Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Ký thoả thuận hợp tác Hải quan Việt Nam – Liên Bang Nga

Ngày 27/7/2012 tại Sochi, Liên Bang Nga, trong khuôn khổ chương trình chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước, dưới dự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Liên bang Nga Vladimia Putin; Hải quan Việt Nam và Hải quan Liên bang Nga đã ký “Bản ghi nhớ giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan Liên bang Nga về trao đổi số liệu thống kê Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu song phương”; và “Kế hoạch Hành động chung trong đấu tranh với các vi phạm hải quan giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan Liên bang Nga giai đoạn 2012 – 2013”.
Đây là hai thoả thuận đầu tiên được Hải quan hai nước ký kết nhằm triển khai Hiệp định Hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga năm 2010. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán và tiến tới ký kết một số thoả thuận hợp tác trong các mảng nghiệp vụ hải quan cụ thể khác.
Về Biên bản ghi nhớ trao đổi số liệu thống kê được ký kết lần này cung cấp cho nhau những thông tin cần thiết về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu song phương giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga với phạm vi của gồm trao đổi thông tin về phương pháp luận thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và những thay đổi quan trọng về phương pháp luận, cũng như trao đổi số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu song phương, ngoại trừ dữ liệu liên quan thông tin mật hoặc bí mật quốc gia hoặc bí mật thương mại.  
Mục đích của Kế hoạch động chung trong đấu tranh với các vi phạm hải quan nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và các vi phạm hải quan khác thông qua việc xây dựng kênh hợp tác giữa các đơn vị kiểm soát của Tổng cục Hải quan Việt Nam và cơ quan Hải quan Liên bang Nga.
Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và hải quan Liên bang Nga đã không ngừng được cũng cố và phát triển thông qua hoạt động hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Hải quan Nga dành cho Hải quan Việt Nam nhiều trợ giúp như tiếp nhận các đoàn khảo sát nghiệp vụ phục vụ cho công tác hiện đại hóa ngành hải quan (quy trình thông quan điện từ, sửa đổi và bổ sung Luật Hải quan…), tiếp nhận cán bộ đào tạo, các đoàn  trao đổi nghiệp vụ… Hải quan hai nước không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ hợp tác song phương, mà còn hỗ trợ tối đa trong các diễn đàn hợp tác hải quan đa phương.
Đánh giá về hợp tác hải quan, tại buổi họp báo sau khi kết thúc hội đàm tại Sochi, Tổng thống Nga Vladimia Putin cho rằng hợp tác hải quan hai bên có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo thuận lợi thương mại song phương hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD vào năm 2015.

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com