Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Chỉ thu lệ phí tờ khai đầu tiên nếu phải tách tờ khai

(HQ Online)- Đó là quy định mới được quy định tại Điều 44 dự thảo Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá XNK hướng dẫn Luật Hải quan về thu nộp lệ phí hải quan.
Chỉ thu lệ phí hải quan của tờ khai hải quan đầu tiên đối với trường hợp phải tách tờ khai do quá 50 dòng hàng. 
 
Theo đại diện Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan), khắc phục những bất cập hiện hành về việc thu nộp lệ phí, dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định về thu nộp lệ phí hải quan.
Theo đó, quy định mới chỉ thu lệ phí hải quan của tờ khai hải quan đầu tiên đối với trường hợp phải tách tờ khai do quá 50 dòng hàng, hoặc một mặt hàng có số tiền thuế vượt số ký tự của ô số tiền thuế.
Cơ quan thu lệ phí hải quan là tổ chức được cơ quan hải quan ủy nhiệm thu lệ phí hải quan, tổ chức được cơ quan Hải quan ủy nhiệm thu là đơn vị ký hợp đồng ủy nhiệm thu lệ phí hải quan với cơ quan Hải quan, cơ quan Hải quan trả kinh phí trích từ kinh phí hoạt động của cơ quan hải quan.
Riêng trường hợp DN chỉ nợ lệ phí hải quan, dự thảo Thông tư quy định: Cơ quan Hải quan không áp dụng biện pháp cưỡng chế làm thủ tục hải quan, áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định, DN đủ điều kiện chấp hành tốt pháp luật hải quan theo quy định pháp luật hải quan trong việc áp dụng quản lý rủi ro.
 
(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com