Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Hướng dẫn báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

(HQ Online)- Để DN có số liệu báo cáo chính xác cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Hải quan địa phương và DN cách thức thực hiện.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hà Nội. 
Theo đó, thời điểm để tính ngày chốt tồn nguyên vật liệu là ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ, năm tài chính của DN bắt đầu từ 1-1-2015 đến 31-12-2015 thì ngày chốt tồn nguyên vật liệu là ngày 31-12-2015.
Đồng thời, số liệu trên bảng báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn NK được lấy theo số liệu kế toán của DN.

Trị giá ghi trên bảng báo cáo quyết toán là tổng trị giá của nguyên vật liệu NK, thành phẩm được sản xuất từ nguồn NK phát sinh trong năm tài chính. Ví dụ, trong năm tài chính từ 1-1-2015 đến 31-12-2015, DN phát sinh 1.000 tờ khai NK nguyên vật liệu để sản xuất hàng XK thì ghi tổng trị giá của nguyên vật liệu NK được ghi nhận trên sổ sách kế toán vào cột số 5 trên bảng báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn NK.
(nguồn: baohaiquan.vn)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com