đường sắt, các chứng từ khai báo gồm: Thông tin chung liên quan đến phương tiện (tàu hỏa); bản khai hàng hóa; vận tải đơn (invoice); danh sách tổ lái; danh sách hành khách; tờ khai kho dự trữ; bản khai hành lí tổ lái và những người làm trên tàu; bản khai kiểm dịch. Đối tượng khai báo: công ty logistic (hãng tàu, đại lí vận tải - agent, công ty giao nhận - forwarder). Cơ quan tham gia: hải quan tại ga; cơ quan kiểm dịch; cơ quan quản lí XNC.
Đường bộ, các chứng từ khai báo gồm: tờ khai phương tiện XNC; Invoice (nếu có); danh sách hành khách. Đối tượng khai báo: người điều khiển phương tiện; công ty logistic (hãng tàu, đại lí vận tải - agent, công ty giao nhận - forwarder). Cơ quan tham gia: hải quan tại cửa khẩu, biên giới; cơ quan kiểm dịch; cơ quan quản lí XNC.
Các chức năng chính của nghiệp vụ này là tiếp nhận thông tin; hỗ trợ, cung cấp thông tin trước về hàng hóa và phương tiện vận tải để phục vụ quản lí rủi ro; sàng lọc thông tin về hàng hóa và phương tiện; chuyển thông tin về hàng hóa, phương tiện cho cơ quan liên quan; thông quan và theo dõi phương tiện vận tải đường bộ.
Tiếp nhận thông tin gồm: Thông tin manifest (bản lược khai hàng hóa được khai báo qua các nghiệp vụ MFR, DMF (đối với đường biển); ACH, EAW (đường không); RMR, DRM (đường sắt). Thông tin vận đơn, được khai báo qua các nghiệp vụ NVC (đường biển); HCH (đường không); HRM (đường sắt). Thông tin  phương tiện đến/đi được khai báo qua các nghiệp vụ VIT/VOT (đường biển); GIR/GOR (đường không); RIR/ROR (đường sắt); TIR/TOR (đường bộ). Thông tin thuyền viên khai qua nghiệp vụ NLR; thông tin hành khách khai qua nghiệp vụ PLR.
Sàng lọc thông tin về hàng hóa và phương tiện (bằng chức năng screening) nhằm thiết lập bộ tiêu chí sàng lọc theo yêu cầu nghiệp vụ; tự động sàng lọc thông tin khai báo theo tiêu chí đã thiết lập và đưa ra kết quả. Chuyển thông tin về hàng hóa, phương tiện cho cơ quan liên quan (qua cơ chế một cửa) gồm: Thông tin về hàng hóa (gồm cả hàng hóa nguy hiểm) và thông tin phương tiện; thông tin kiểm dịch (kiểm dịch con người, động thực vật); thông tin về hành khách, thuyền viên.
Thông quan và theo dõi phương tiện vận tải đường bộ, thực hiện thông quan cho phương tiện đường bộ bằng nghiệp vụ CTR; theo dõi và quản lí phương tiện vận tải XNC (cảnh báo đối với trường hợp lưu trú quá thời hạn trên giấy phép).
Một số khác biệt khi áp dụng VNACCS so với các chương trình quản lí điện tử hiện nay của Ngành như: Sẽ tiếp nhận nhiều chứng từ hơn hệ thống e-Manifest hiện nay; không ra quyết định thông quan đối với tàu biển, tàu bay, tàu hỏa (chỉ thông quan cho ô tô đường bộ); cung cấp thông tin trước về hàng hóa và phương tiện để phục vụ quản lí rủi ro; sàng lọc thông tin trước về hàng hóa; chuyển thông tin về hàng hóa và phương tiện cho cơ quan liên quan.  

(Theo Báo Hải quan - HQonline)

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com