Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Hải quan Quảng Ninh nỗ lực thúc đẩy doanh nghiệp tham gia hệ thống VNACCS/VCIS

(VNACCS.com) - Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tính tới 26/2/2014, tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có 40 trong tổng số 49 doanh nghiệp ký cam kết tham gia chạy thử và vận hành chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS.


Thực hiện công văn số 1179/TCHQ-VNACCS ngày 6/2/2014 của Tổng cục Hải quan về việc thúc đẩy doanh nghiệp tham gia hệ thống VNACCS/VCIS, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương tiến hành rà soát và tổ chức ngay việc tuyên truyền, vận động ký kết tham gia và chạy chính thức hệ thống với các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh cũng duy trì, khuyến khích và vận động các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã và đang tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS tiếp tục chạy thử.


Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tính tới 26/2/2014, tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có 40 trong tổng số 49 doanh nghiệp theo danh sách tại công văn số 1179/TCHQ-VNACCS đã ký cam kết tham gia chạy thử và chạy chính thức hệ thống VNACCS/VCIS.


Trong số 9 doanh nghiệp chưa ký cam kết tham gia chạy thử và chạy chính thức hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, có: 1 doanh nghiệp không liên lạc được do giám đốc doanh nghiệp đi công tác nước ngoài; 2 doanh nghiệp đang ngừng hoạt động và 6 doanh nghiệp ở các tỉnh khác, từ tháng 6/2013 tới nay không có hoạt động XNK qua địa bàn. Với trường hợp 6 doanh nghiệp ở tỉnh ngoài, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã gửi bản cam kết đến địa chỉ của doanh nghiệp, tuy nhiên tới nay chưa nhận được ý kiến phản hồi.


Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, để việc vận hành thử và vận hành chính thức hệ thống VNACCS/VCIS tại đơn vị thành công, trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục thực hiện liên lạc, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện cam kết tham gia hệ thống.

(Theo TCHQ)


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com