Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Quản lý đối với hoạt động đặt gia công tại nước ngoài (gia công ngược)

(HQ Online)- Khi tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đặt gia công tại nước ngoài phải thông báo hợp đồng gia công với chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục XK nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và NK sản phẩm.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công Hà Nội. Ảnh: N.Linh. 
 
Đó là hướng dẫn của Bộ Tài chính trong quản lý hoạt động đặt gia công tại nước ngoài.
Theo quy định hiện hành, hợp đồng đặt gia công phải đầy đủ các thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 187/2013/NĐ-CP.

Ngay sau khi kết thúc hợp đồng gia công, tổ chức, cá nhân đặt gia công tại nước ngoài phải thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng gia công giữa các năm tài chính thì chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán tình hình phát sinh trong năm tài chính với các tiêu chí như: Lượng nguyên liệu, vật tư XK (thống kê theo loại nguyên liệu, vật tư và kèm theo tờ khai XK); lượng nguyên liệu, vật tư đã XK nhưng phải thanh lý ở nước ngoài (bao gồm cả tiêu hủy và bán); lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn tại bên nhận gia công; lượng sản phẩm gia công hoàn chỉnh NK (kèm theo số tờ khai NK); lượng sản phẩm gia công hoàn chỉnh bán tại nước ngoài (kèm theo số tờ khai XK).

Cơ quan Hải quan sẽ tiếp nhận thông báo hợp đồng đặt gia công, báo cáo quyết toán và thực hiện thủ tục hải quan cho DN. Đồng thời, thực hiện theo dõi, quản lý và kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, kiểm tra báo cáo quyết toán đối với hoạt động đặt gia công tại nước ngoài như đối với hoạt động nhận gia công cho thương nhân nước ngoài.

(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com