Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Hải quan chuẩn bị kết nối Cơ chế một cửa ASEAN thế nào?

(HQ Online)- Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Tổng cục Hải quan đang tích cực chuẩn bị để sớm kết nối NSW vào ASW.
Hoạt động XNK tại cảng Green Port, Hải Phòng. Ảnh: T.BÌNH. 
 
Hoàn thiện cơ sở pháp lý và công nghệ thông tin

Theo Tổng cục Hải quan, từ nay đến cuối năm 2015, khối lượng công việc đặt ra đối với thực hiện NSW và ASW là hết sức nặng nề. Một mặt vừa phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả NSW, mặt khác Việt Nam phải tích cực chuẩn bị để kết nối NSW với Cơ chế một cửa của Malaysia.

Để phục vụ cho sự kiện quan trọng này, Tổng cục Hải quan đã và đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là hoàn thiện cơ sở pháp lý và cơ chế phối hợp liên ngành. Hiện tại, việc thực hiện NSW và ASW đã được nội luật hóa tại Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng thông tư liên tịch để hướng dẫn thực hiện NSW.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, thực tiễn triển khai vừa qua cho thấy một số vấn đề pháp lý cần tiếp tục được hoàn thiện để điều chỉnh các giao dịch và quy trình xử lý thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia song phải đảm bảo nhanh chóng để có thể thực hiện ngay trong năm 2015. Vì vậy, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế xây dựng dự thảo để trình Ban Chỉ đạo quốc gia ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết thủ tục hành chính tại cảng biển. 

Song song đó, Cơ quan Thường trực đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện NSW tại cảng biển đối với phương tiện vận tải ra vào cảng biển (bao gồm các cảng biển nội địa) và cảng đường sông quốc tế trong giai đoạn 2015 - 2017. Xây dựng thông tư hướng dẫn việc thanh toán trực tuyến đối với các khoản phí và lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên cơ sở kinh nghiệm triển khai thanh toán trực tuyến thuế XNK và lệ phí của cơ quan Hải quan. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành triển khai các thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên NSW…

Đối với các bộ đã chính thức kết nối NSW tiếp tục rà soát, đánh giá các loại chứng từ, hồ sơ yêu cầu phải nộp, xuất trình để thực hiện các thủ tục hành chính trong NSW và đề xuất phương án đơn giản hóa phương thức nộp/xuất trình các loại hồ sơ, giấy tờ này và sử dụng chứng từ điện tử…

Một nội dung quan trọng khác đang được Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện là tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành đã kết nối chính thức hoàn thiện hệ thống CNTT chuyên ngành để kết nối đầy đủ với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng công nghệ để sẵn sàng thực hiện thanh toán trực tuyến qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với các khoản thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Phối hợp với Bộ Công Thương triển khai xây dựng giải pháp kết nối NSW với ASW để trao đổi thông tin về tờ khai hải quan ASEAN (ACDD) và giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D với các nước thành viên đã sẵn sàng kết nối.

Kiện toàn bộ phận chuyên môn

Theo Tổng cục Hải quan, kinh nghiệm thực hiện kết nối chính thức NSW thời gian qua cho thấy, để thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch cần có sự phối hợp hết sức chặt chẽ, linh động và kịp thời giữa các đơn vị đầu mối tại các bộ, ngành với Tổng cục Hải quan. Do đó, việc các bộ chủ động chỉ định đơn vị đầu mối, thành lập bộ phận công tác chuyên môn của từng bộ, ngành giúp cho việc kết nối chính thức và triển khai mở rộng NSW được hiệu quả, đáp ứng được kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành chủ động và thường xuyên kiện toàn nhân sự của bộ phận chuyên môn, ưu tiên bố trí nhân lực một cách hợp lý để đáp ứng cho việc triển khai mở rộng về phạm vi và số lượng các thủ tục hành chính trong thời gian tới. Nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận thường trực tại các bộ, ngành. 

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng đề xuất các bộ, ngành chưa thành lập bộ phận thường trực (trừ các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao; Văn phòng Chính phủ) cần nhanh chóng thành lập bộ phận này để phối hợp với Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan) trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
Bên cạnh sự nỗ lực của Cơ quan Thường trực, Tổng cục Hải quan đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành tích cực triển khai bởi nhiệm vụ NSW và ASW rất nặng nề, liên quan đến nhiều bộ, ngành.

Kết luận tại Phiên họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo quốc gia về ASW và NSW (ngày 4-5-2015, tại trụ sở Tổng cục Hải quan) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về ASW và NSW yêu cầu: Trong tháng 10-2015 thực hiện mở rộng kết nối thêm 3 Bộ vào NSW: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông.

Đối với kết nối ASW, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phấn đấu trong tháng 10-2015 kết nối NSW với ít nhất một quốc gia và chuẩn bị các điều kiện để kết nối NSW với các nước ngoài khu vực ASEAN.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về ASW và NSW đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các nội dung công việc. Một trong số đó là phấn đấu mở rộng kết nối NSW với 3 Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông, cũng như kết nối NSW vào ASW sớm hơn thời gian mà Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo. Cụ thể, theo thông báo 5776/TB-TCHQ ngày 24-6-2015 của Văn phòng Tổng cục Hải quan, tại cuộc họp lãnh đạo Tổng cục Hải quan thường kỳ ngày 22-6-2015, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc chỉ đạo: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan thực hiện kế hoạch mở rộng kết nối NSW để tiến hành kết nối thêm 3 Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông, và kết nối NSW với NSW của Malaysia vào đầu tháng 9-2015.

(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com