Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính ngành Hải quan năm 2015

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 81/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan năm 2015.
Cán bộ Hải quan Vĩnh Phúc (Cục Hải quan Hà Nội) hướng dẫn DN mở tờ khai. Ảnh: H.Nụ. 
 
Theo đó, lồng ghép, kết hợp các hoạt động cải cách hành chính với các hoạt động xây dựng pháp luật; kiểm tra thực hiện và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ công vụ và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện hiệu quả, trong đó, đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính tại các đơn vị.
Kế hoạch nhằm xác định rõ các nhiệm vụ như cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, tài chính công, hiện đại hóa hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Trong đó, tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật hải quan để tham mưu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định trong lĩnh vực hải quan, nhằm ngày càng hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực hải quan; Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Hải quan năm 2014; Đề xuất bổ sung nội dung sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào Chương trình xây dựng Luật năm 2015.
Bên cạnh đó, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để đảm bảo việc triển khai đầy đủ hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; Hoàn thành thủ tục phê duyệt và ký kết Nghị định thư để thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN…
Kế hoạch năm 2015, ngành Hải quan sẽ công khai kịp thời các thủ tục hành chính theo các hình thức quy định; Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định và việc thực hiện thủ tục hành chính hải quan đảm bảo hiệu quả; Tăng cường đối thoại với các DN có hoạt động XK, NK nhằm bảo đảm việc tuân thủ chính sách pháp luật… Thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính hải quan, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan; kiến nghị bổ sung chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Hải quan phù hợp với Luật Hải quan năm 2014…
Cũng tại kế hoạch này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trường hợp có nội dung phát sinh, báo cáo kịp thời về lãnh đạo Tổng cục Hải quan để xem xét chỉ đạo.

(Nguồn: baohaiquan.vn) 


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com