Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Công ty Nhật Bản làm tư vấn cho Dự án VNACCS/VCIS

Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan và đơn vị tư vấn được lựa chọn, thương thảo, hoàn chỉnh dự thảo hợp đồng để JICA thẩm định, phê duyệt đảm bảo các quy định của nhà tài trợ và thỏa thuận đã kí giữa Chính phủ Việt Nam - Nhật Bản.

Từ kết quả thẩm định của JICA, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan hoàn thiện và kí kết hợp đồng với đơn vị tư vấn được lựa chọn.
Trước đó, ngày 22-3, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki đã kí kết và trao đổi Công hàm viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan” giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản (gọi tắt là Dự án VNACCS/VCIS).

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Monotori Tsuno đã kí kết Hiệp định viện trợ không hoàn lại cho Dự án VNACCS/VCIS. Tổng số tiền viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho Dự án này là 2,661 tỉ Yên.

(Theo HQ đồng tháp)

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com