Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Sổ tay các nghiệp vụ trực tuyến trên VNACCS (Phần 3)

(VNACCS.com)  Sổ tay các nghiệp vụ trực tuyến trên VNACCS (Phần 3)
 
I. Lược khai điện tử (E-Manifest) – tiếp

19. Nghiệp vụ đăng ký bản lược khai C (RMR)
- Chức năng: Đăng ký
- Nội dung: Nghiệp vụ RMR dùng để đăng ký thông tin lược khai và trung chuyển hàng hóa cho hàng hóa nước ngoài bốc dỡ từ tầu hỏa. Nghiệp vụ RMR dùng trước khi thực hiện nghiệp vụ “Nộp bản lược khai hàng hóa C” (DRM). Dữ liệu đăng ký tại nghiệp vụ này dùng để kiểm tra đối chiếu.
20. Nghiệp vụ sửa chữa bản lược khai C (CRM)
- Chức năng: Thay đổi, sửa chữa, hủy bỏ, bổ sung
- Nội dung: Nghiệp vụ CRM dùng để:
(1) Thay đổi và hủy bỏ thông tin trước khi thực hiện nghiệp vụ “Nộp bản lược khai C”
(2) Bổ sung, sửa chữa và hủy thông tin sau khi thực hiện nghiệp vụ DRM.
21. Nghiệp vụ lấy thông tin sửa chữa bản lược khai C (CRM11)
- Chức năng: Lấy thông tin
- Nội dung: Nghiệp vụ CRM11 dùng để lấy thông tin đã được đăng ký bởi nghiệp vụ “Đăng ký bản lược khai C” (RMR) trước khi thực hiện nghiệp vụ “Sửa chữa bản lược khai C” (DRM).
22. Nghiệp vụ nộp bản lược khai C (DRM)
- Chức năng: Đăng ký
- Nội dung: Nghiệp vụ DRM dùng để nộp thông tin lược khai và thông báo trung chuyển hàng hóa (thông tin trước) đã được đăng ký bởi nghiệp vụ “Đăng ký bản lược khai C” (RMR).
23. Nghiệp vụ tham chiếu bản lược khai C (IRM)
- Chức năng: Tham chiếu
- Nội dung: Nghiệp vụ IRM dùng để tham chiếu thông tin lược khai hàng hóa đã được đăng ký bởi nghiệp vụ “Đăng ký bản lược khai C” (RMR).
24. Nghiệp vụ đăng ký vận đơn thứ cấp (HRM)
- Chức năng: Đăng ký, thay đổi, hủy bỏ
- Nội dung: Nghiệp vụ HRM dùng để đăng ký, thay đổi và hủy bỏ thông tin vận đơn thứ cấp. Thông tin đăng ký tại nghiệp vụ này dùng để kiểm tra đối chiếu.
25. Nghiệp vụ lấy thông tin thay đổi vận đơn thứ cấp C (HRM11)
- Chức năng: Lấy thông tin
- Nội dung: Nghiệp vụ HRM11 dùng để lấy thông tin đã được đăng ký bởi nghiệp vụ “Đăng ký vận đơn thứ cấp C” (HRM) trước khi thay đổi thông tin bằng nghiệp vụ HRM.
26. Nghiệp vụ tham chiếu vận đơn thứ cấp C (IHR)
- Chức năng: Tham chiếu
- Nội dung: Nghiệp vụ IHR dùng để tham chiếu thông tin từ vận đơn thứ cấp đã được đăng ký bởi nghiệp vụ “Đăng ký vận đơn thứ cấp C” (HRM).
27. Nghiệp vụ đăng ký vận chuyển hàng hóa C (LCR)
- Chức năng: Đăng ký
- Nội dung: Nghiệp vụ này dùng để đăng ký thông tin xếp hàng khi đã nộp thông tin trung chuyển hàng.
(Theo TCHQ)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com