Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Sửa cách tính trị giá hải quan về phí vận tải(HQ Online)- Quy định về phí vận tải trong khoản điều chỉnh cộng trong cách tính trị giá hải quan đối với hàng hóa NK sẽ được Tổng cục Hải quan nghiên cứu sửa đổi theo hướng bỏ liệt kê chi tiết các chi phí cấu thành phí vận tải hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên và chỉ cộng vào trị giá tính thuế hàng NK đối với các chi phí liên quan đến vận tải hàng hóa NK đến cửa khẩu nhập đầu tiên.
Quy định mới bỏ yêu cầu áp dụng phương pháp phân bổ phí vận tải theo thứ tự ưu tiên, cho phép người khai hải quan lựa chọn phương pháp phân bổ phù hợp. Ảnh: T.Trang. 
Theo phân tích của đại diện Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan), quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC liệt kê chi tiết các khoản phí cấu thành phí vận tải, tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, để minh bạch phí vận tải giúp người mua lựa chọn gói cước, hãng vận tải phù hợp, các hãng vận tải phân chia phí vận tải thành rất nhiều chi phí chi tiết như: phí vận tải, phí mất cân đối công, phí tắc cầu tại cảng, phí xếp dỡ…
Việc chia nhỏ cước phí của các hãng vận tải không ổn định, mà thay đổi để phù hợp với hoạt động vận tải quốc tế trong từng giai đoạn là hợp lý, trong khi việc liệt kê chi tiết các loại phí cấu thành phí vận tải như Thông tư 205/2010/TT-BTC hiện hành sẽ không thống nhất và không phù hợp với thực tế thay đổi của hoạt động vận tải.
Đối với chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên (THC), Thông tư 205/2010/TT-BTC cũng đã quy định: Nếu khoản chi phí này được tách riêng khỏi chi phí vận tải quốc tế (F) thì không phải cộng vào trị giá tính thuế. Trường hợp khoản chi phí này đã bao gồm trong chi phí vận tải quốc tế hoặc đã bao gồm trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì không được tách (trừ) ra khỏi trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu. Quy định này chưa rõ ràng, bởi phí THC có hay không phải là bộ phận cấu thành trị giá hải quan.
Bên cạnh đó, Thông tư 205/2010/TT-BTC quy định việc phân bổ phí vận tải thực hiện theo thứ tự ưu tiên các phương pháp phân bổ, do vậy, chưa phù hợp với hướng sửa đổi quy định về việc phân bổ các khoản điều chỉnh cho phép người khai hải quan lựa chọn phương pháp phân bổ phù hợp như đã nêu trên.
Vì vậy, để khắc phục bất cập này, tại dự thảo Thông tư quy định về trị giá hải quan hướng dẫn Luật Hải quan 2014 đã quy định phí vận tải theo hướng bỏ liệt kê chi tiết các chi phí cấu thành phí vận tải hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên; chỉ cộng vào trị giá tính thuế hàng NK đối với các chi phí liên quan đến vận tải hàng hóa NK đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải đến cửa khẩu nhập đầu tiên.
Cùng với đó, dự thảo Thông tư cũng bỏ yêu cầu áp dụng phương pháp phân bổ phí vận tải theo thứ tự ưu tiên, cho phép người khai hải quan lựa chọn phương pháp phân bổ phù hợp.
(Nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com