Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Phân loại mã số và thuế suất trước khi khai báo trong NACCS

 (VNACCS.COM) Hiện nay, Hải quan Nhật Bản đang áp dụng Hệ thống phân loại hàng hoá trước khi hàng nhập khẩu, Hệ thống này cho phép người nhập khẩu cũng như các bên có liên quan có thể yêu cầu cơ quan Hải quan xác định mã số thuế và thuế suất của hàng hoá nhập khẩu trước khi khai báo hàng nhập khẩu.


Đó là ứng dụng trong Hệ thống NACCS (Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)  của Hải quan Nhật Bản.
Hệ thống phân loại hàng hoá trước khi khai báo hàng nhập khẩu tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập khẩu trong việc tính toán chi phí nhập khẩu một cách chính xác và là căn cứ quan trọng trong việc hoạch định kế hoạch giao nhận hàng hoá và chiến lược tiêu thụ hàng nhập khẩu trên cơ sở thuế suất nhập khẩu hàng hoá đã được biết trước.
Theo quy định của Hải quan Nhật Bản, người nhập khẩu có thể yêu cầu cơ quan Hải quan xác định mã số, thuế suất thông qua hình thức trực tiếp trao đổi với cơ quan Hải quan hoặc bằng hình thức văn bản nhưng Hải quan Nhật Bản khuyến khích người nhập khẩu thực hiện bằng văn bản hoặc bằng hình thức thư điện tử để đảm bảo độ chính xác của thông tin. Một đơn yêu cầu nhà nhập khẩu gửi qua NACCS cũng có giá trị tương đương như một văn bản gửi đến cơ quan Hải quan.
Một yêu cầu bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử thoả mãn các điều kiện trong việc phân loại hàng hoá, xác định mã số, thuế suất cho hàng hoá sẽ được cơ quan Hải quan xem xét xác định mã số thuế suất và trả lời cho nhà nhập khẩu bằng văn bản. 
Thông báo xác định mã số và thuế suất do Hải quan cung cấp cho người nhập khẩu qua thư điện tử, bằng văn bản hay qua hệ thống NACCS là tài liệu để Hải quan xác định mã số và thuế suất khi thực tế nhập khẩu hàng và có hiệu lực trong thời hạn 3 năm. Thông báo của cơ quan Hải quan sẽ vô hiệu nếu các quy định pháp luật có liên quan đến mặt hàng đề nghị phân loại đã thay đổi; một trong những nội dung mô tả trong đơn yêu cầu không đúng với thực tế hàng nhập khẩu; Thông báo của Hải quan hết thời hạn.
Không thống nhất với mã số và thuế suất của cơ quan Hải quan người nhập khẩu có quyền gửi đơn khiếu nại đến cơ quan Hải quan bằng văn bản trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của cơ quan Hải quan.
Hệ thống phân loại hàng nhập khẩu trước khai báo là những quy định của Hải quan Nhật nhằm tạo thuận lợi cho người nhập khẩu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Người nhập khẩu có thể gửi thông tin đến cơ quan Hải quan để yêu cầu phân loại mã số và thuế suất hàng hoá trước khai báo và nhận kết quả trả lời từ cơ quan Hải quan bằng văn bản, email hoặc qua NACCS để làm căn cứ khai báo khi thực tế nhập khẩu hàng hoá.

(Theo Báo Hải quan - HQOnline)

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com