Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Cục Hải quan TP.HCM hoàn thành triển khai hệ thống VNACCS/VCIS.

Ngày 30/6, Cục Hải quan TP.HCM đã thực hiện triển khai hệ thống VNACCS/VCIS cho các đơn vị Chi cục Hải quan còn lại đó là: Chi cục HQ Cảng KV4, KCX Linh Trung, KCX Tân Thuận. Như vậy tất cả các Chi cục Hải quan thuộc Cục hải quan TP.HCM đã được triển khai thành công hệ thống VNACCS/VCIS. Cục Hải quan TP.HCM đã hoàn thành việc triển khai hệ thống VNACCS/ VCIS theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra của Tổng Cục Hải quan. 

(Công ty Thái Sơn hỗ trợ doanh nghiệp khai báo VNACCS tại Chi cục Hải quan Cảng KV4)

Tại chi Cục Hải quan Cảng KV4, trong ngày đầu triển khai nhiều doanh nghiệp đã tham gia tích cực, các tờ khai đều được thực hiện thuận lợi với sự hỗ trợ của tổ chuyên gia VNACCS/VCIS và Công ty Thái Sơn. Kết quả cho thấy, việc triển khai không gây xáo trộn các hoạt động XNK của doanh nghiệp, hệ thống VNACCS vận hành ổn định. Theo thống kê trong ngày đã có khoảng 128 tờ khai được khai báo thành công theo cơ chế VNACCS. Tương tự như vậy ở Chi Cục Hải quan KCX Linh trung thực hiện được hơn 177 tờ khai, Ở Chi Cục Hải quan KCX Tân Thuận  khoảng 145 tờ khai.

         (Doanh nghiệp khai báo VNACCS tại Chi cục Hải quan KCX Tân Thuận)

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuận lợi hơn, trong thời gian tới công ty Thái Sơn tiếp tục cử các cán bộ kỹ thuật, chuyên gia VNACCS hỗ trợ các doanh nghiệp tại các Chi cục Hải quan – Cục Hải quan TP.HCM, sẵn sàng phối hợp với các Chi Cục Hải quan để hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ nghiệp vụ đồng thời giải đáp vướng mắc cho các doanh nghiệp tham gia khai Hải quan VNACCS.

(Nguồn: thaison.vn)

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com