Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Ngành Hải quan tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2014

Ngày 05/7/2014, ngành Hải quan đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
Hội nghị có sự tham gia chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn. Hội nghị còn có khách mời là đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính. Về phía ngành Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc chủ trì hội nghị, với sự tham gia của các Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo và cán bộ các Vụ, Cục thuộc Tổng cục và Lãnh đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 của toàn Ngành.
Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2014, số thu ngân sách ngành Hải quan đạt 117.523 tỷ đồng, đạt 52,5% dự toán, tăng 24,4% (117.523/94.450 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: thuế xuất nhập khẩu là 38.173 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 6.912 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường là 94 tỷ đồng, thuế GTGT là 72.216 tỷ đồng và số thu khác là 127 tỷ đồng.
Nguyên nhân dẫn tới việc thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 tăng do kim ngạch của một số mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch lớn, thuế suất cao tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013: xăng dầu tăng 6.650 tỷ đồng, ô tô nguyên chiếc tăng 3.300 tỷ đồng, linh kiện, phụ tùng ô tô tăng 1.100 tỷ đồng, máy móc thiết bị phụ tùng tăng 2.440 tỷ đồng.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chưa thật sự khởi sắc, bên cạnh đó, chịu tác động về tình hình Biển Đông, tuy nhiên, Tổng cục Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tăng thu, kết hợp các hoạt động nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đề ra.
Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác thu ngân sách, Tổng cục Hải quan đã tập trung đẩy mạnh những mặt hoạt động khác. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại được thực hiện hiệu quả từ khâu xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, nắm vững diễn biến tình hình tại địa bàn, để chủ động đấu tranh, phát hiện, bắt giữ. Tính đến ngày 15/06/2014 đã phát hiện xử lý 8.915 vụ (giảm 19,8% so với cùng kỳ 2013), trị giá hàng vi phạm ước tính 168 tỷ 904 triệu đồng (tăng 14,3% so với cùng kỳ 2013), khởi tố hình sự 6 vụ, chuyển các cơ quan khác khởi tố 27 vụ, thu nộp NSNN 59 tỷ 652 triệu đồng. Trong đó, Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì bắt giữ, xử lý 43 vụ, trị giá hàng vi phạm ước 92 tỷ 539 triệu đồng, khởi tố 3 vụ, thu nộp NSNN 5 tỷ 366 triệu đồng.
Công tác xây dựng và triển khai kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch được quan tâm, chú trọng. Việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm tra được thực hiện theo đúng quy trình. Qua kiểm tra đã phát hiện các hành vi vi phạm và tiến hành truy thu, góp phần quan trọng vào đảm bảo nhiệm vụ thu, chống thất thu. Tính đến hết 30/6/2014, đã tiến hành kiểm tra 767 cuộc (trong đó kiểm tra tại cơ quan Hải quan 523 cuộc, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp: 244 cuộc), bằng 85% so với cùng kỳ 2013. Toàn Ngành đã ra quyết định ấn định và truy thu (bao gồm cả thuế và phạt) 238,2 tỷ đồng, bằng 66% so với cùng kỳ 2013, đã thu nộp NSNN 204,2 tỷ đồng, bằng 61% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể số thu từ xăng dầu TNTX).
Về việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, tính đến nay, hệ thống đã được triển khai tại 34/34 Cục Hải quan các tỉnh, thành phố với 28.401 doanh nghiệp tham gia. Hệ thống đã được triển khai theo đúng tiến độ, không gây xáo trộn lớn cho hoạt động XNK, các doanh nghiệp đã nhanh chóng tiếp cận với hệ thống, việc thực hiện thông quan dần đi vào ổn định, đảm bảo thực hiện các chức năng quản lý nhà nước được chặt chẽ và hiệu quả.
Hội nghị cũng được nghe một số phát biểu tham luận về công tác triển khai Luật Hải quan sửa đổi, công tác đấu tranh chống buôn lậu và đánh giá tình hình triển khai Dự án VNACCS/VCIS và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Hải quan đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Bộ trưởng cũng đề nghị ngành Hải quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, quyết liệt triển khai các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan từ nay đến cuối năm.
Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả Dự án VNACCS/VCIS và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN.
Thứ ba, trong công tác quản lý rủi ro cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc hoạt động thu thập thông tin hồ sơ doanh nghiệp, tiến hành đánh giá việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và xếp hạng rủi ro doanh nghiệp cũng như điều kiện áp dụng các chính sách quản lý thuế cho từng doanh nghiệp. Chủ động xây dựng quản lý hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm, quản lý việc tuân thủ của doanh nghiệp theo các chuyên đề. Rà soát chuẩn hóa bộ dữ liệu về chính sách quản lý thuế, quản lý chuyên ngành và quy trình, thủ tục phục vụ cho việc phân luồng.
Thứ tư, về công tác xây dựng lực lượng cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ, cơ cấu lại đội ngũ để phục sự nghiệp hiện đại hóa trong toàn ngành. Gắn liền với đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong nội bộ ngành.
Thứ năm, nâng cao năng lực, hiệu quả sử dụng các trang thiết bị, máy móc như hệ thống máy soi, camera giám sát, máy phát hiện phóng xạ, ma túy,… nhằm răn đe, phát hiện các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại để tạo sự minh bạch trong hoạt động kiểm tra giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Thứ sáu, cần phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa các Bộ, ngành cũng như quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành để thực hiện các quy trình, thủ tục được nhanh chóng hơn.
Thứ bảy, thực hiện tốt các chính sách, cơ chế xuất nhập khẩu biên mậu, khu phi thuế quan cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành.
Thứ tám, ngăn chặn tình trạng những mặt hàng tiêu dùng, mặt hàng phục vụ sản xuất kém chất lượng được nhập khẩu, tiêu thụ tràn lan trên thị trường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân.
Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác đặt ra trong 6 tháng cuối năm của Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng cũng đề nghị cán bộ, công chức trong toàn Ngành tập trung mọi nguồn lực, giải pháp khắc phục khó khăn, khẩn trương giải quyết các công việc, vướng mắc còn tồn đọng. Đặc biệt chú trọng tập trung, kết nối sự lãnh đạo chỉ đạo của tất cả các cấp từ Tổng cục đến các Chi cục hải quan địa phương để hoàn thành chương trình công tác và nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu phấn đấu thu đúng, thu đủ cho ngân sách Nhà nước.
Bên cạnh đó phải thúc đẩy công tác hiện đại hóa hải quan, công tác xây dựng lực lượng, công tác quản lý rủi ro, tăng cường phối hợp với các ngành, các địa phương để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của ngành Hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, cam kết thực hiện tốt 8 đề nghị mà Bộ trưởng đã nêu. Tổng cục trưởng cũng xin hứa toàn ngành sẽ đoàn kết, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
 
Tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan. Đồng chí Bộ trưởng cũng trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc gồm: Cục CNTT và Thống kê hải quan, Vụ Tài vụ quản trị, Vụ Pháp chế, Trường Hải quan Việt Nam, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hải quan tỉnh Gia Lai Kon Tum.
Đ/c Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc phát biểu tại hội nghị

Đ/c Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đ/c Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Lãnh đạo Tổng cục Hải quan
Nguồn: www.customs.gov.vn


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc khi đăng tải tại http://www.vnaccs.com.  
 Câu hỏi hoặc góp ý xin gửi tới email:vnaccs@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách luôn thành công trong cuộc sống!

0 ý kiến phản hồi:

my thoughts

CÓ NHIỀU VIỆC TA CẦN LÀM TRONG ĐỜI, TRUOC HẾT LÀ LÀM 1 NGƯỜI TỐT.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Email: vnaccs@gmail.com