Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Tình hình thực hiện Dự án VNACCS/VCIS đến tháng 7/2013

(vnaccs.com) - Với quyết tâm của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản là đưa hệ thống VNACCS/VCIS vào vận hành chính thức từ tháng 4/2014 theo đúng kế hoạch đề ra, hai bên đã xác định năm 2013 là giai đoạn tăng tốc và nước rút trước khi về đích trong năm 2014. Do vậy, hầu hết các hạng mục quan trọng của dự án được triển khai trong giai đoạn này. 

Kết quả triển khai sẽ quyết định hoàn toàn đến tiến độ và sự thành công của dự án trong giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy, khối lượng và cường độ công việc phải xử lý trong giai đoạn này là rất lớn. Với quyết tâm đó, tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã triển khai được các hạng mục sau:
1. Xây dựng xong thiết kế sơ bộ Hệ thống VNACCS/VCIS, xác định phạm vi, các chức năng cơ bản, và phương thức hoạt động của Hệ thống.

2. Xây dựng và hoàn thiện thiết kế chi tiết hệ thống VNACCS/VCIS: (i) xây dựng và hoàn thiện Thiết kế chi tiết quy trình nghiệp vụ hệ thống VNACCS/VCIS; (ii) xây dựng và hoàn thiện Thiết kế cơ chế một cửa hệ thống VNACCS/VCIS; (iii) thiết lập các tiêu chí kỹ thuật định dạng EDI/EDIFACT; (iv) thiết kế phần mềm hệ thống; (v) thiết kế cấu trúc công nghệ thông tin; (vi) xây dựng thiết kế phần mềm đầu cuối; (vii) thiết lập danh mục các nghiệp vụ EUC; (viii) lập kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm phần mềm; (ix) thống nhất chuẩn mã hóa.

3. Rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung khung pháp lý phục vụ cho việc vận hành hệ thống VNACCS/VCIS: Xác định những nội dung cần sửa đổi bổ sung tại các văn bản pháp lý có liên quan; đề xuất phương án xây dựng pháp lý phục vụ cho việc vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS khi Luật Hải quan sửa đổi bổ sung chưa được ban hành. Hiện tại, Ban Triển khai dự án đang tiến hành xây dựng Thông tư phục vụ triển khai hệ thống VNACCS/VCIS.
4. Tài liệu đào tạo và hướng dẫn quy trình nghiệp vụ trên VNACCS/VCIS: Dự án đã cơ bản hoàn thành xong dự thảo: Sổ tay hướng dẫn quy trình nghiệp vụ sử dụng trong Hệ thống VNACCS/VCIS; Tài liệu hướng dẫn phần mềm đầu cuối; Tài liệu hướng dẫn đăng ký sử dụng; tài liệu phục vụ đào tạo chi tiết hệ thống VNACCS/VCIS.
5. Đào tạo về hệ thống VNACCS/VCIS trong toàn ngành:
5.1. Đào tạo tổng quan về hệ thống: Ban Triển khai dự án đã ban hành Kế hoạch đào tạo cho người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS theo Quyết định số 192/QĐ-TCHQ ngày 22/01/2013; Tổ chức đào tạo tổng quan cho cán bộ, công chức thuộc khối cơ quan Tổng cục và 34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố, cụ thể gồm: 16 lớp (trong đó có 11 lớp tại Tổng cục, 5 lớp tại địa phương cho các đối tượng là lãnh đạo các cấp tại Tổng cục và cán bộ chủ chốt của địa phương, với gần 1200 cán bộ, công chức trong toàn Ngành tham dự). Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã tiến hành tổ chức đào tạo lại về Hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ, công chức tại đơn vị.
5.2. Đào tạo chi tiết về hệ thống: Ban Triển khai dự án đã hoàn thành kế hoạch đào tạo chi tiết về hệ thống VNACCS/VCIS và đã có công văn gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn tổ chức đào tạo chi tiết về hệ thống. Việc đào tạo chi tiết được chi thành 2 bước: bước 1 do Tổng cục Hải quan tổ chức; bước 2 Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức đào tạo lại.
6. Xây dựng các tệp dữ liệu tập trung (CSF): Đã hoàn thành cơ bản toàn bộ các tệp CSF với hàng nghìn chỉ tiêu thông tin được thiết lập và mã hóa. Các tệp dữ liệu sẽ được sử dụng để cài đặt vào Hệ thống VNACCS/VCIS phục vụ cho giai đoạn thử kết nối, vận hành thử và vận hành chính thức Hệ thống.
7. Hoàn thiện việc lắp đặt trang thiết bị tại Trung tâm dữ liệu thuộc gói thầu phần cứng và thiết lập môi trường vận hành hệ thống VNACCS/VCIS: (i) Hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm dữ liệu, như: các hạng mục xây lắp; hệ thống điện, nước, làm mát, phòng chống cháy nổ; hệ thống an ninh, giám sát; hệ thống đấu nối,... phục vụ hệ thống VNACCS/VCIS; (ii) Tiếp nhận và phối hợp với phía nhà thầu NTT Data triển khai lắp đặt các trang thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu; (iii) Thiết lập môi trường bên trong Trung tâm dữ liệu; (iv) Hoàn thành việc cài đặt các phần mềm vào máy chủ của hệ thống và kiểm tra hoạt động của máy chủ.
8. Nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện có theo mô hình xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu của VNACCS: (i) Thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm nâng cấp các hệ thống CNTT hiện có; (ii) Xác định các yêu cầu kỹ thuật cần phải nâng cấp đối với các hệ thống công nghệ thông tin hiện có để phục vụ cho việc kết nối và vận hành thử hệ thống VNACCS/VCIS; (iii) Nghiên cứu phương pháp và thiết lập công cụ chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống hiện hành sang VNACCS/VCIS.
9. Đảm bảo hạ tầng mạng đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu của VNACCS: Đã làm việc với Cục Tin học thống kê, Bộ Tài chính đảm bảo yêu cầu hạ tầng truyền thông cho VNACCS/VCIS.
10. Nghiên cứu, đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý, vận hành hệ thống VNACCS theo chỉ đạo của Bộ: Thành lập Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan. Trung tâm sẽ tiếp quản, quản lý và vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS. Hiện tại, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ xem xét phê duyệt "Đề án mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin" và đang tiến hành tổng hợp tham gia ý kiến của các đơn vị trực thuộc Bộ.
11. Các công việc khác: (i) Về đăng ký người sử dụng: Đã xây dựng xong dự thảo quy trình đăng ký người sử dụng; phát triển ứng dụng cho người đăng ký sử dụng qua website; dự thảo và trình Bộ ban hành Quyết định của Bộ Tài chính về chữ ký số; (ii) Về thiết lập bàn giải đáp (Help Desk): Tổng cục Hải quan đang triển khai các công việc liên quan như xây dựng đề án đấu thầu, xây dựng, triển khai bộ phận HelpDesk. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận hỗ trợ giải đáp sẽ thực hiện theo "Đề án mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin".


Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới
1. Đào tạo/tập huấn chi tiết cho người sử dụng hệ thống.
2. Tiếp tục hoàn thiện các tệp dữ liệu tập trung (CSF) phục vụ vận hành thử hệ thống.
3. Trình phê duyệt các văn bản pháp lý sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu vận hành VNACCS/VCIS.
4. Tiến hành đăng ký người sử dụng.
5. Hoàn thiện việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ kết nối thử và vận hành thử hệ thống VNACCS/VCIS.
6. Tích hợp hệ thống và thực hiện kết nối thử hệ thống.
7. Chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống VNACCS/VCIS.
8. Kiểm tra và vận hành thử hệ thống.

(Theo Tổng cục Hải quan. Tác giả: Hoàng Đình Trung)Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

1 ý kiến phản hồi:

Blog xuất nhập khẩu nói...

Dự án Hải quan 1 cửa đi vào hoạt động thì các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ được thuận lợi hơn.

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com