Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Tổng kết hoạt động năm 2012 dự án VNACCS/VICS

Ngày 5/2/2013, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của dự án “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa Hải quan tại Việt Nam” (VNACCS/VCIS).

VNACCS/VCIS là dự án hợp tác song phương lớn nhất từ trước đến nay của ngành Hải quan xét về quy mô, tổng vốn đầu tư, mức độ phức tạp về kỹ thuật cũng như số lượng cán bộ được huy động tham gia. Dự án có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, bao gồm tất cả các cục hải quan tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các bộ, ngành tham gia cơ chế một cửa hải quan và các bên liên quan khác như ngân hàng, hãng vận tải, giao nhận…
Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Tùng – Phó trưởng ban thường trực ban triển khai dự án, Phó giám đốc thường trực ban quản lý dự án đã nêu lên thực trạng “Áp lực thực hiện dự án là rất lớn vì thời gian xây dựng và đưa hệ thống vào hoạt động chỉ khoảng 2 năm, trong khi đó khối lượng công việc cần xử lý lớn, từ khâu thiết kế, phát triển hệ thống đến chuẩn bị môi trường để đưa hệ thống vào vận hành”.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Tùng cũng khẳng định: “Cùng với sự hỗ trợ và hợp tác toàn diện, tích cực của Hải quan Nhật Bản, sự chỉ đạo và quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp tham gia triển khai, dự án đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ”.
                                                                                    
Phó trưởng ban thường trực Ban triển khai dự án, ông Nguyễn Mạnh Tùng trình bày báo cáo kết quả hoạt động của dự án VNACCS/VCIS
Về tiến độ, đến hết năm 2012, hầu hết các hạng mục quan trọng của dự án đã được triển khai đúng tiến độ, đã hoàn thành xong thiết kế sơ bộ và chi tiết hệ thống VNACCS, VCIS, phần mềm đầu cuối,…
Thông qua thực hiện dự án, Tổng cục Hải quan có cơ hội tiếp cận với phương thức quản lý, tổ chức công việc tiên tiến, hiện đại. Các cán bộ công chức có điều kiện học hỏi kỹ năng và phương pháp làm việc từ chuyên gia Nhật Bản, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Về mặt thể chế và pháp luật, dự án là động lực thúc đẩy từng bước hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Đã xác định được nhiều nội dung cần đưa vào sửa luật và các quy định pháp lý liên quan nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp quản lý mới theo VNACCS.
Dự án cũng đã chỉ ra sự cần thiết và yêu cầu nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin, đường truyền… hiện có của Hải quan Việt Nam để có thể kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS.
Tới dự hội nghị, Tổng cục trưởng TCHQ Nguyễn Ngọc Túc ghi nhận nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức Hải quan Việt Nam. Tổng cục trưởng khẳng định lại một lần nữa quyết tâm cao của đội ngũ lãnh đạo cũng như toàn ngành Hải quan trong việc triển khai và tiến tới làm chủ hệ thống quản lý hiện đại này trong thời gian tới.
Tại hội nghị, các trưởng nhóm dự án cũng lần lượt trình bày tham luận về những thay đổi trong quy trình thủ tục hải quan, thay đổi về mặt công nghệ thông tin, thay đổi về quản lý rủi ro khi áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS và kế hoạch đào tạo cho người sử dụng hệ thống này.
 ( Theo Website HQvietnam)

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com